Podaj przedmiot do wyleasingowania

Wklej link do strony www z przedmiotem leasingu lub podaj krótki jego opis:
Wartość/cena przedmiotu:
Rok produkcji przedmiotu (jeśli znasz):
 

Wprowadź informacje kontaktowe

Nr tel. komórkowego:
Adres e-mail:
Imię osoby do kontaktu:
NIP firmy:
Status własny/swojej firmy w bazach BIK, KRD, BIG oceniasz, jako:
 

Czy chcesz podać oczekiwane warunki swojego leasingu?

Zaproponuj okres leasingu w miesiącach:
2436486072
...i wysokość wpłaty wstępnej w %:
51015203040
Jaką wysokość wykupu końcowego oczekujesz na umowie leasingu (w %)?
15101520253040
Stan przedmiotu leasingu określasz jako:
 

Możesz podać informacje dodatkowe

Wszelkie, które uważasz za istotne dla potrzeb przyznania leasingu:
By nie dublować zapytań w Twoim imieniu wskaż, do której z wymienionych firm kierowałaś/eś już zapytanie o ofertę:
 

 

Czy wszystko gotowe? Czy wszystkie pola zostały uzupełnione?

 


... rozwiń treść klauzuli informacyjnej
…jako administrator moich danych osobowych firma maGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-100, ul. Słowackiego 2 będąca właścicielem marki S.O.S. Leasing podała mi informacje dotyczące m.in. celów, podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi praw dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, dodatkowo informując mnie, że ich treść jest zgodna z klauzulą informacyjną obowiązującą w maGroup Sp. z o.o. w dacie złożenia przeze mnie niniejszego wniosku/zapytania ofertowego a dostępną tutaj. Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie niniejszego wniosku/zapytania ofertowego.