Ubezpieczenie GAP | Przewodnik i kalkulacja kosztów na rok 2020

Ubezpieczenie GAP | Przewodnik i kalkulacja kosztów 2021

Co to jest ubezpieczenie GAP? Guaranteed Asset Protection Insurance, czyli w skrócie ubezpieczenie GAP, to gwarantowana ochrona majątkowa oferowana jako dodatek do polis ubezpieczeniowych samochodów leasingowanych lub kredytowanych, która oznacza ubezpieczenie od utraty wartości samochodu w przypadku jego kradzieży lub szkody całkowitej. W takich sytuacjach ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy…

Sprawdzam

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MINI

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Gap MINI podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap MINI (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie postanowiono inaczej…

Sprawdzam

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MAX

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Auto/Moto Gap MAX podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Auto/Moto Gap MAX (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie…

Sprawdzam

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MAX AC

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Auto/Moto Gap MAX AC podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Auto/Moto Gap MAX AC (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2.…

Sprawdzam

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Truck/Tir/Bus MAX

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Gap Truck/Tir/Bus MAX podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie…

Sprawdzam

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Truck/Tir/Bus MAX AC

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Gap Truck/Tir/Bus MAX AC podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX AC (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2.…

Sprawdzam