[280/4.6]

Kalkulator ubezpieczenia GAP oraz warunki  ubezpieczenia GAP przy kredycie lub leasingu aut osobowych oraz leasingu motocykli i quadów.

1.1 ↓ Kalkulacja cen składek ubezpieczeniowych GAP dla umów leasingowych lub kredytowych, które są właśnie zawieranie lub zostaną zawarte niebawem:

Dotyczy samochodów osobowych, motocykli oraz quadów.

ZAMÓW TANIE UBEZPIECZENIE GAP

1.2 ↓ Warunki ubezpieczenia GAP samochodów osobowych oraz motocykli dla nowych umów leasingowych i kredytowych:
Rodzaj ubezpieczenia GAPGAP FakturowyGAP Casco
Wartości pojazdu określana jestzgodnie z wartością na fakturze zakupu pojazdu oraz z wartością podaną na polisie ACzgodnie z wartością podaną na polisie AC
Możliwy termin zakupu ubezpieczenia GAPdo 120 dni od daty faktury pojazdudo 30 dni od daty zawarcia polisy AC
Maksymalna wartość pojazdu objętego ubezpieczeniem GAP550 000 PLN550 000 PLN
Wiek pojazdu na dzień zawierania polisy GAP (liczony od daty pierwszej rejestracji)Pojazdy nowe i używane do 6 latPojazdy używane do 6 lat
Maksymalne odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej100 000 PLN100 000 PLN
Maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży
Okres ubezpieczenia12 – 60 miesięcy
Pojazdy objęte ubezpieczeniem GAPPojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria Ml i NI) oraz motocykle
Pojazdy wyłączone ze względu na ich przeznaczaniePojazdy eksploatowane jako pojazdy: specjalne (np. karetki pogotowia ratunkowego), nauki jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowane w formule rant a car.
Zakres terytorialnyEuropa Kontynentalna z wyłączeniem Rosji
Wymagane dokumenty do zawarcia Ubezpieczenia GAPDowód rejestracyjny, kopia pełnej polisy AC, faktura zakupu pojazduDowód rejestracyjny, kopia pełnej polisy AC
2.1 ↓ Kalkulacje ceny składki ubezpieczeniowej GAP dla umów leasingowych lub kredytowych, które zostały zawarte ponad 120 dni temu:

Dotyczy samochodów osobowych, motocykli oraz quadów.

ZAMÓW TANIE UBEZPIECZENIE GAP

2.2. ↓ Warunki ubezpieczenia GAP samochodów osobowych oraz motocykli dla trwających już umów leasingowych i kredytowych:
Rodzaj ubezpieczenia GAPGAP Casco Mini
Wartości pojazdu określana jestna podstawie faktury zakupu pojazdu lub wyceny z systemu dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego np. PZU, służącego do kalkulacji składek AC
Możliwy termin zakupu ubezpieczenia GAPW dowolnym momencie trwania umowy leasingowej czy kredytowej
Maksymalna wartość pojazdu objętego ubezpieczeniem GAP200 000 PLN
Wiek pojazdu na dzień zawierania polisy GAP (liczony od daty pierwszej rejestracji)Pojazdy nowe i używane do 10 lat
Maksymalne odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej40 000 PLN w przypadku szkody całkowitej i wypłaty z OC sprawcy
Maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży25% wartości pojazdu z dnia zawarcia polisy GAP (maksymalnie 20 000 PLN)
Okres ubezpieczenia12 – 60 miesięcy
Pojazdy objęte ubezpieczeniem GAPPojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria Ml i NI) oraz motocykle
Pojazdy wyłączone ze względu na ich przeznaczaniePojazdy eksploatowane jako pojazdy: specjalne (np. karetki pogotowia ratunkowego), nauki jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowane w formule rant a car.
Zakres terytorialnyEuropa Kontynentalna z wyłączeniem Rosji
Wymagane dokumenty do zawarcia Ubezpieczenia GAPDowód rejestracyjny, faktura zakupu pojazdu lub wycena wartości pojazdu

Kalkulator ubezpieczenia GAP oraz warunki  ubezpieczenia GAP przy kredytowaniu lub leasingowaniu samochodów ciężarowych, naczep i przyczep.

