Dostałeś już ofertę i szukasz lepszej albo pytasz jeszcze po bankach? Czas to pieniądz. Dlatego spróbuj w centrach leasingowych! Jednym formularzem oszczędzisz sobie długich poszukiwań i porównywania ofert.

Drugi krok by wziąć leasing wymaga wypełnienia wstępnego wniosku o leasing on-line. Podając niezbędne dane centra leasingowe kierują się z zapytaniem do wielu banków i towarzystw leasingowych na raz. Przygotowanie oferty leasingowej to kwestia najczęściej kilku godzin od wysłania formularza on-line. Ten etap stanowi też sygnał dla Ciebie do rozpoczęcia kompletowania niezbędnych dokumentów do leasingu. Na szczęście przy leasingu nie ma ich dużo – o wiele mniej niż przy kredycie.

Jeśli zatem jesteś w tym miejscu:


Wniosek leasingowy czyli o czym warto pamiętać gdy składamy e-wniosek o leasing

Uzupełnienie i wysłanie swojego wniosku – najwygodniej, korzystając z formularza leasing on-line – pozwala na zorientowanie się w sytuacji potencjalnego leasingobiorcy i przygotowanie dla niego wstępnej oferty leasingowej. Dzięki podanym w formularzu informacjom powstaje możliwość wstępnej oceny zdolności leasingowej wnioskodawcy oraz rozeznania się w przedmiocie leasingu. Jeśli jest to możliwe, warto od razu załączyć do wniosku fakturę pro-formę na wybrany przedmiot lizingu.

Wniosek leasingowy złożony poprzez formularz on-line to podstawa dalszego działania na rzecz klienta. Bez zbędnej straty czasu dedykowany klientowi broker leasingowy przystępuje do przejrzenia i wybrania tych oferty firmy leasingowych, które będą najbardziej adekwatne do potrzeb i możliwości potencjalnego leasingobiorcy.

Co podać przy wypełnianiu wniosku leasingowego?

Bardzo ważnym jest by pamiętać o podaniu jak największej liczby faktów i szczegółów w ramach pola przeznaczonego na informacje dodatkowe formularza. Informacje te, np. w sytuacji, kiedy o leasing występuje świeżo upieczony przedsiębiorca albo firma, która ma negatywne wpisy m.in. w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK), Bankowym Rejestrze Klientów Niesolidnych (BRKN), Krajowym Rejestrze Długów (KRD) lub w innym z biur informacji gospodarczych, pozwalają doradcy leasingowemu ukierunkować odpowiednio procedurę wyboru. Będzie mógł on wtedy sięgać do takich ofert, które w normalnych warunkach nie byłyby brane pod uwagę. Dlatego też niezmiernie ważne jest by podawać jak najbardziej rzetelne informacje. Pozwolą one na dobór adekwatnej oferty leasingu do sytuacji leasingobiorcy.

Nie bójmy się zatem wspomnieć o problemach finansowych naszej firmy. Wskazanie celu – np. optymalizacji podatkowej – którym kierujemy się przy zaciąganiu leasingu będzie ważną wskazówką. Dzięki temu, doradca będzie lepiej wiedział, jaką formę oraz kształt powinna przybrać przyszła umowa leasingowa.

Jeśli mamy świadomość, iż jesteśmy wpisani w sposób negatywny do którejś z ww. baz albo mamy problemy z komornikiem – nie obawiajmy się tego podać. Wcześniej czy później, na dalszych etapach weryfikacji wnioskodawcy, takie „problemy” często wychodzą na jaw i niweczą wcześniejsze przygotowania. To zaś wydłuża czas i wprowadza niepotrzebne zawirowania w procesie przygotowania leasingu. A to przecież klient ma się czuć dobrze i powinien mieć świadomość, że niezależnie od tego, z oferty której firmy leasingowej skorzysta, to zawsze stoi ona na straży jego interesów.

Przygotowanie wstępnej oferty nie zajmuje z reguły więcej niż 12 godzin a maksymalnie 24 godziny. Nie warto jednak zaprzątać sobie głowy mrzonkami o tym, że po złożeniu, wstępny wniosek leasingowy doczeka się odpowiedzi w 15 minut czy 2 godziny. Jest to możliwe dla standardowych i płynnych rynkowo środków trwałych – to fakt. Ale w przypadku bardziej złożonych transakcji, bądźmy cierpliwi. Fachowcy od leasingu będą wykonywać swoją mrówczą pracę by dobrać odpowiedni produkt. Będą wyszukiwać takie oferty, które będą realne do sfinansowania. Przede wszystkim jednak takie, które będą osiągalne dla klienta i nie będą stanowić dla niego nadmiernego obciążenia finansowego w kontekście spłaty rat leasingowych w dłuższym okresie.

Jaką mam gwarancję zachowania poufności przy występowaniu o leasing?

Wszystkie informacje przekazane zarówno w ramach formularza on-line, jak i późniejszego wniosku wykorzystane powinny być zgodnie z polityką prywatności danej firmy świadczącej usługi leasingowe. Co istotne – powinny one zostać przetworzone z najwyższą dbałością o zachowanie poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych, zgodnie z przepisami RODO.

Idąc dalej.

Przedstawienie wstępnej oferty leasingowej i ewentualne wyrażenie na nią zgody, oznacza konieczność skompletowania przez klienta dokumentów niezbędnych do przygotowania właściwego wniosku leasingowego. Wniosek ten sporządzany jest pod wybraną lub wybrane oferty firm leasingowych. Formalności i zawiłości z nim związane pozostają w gestii dostawcy leasingu. Niezbędne jednak by w tym czasie klient zgromadził i dostarczył odpowiednie dokumenty do leasingu. Ich ilość i zawartość będzie zależna od finansowej sytuacji bieżącej leasingobiorcy.

Jak ułatwić sobie zaciąganie leasingu?

Niezależnie od ostatecznej decyzji, skompletowanie dokumentów do umowy leasingowej leży w gestii potencjalnego leasingobiorcy. Zróbmy to nawet zanim wystąpimy z wnioskiem. Posiadanie ich kompletu pozwoli na prowadzenie rozmów z kilkoma pośrednikami leasingowymi. To często ma miejsce – jest to normalna cecha większości klientów. Jeśli zatem raz zbierzemy wszystkie dokumenty, nie będziemy musieli donosić kolejnych; np. gdy u innego brokera leasingowego zajdzie konieczność dostarczenia uzupełniających dokumentów. Warto zatem skompletować dokumentację wiedząc jakie papiery są wymagane przez firmy leasingowe. (W omówieniu dalszych kroków 4 stopniowej ścieżki do leasingu można znaleźć odpowiedź na pytanie: jakie dokumenty potrzebne są do leasingu?)

Co ważne, w większości przypadków by ocenić wniosek leasingowy wystarczą dokumenty w postaci skanów lub xero potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem. Dopiero przy podpisywaniu umowy leasingowej dostarczenie oryginałów lub przedstawienie dokumentów do wglądu stanie się koniecznością.

Adam Drzas zaprasza do SOS po leasing

ZAMÓW OFERTY OD WIELU FIRM.

Firmy leasingowe same zaproponują warunki.
Ja pomogę Ci w trafnym i szybkim wyborze najlepszej z nich.