Odbiór przedmiotu 'lizingu’ to formalność. Wymaga podpisania i okazania dokumentów. Sam sposób korzystania może być też określony warunkami. Warto też wiedzieć, co będzie się działo na końcu umowy.


Czwarty krok w procesie leasingowym to odbiór przedmiotu 'lizingu’. Choć procedura w tym przypadku jest raczej jasna to warto pamiętać o protokole zdawczo odbiorczym przy leasingu. Nie należy też zapominać o podstawowych zapisach umowy, która może określać sposób korzystania z przedmiotu. Szczególnie ma to miejsce przy auto-leasingu operacyjnym, w którym jako leasingobiorca nie jesteśmy właścicielem pojazdu. Tak czy inaczej warto by wyleasingowany przedmiot służył działalności gospodarczej i przyczyniał się do pomnażania dochodu przez firmę-leasingobiorcę. Dzięki temu będzie zarabiał na siebie. A ponieważ leasing jest stosunkowo tani (w porównaniu do kredytu czy pożyczki) oraz generuje koszty w wyższym stopniu niż zakupy gotówkowe czy kredytowe (tzw. tarcza podatkowa) to jego wpływ na finanse firm jest bardzo pozytywny. Wskazuje na to prawie 2/3 przebadanych w 2019 r. polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Czy mogą się mylić?

Chyba nie! Zatem: Skoro stawiasz na leasing i jeszcze go nie masz to zapytaj o leasing online.

Dostajemy upragniony przedmiot leasingu

To już praktycznie koniec drogi związanej z procesem wyleasingowania środka trwałego.

Jeśli klient znalazł się w tym miejscu oznacza to, że jego wiarygodność finansowa została potwierdzona. Natomiast wizja lokalna w siedzibie leasingobiorcy poskutkowała podpisaniem umowy. Podobnie dostawca przedmiotu lizingu – został zweryfikowany. Lizing dla Twojej firmy staje już praktycznie faktem a korzyści z leasingu przysporzą jej niemałych oszczędności.

Ostateczne dokumenty do uruchomienia lizingu

Na tym etapie wymagane są często ostateczne dokumenty do uruchomienia umowy leasingowej. Leasing wymaga tutaj najczęściej:

  • Oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wskazanych na poprzedniej liście wraz z wnioskiem leasingowym, który musi zostać dostarczony w oryginale.
  • Kompletnej umowy leasingowej w oryginale, podpisanej przez leasingobiorcę.
  • Oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność ubezpieczenia przedmiotu leasingu OC/AC/GAP wraz z dowodem opłacenia składki (jeśli klient wybrał – i słusznie – ubezpieczenie zewnętrzne, takie jak choćby ubezpieczenie GAP, które oferujemy naszym klientom).

Niekiedy, na tym etapie może zdarzyć się potrzeba, szczególnie przy trudnym leasingu, wprowadzenia dodatkowych warunków. Może to być przedstawienie dodatkowych dokumentów albo ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego.

Jeśli to już zostało wykonane, następuje wpłata czynszu inicjalnego ze strony leasingobiorcy. Leasingodawca natomiast dokonuje zakupu przedmiotu leasingu otrzymując od dostawcy niezbędne dokumenty potwierdzają przeniesienie własności tego przedmiotu.

Jeśli transakcja dotyczy środków transportowych, dostawca przedmiotu doręcza również dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.

Wydanie przedmiotu leasingobiorcy w lizing

Po załatwieniu powyższych formalności, które odbywają się – co wymaga istotnego podkreślenia – bez udziału i angażowania wnioskodawcy, leasingodawca dokonuje zapłaty na rzecz dostawcy wyleasingowanego przedmiotu.

Wtedy to, bądź w asyście pracownika firmy leasingowej lub na podstawie pisemnego upoważnienia, podpisany zostaje protokół zdawczo-odbiorczy. Przedmiot leasingu przechodzi we władanie leasingobiorcy.

I choć formalności związane z leasingiem nie są tak śmiesznie proste, jak w przypadku zaciągania kłopotliwej chwilówki, to większość obowiązków spoczywa na barkach obsługujących proces doradców leasingowych.

Klient prowadzony jest niejako za rękę. Ma to miejsce w przypadku centrum leasingowego S.O.S. Leasing, w której jakość obsługi klienta a przede wszystkim jak najmniejsza uciążliwość procesu leasingowego, stawiana jest na piedestale.