3.1 ↓ Kalkulacja cen składek ubezpieczeniowych GAP dla umów leasingowych lub kredytowych, które są właśnie zawieranie lub zostaną zawarte niebawem:

Dotyczy samochodów ciężarowych, naczep oraz przyczep.

ZAMÓW TANIE UBEZPIECZENIE GAP

3.2 ↓ Warunki ubezpieczenia GAP ciągników siodłowych, z naczepami i przyczep będących przedmiotem nowych lub zawieranych dopiero umów leasingowych lub kredytowych:
Rodzaj ubezpieczenia GAPGAP FakturowyGAP Casco
Wartości pojazdu określana jestzgodnie z wartością na fakturze zakupu pojazdu oraz z wartością podaną na polisie ACzgodnie z wartością podaną na polisie AC
Możliwy termin zakupu ubezpieczenia GAPdo 120 dni od daty faktury pojazdudo 30 dni od daty zawarcia polisy AC
Maksymalna wartość pojazdu objętego ubezpieczeniem GAP550 000 PLN550 000 PLN
Wiek pojazdu na dzień zawierania polisy GAP (liczony od daty pierwszej rejestracji)Pojazdy nowe i używane do 6 latPojazdy używane do 6 lat
Maksymalne odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej100 000 PLN100 000 PLN
Maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży
Okres ubezpieczenia12 – 60 miesięcy
Pojazdy objęte ubezpieczeniem GAPPojazdy ciężarowe, w tym ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy
Pojazdy wyłączone ze względu na ich przeznaczaniePojazdy eksploatowane jako pojazdy specjalne, nauki jazdy, do przewozu osób (w tym autobusy), wynajmowane w formule wypożyczalni
Zakres terytorialnyEuropa Kontynentalna z wyłączeniem Rosji
Wymagane dokumenty do zawarcia Ubezpieczenia GAPDowód rejestracyjny, kopia pełnej polisy AC, faktura zakupu pojazduDowód rejestracyjny, kopia pełnej polisy AC
4.1 ↓ Kalkulacje ceny składki ubezpieczeniowej GAP dla umów leasingowych lub kredytowych, które zostały zawarte ponad 120 dni temu:

Dotyczy samochodów ciężarowych, naczep oraz przyczep.

ZAMÓW TANIE UBEZPIECZENIE GAP

4.2 ↓ Warunki ubezpieczenia GAP ciągników siodłowych, z naczepami i przyczep będących przedmiotem umów leasingowych lub kredytowych, które trwają od ponad 120 dni:
Rodzaj ubezpieczenia GAPGAP Casco Mini
Wartości pojazdu określana jestna podstawie faktury zakupu pojazdu lub wyceny z systemu dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego np. PZU, służącego do kalkulacji składek AC
Możliwy termin zakupu ubezpieczenia GAPW dowolnym momencie trwania umowy leasingowej czy kredytowej
Maksymalna wartość pojazdu objętego ubezpieczeniem GAP200 000 PLN
Wiek pojazdu na dzień zawierania polisy GAP (liczony od daty pierwszej rejestracji)Pojazdy nowe i używane do 10 lat
Maksymalne odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej40 000 PLN w przypadku szkody całkowitej i wypłaty z OC sprawcy
Maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży25% wartości pojazdu z dnia zawarcia polisy GAP (maksymalnie 20 000 PLN)
Okres ubezpieczenia12 – 60 miesięcy
Pojazdy objęte ubezpieczeniem GAPPojazdy ciężarowe, w tym ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy
Pojazdy wyłączone ze względu na ich przeznaczaniePojazdy eksploatowane jako pojazdy specjalne, nauki jazdy, do przewozu osób (w tym autobusy), wynajmowane w formule wypożyczalni.
Zakres terytorialnyEuropa Kontynentalna z wyłączeniem Rosji
Wymagane dokumenty do zawarcia Ubezpieczenia GAPDowód rejestracyjny, faktura zakupu pojazdu lub wycena wartości pojazdu