Dostałeś już ofertę i szukasz lepszej albo pytasz jeszcze po bankach i firmach leasingowych? Czas to pieniądz. Dlatego spróbuj w centrach leasingowych! Jednym formularzem oszczędzisz sobie długich poszukiwań i porównywania ofert.


Drugi krok by wziąć leasing wymaga wypełnienia wstępnego wniosku o leasing online. Podając niezbędne dane centra leasingowe kierują się z zapytaniem do wielu banków i towarzystw leasingowych na raz. Przygotowanie oferty leasingowej to kwestia najczęściej kilku godzin od wysłania formularza on-line. Ten etap stanowi też sygnał dla Ciebie do rozpoczęcia kompletowania niezbędnych dokumentów do leasingu. Na szczęście przy leasingu nie ma ich dużo – o wiele mniej niż przy kredycie.

Jeśli zatem jesteś w tym miejscu zapytaj o leasing online.

Wniosek leasingowy – o czym warto pamiętać

Uzupełnienie i wysłanie wniosku leasingowego – najwygodniej, korzystając z formularza leasing online – pozwala na zorientowanie się w sytuacji potencjalnego leasingobiorcy i przygotowanie dla niego wstępnej oferty leasingowej. Dzięki podanym w formularzu informacjom powstaje możliwość wstępnej oceny zdolności leasingowej wnioskodawcy oraz rozeznania się w przedmiocie leasingu. Jeśli jest to możliwe, warto wniosek leasingowy uzupełnić o fakturę pro-forma na wybrany przedmiot lizingu. Wystarczy przesłać ją na adres e-mail [email protected] by trafiła do odpowiedniego doradcy.

Wniosek leasingowy złożony poprzez formularz on-line to podstawa dalszego działania na rzecz klienta. Bez zbędnej straty czasu przydzielony klientowi broker leasingowy przystępuje do przejrzenia i wybrania tych ofert firm leasingowych, które będą najbardziej adekwatne do potrzeb i możliwości potencjalnego leasingobiorcy. Doradca również będzie sprawdzał czy i które towarzystwa leasingowe są skore do sfinansowania danego przedmiotu. To bardzo ważne bo każda firma leasingowa ma swoje preferencje odnośnie przedmiotów, które finansuje oraz warunki wewnętrzne, którym potencjalny leasingobiorca może nie sprostać.

Co podać gdy wypełniam wniosek leasingowy?

Bardzo ważnym jest by pamiętać o podaniu doradcy tych faktów, które mogą zostać ujawnione na etapie procedowania wniosku już w banku czy firmie leasingowej. Nie warto ich zatajać gdyż mogą negatywnie wpłynąć na przebieg procesu. Informacje te – np. w sytuacji, kiedy o leasing występuje świeżo upieczony przedsiębiorca albo firma, która ma negatywne wpisy m.in. w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK), Bankowym Rejestrze Klientów Niesolidnych (BRKN), Krajowym Rejestrze Długów (KRD) lub w innym z biur informacji gospodarczych – pozwalają doradcy leasingowemu ukierunkować odpowiednio procedurę wyboru. Będzie mógł on wtedy sięgać do takich ofert, które w normalnych warunkach nie byłyby brane pod uwagę. Dlatego też niezmiernie ważne jest by podawać jak najbardziej rzetelne informacje. Pozwolą one na dobór adekwatnej oferty leasingu do sytuacji leasingobiorcy.

Nie bójmy się zatem wspomnieć o problemach finansowych naszej firmy. Wskazanie celu – np. optymalizacji podatkowej – którym kierujemy się przy zaciąganiu leasingu będzie ważną wskazówką. Dzięki temu, doradca będzie lepiej wiedział, jaką formę oraz kształt powinna przybrać przyszła umowa leasingowa.

