Odbierz wybrany przedmiot lizingu i korzystaj z niego by rozwijać swój biznes. Wierzymy w Twój sukces z jego pomocą!

Nr 1 w kolorze szarym. Pierwszy krok w procedurze ptrzymania leasingu w S.O.S.Nr 2 w kolorze szarym. Drugi krok niezbędny by wziąć leasing w S.O.S.Nr 3 w kolorze szarym. Trzeci krok w procedurze pozyskania leasingu w S.O.S.

Nr 4. Krok czwarty, który trzeba postawić by pozyskać leasing.

Czwarty krok w procesie lizingowym to odbiór wylizingowanego przedmiotu lizingu. Ale cały proces:

 

ZACZNIJ OD BEZPŁATNEJ OFERTY

 


Dostajemy upragniony przedmiot leasingu.

To już praktycznie koniec drogi związanej procesem wyleasingowania środka trwałego.

Jeśli klient znalazł się w tym miejscu oznacza to, że jego wiarygodność finansowa została potwierdzona. Natomiast wizja lokalna w siedzibie leasingobiorcy poskutkowała podpisaniem umowy. Podobnie dostawca przedmiotu lizingu – został zweryfikowany. Lizing dla Twojej firmy staje już praktycznie faktem a korzyści z leasingu przysporzą jej niemałych oszczędności.

Ostateczne dokumenty do uruchomienia lizingu.

Na tym etapie wymagane są często ostateczne dokumenty do uruchomienia umowy leasingowej. Lizing wymaga tutaj najczęściej:

  • Oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wskazanych na poprzedniej liście wraz z wnioskiem leasingowym, który musi zostać dostarczony w oryginale,
  • Kompletnej umowy leasingowej w oryginale, podpisanej przez leasingobiorcę.
  • Oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność ubezpieczenia przedmiotu leasingu wraz z dowodem opłacenia składki.

Niekiedy, na tym etapie może zdarzyć się potrzeba, szczególnie przy trudnym leasingu, wprowadzenia dodatkowych warunków. Może to być przedstawienie dodatkowych dokumentów albo wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia.

Jeśli to już zostało wykonane, następuje wpłata czynszu inicjalnego ze strony leasingobiorcy. Leasingodawca natomiast dokonuje procesu zakupu przedmiotu leasingu otrzymując od dostawcy niezbędne dokumenty potwierdzają przeniesienie własności tego przedmiotu.

Jeśli transakcja dotyczy środków transportowych, dostawca przedmiotu doręcza również dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.

Wydanie przedmiotu leasingobiorcy w lizing.

Po załatwieniu powyższych formalności, które odbywają się – co wymaga istotnego podkreślenia – bez udziału i angażowania wnioskodawcy, leasingodawca dokonuje zapłaty na rzecz dostawcy wyleasingowanego przedmiotu.

Wtedy to, bądź w asyście pracownika firmy leasingowej lub na podstawie pisemnego upoważnienia, podpisany zostaje protokół zdawczo-odbiorczy. Przedmiot leasingu przechodzi we władanie leasingobiorcy.

I choć formalności związane z leasingiem nie są tak śmiesznie proste, jak w przypadku zaciągania często kłopotliwej później chwilówki, to większość obowiązków spoczywa na barkach obsługujących proces brokerów leasingowych.

Klient prowadzony jest niejako za rękę. Ma to miejsce w przypadku firmy S.O.S. Leasing, w której jakość obsługi klienta a przede wszystkim jak najmniejsza uciążliwość procesu leasingowego, stawiana jest na piedestale.

APLIKUJ ON-LINE STRONA GŁÓWNA