[276/5]

 

1. Przedmiot ubezpieczenia GAP

1.1 - Co będzie przedmiotem ubezpieczenia?
1.2 - Bieżąca wartość NETTO przedmiotu:
1.3 - Rok produkcji, jeśli znasz:

 

2. Oczekiwane warunki ubezpieczenia GAP

2.1 - Chcesz opłacać składkę jeden raz na:
rok2 lata3 lata4 lata5 lat
2.2 - Docelowa wartość polisy ubezpieczenia to:
50 000 zł100 000 zł150 000 zł
3. Informacje podstawowe

3.1 - NIP firmy:
3.2 - Osoba do kontaktu:
3.3 - Nr tel. komórkowego:
3.4 - Adres e-mail:
4. Informacje, które wspomogą dobór optymalnej oferty

4.1 - Podaj tutaj wszystko, co uważasz za istotne:
4.2 - Czy potrzebujesz sfinansować zakup przedmiotu leasingiem?
 

 

Czy wszystko gotowe?

 

* Potwierdzam, że ...
... rozwiń treść klauzuli informacyjnej
…jako administrator moich danych osobowych firma maGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-100, ul. Słowackiego 2/112 (1 Piętro) będąca właścicielem marki S.O.S. Leasing podała mi informacje dotyczące m.in. celów, podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi praw dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, dodatkowo informując mnie, że ich treść jest zgodna z klauzulą informacyjną obowiązującą w maGroup Sp. z o.o. w dacie złożenia przeze mnie niniejszego wniosku/zapytania ofertowego a dostępną tutaj. Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie niniejszego wniosku/zapytania ofertowego.