Jeśli mamy świadomość, iż jesteśmy wpisani w sposób negatywny do którejś z ww. baz albo mamy problemy z komornikiem – nie obawiajmy się tego podać. Wcześniej czy później – na dalszych etapach weryfikacji wnioskodawcy – takie „problemy” często wychodzą na jaw i niweczą wcześniejsze przygotowania. To zaś wydłuża czas i wprowadza niepotrzebne zawirowania w procesie przygotowania leasingu. A to przecież klient ma się czuć dobrze i powinien mieć świadomość, że niezależnie od tego, z oferty której firmy leasingowej skorzysta, to zawsze stoi ona na straży jego interesów.

Ile zajmuje przygotowanie oferty leasingowej?

Przygotowanie wstępnej oferty nie zajmuje z reguły więcej niż 12 godzin a maksymalnie 24 godziny. Nie warto jednak zaprzątać sobie głowy mrzonkami o tym, że po złożeniu wstępny wniosek leasingowy doczeka się odpowiedzi w 15 minut. Jest to możliwe dla standardowych i płynnych rynkowo środków trwałych – to fakt. Ale w przypadku bardziej złożonych transakcji, bądźmy cierpliwi. Fachowcy od leasingu będą wykonywać swoją mrówczą pracę by dobrać odpowiedni produkt. Będą wyszukiwać takie oferty, które będą realne do sfinansowania. Przede wszystkim jednak takie, które będą osiągalne dla klienta i nie będą stanowić dla niego nadmiernego obciążenia finansowego w kontekście spłaty rat leasingowych w dłuższym okresie.

Jaką mam gwarancję zachowania poufności przy występowaniu o leasing?

Wszystkie informacje przekazane zarówno w ramach formularza on-line, jak i późniejszego wniosku wykorzystane powinny być zgodnie z polityką prywatności danej firmy świadczącej usługi leasingowe. Co istotne – powinny one zostać przetworzone z najwyższą dbałością o zachowanie poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych, zgodnie z przepisami RODO.

Idąc dalej.

Przedstawienie wstępnej oferty leasingowej i ewentualne wyrażenie na nią zgody oznacza konieczność skompletowania przez klienta dokumentów niezbędnych do przygotowania właściwego wniosku leasingowego. Wniosek ten sporządzany jest pod wybraną lub wybrane oferty firm leasingowych, na które przystaje klient. Formalności i zawiłości z nim związane pozostają już w gestii dostawcy leasingu. Niezbędne jednak by w tym czasie klient już gromadził odpowiednie dokumenty do leasingu. Ich ilość i zawartość będzie zależna od formy prowadzonej działalności czy bieżącej sytuacji finansowej leasingobiorcy.

Jak ułatwić sobie zaciąganie leasingu?

Niezależnie od ostatecznej decyzji, skompletowanie dokumentów do umowy leasingowej leży w gestii potencjalnego leasingobiorcy. Zróbmy to nawet zanim wystąpimy z wnioskiem leasingowym. Posiadanie ich kompletu pozwoli na prowadzenie rozmów z kilkoma pośrednikami leasingowymi. Niezaprzeczalnie często ma to miejsce – jest to normalna cecha większości klientów. Jeśli zatem raz zbierzemy wszystkie dokumenty, nie będziemy musieli „odkopywać” kolejnych, np. gdy u innego brokera leasingowego zajdzie konieczność dostarczenia uzupełniających dokumentów. Warto zatem skompletować dokumentację wiedząc jakie papiery są wymagane przez firmy leasingowe. (W omówieniu dalszych kroków 4 stopniowej ścieżki do leasingu znajdziesz odpowiedź na pytanie: jakie dokumenty potrzebne są do leasingu?)

Co ważne, w większości przypadków by ocenić wniosek leasingowy wystarczą dokumenty w postaci skanów lub xero potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem. Dopiero przy podpisywaniu umowy leasingowej dostarczenie oryginałów lub przedstawienie dokumentów do wglądu stanie się koniecznością.