Co sprawdzają przy leasingu bez BIK, KRD


Leasing pozabankowy vs rejestry dłużników

Wpływ baz BIK, KRD na decyzję leasingową

Często otrzymujemy zapytania na temat źródeł, w których weryfikowani są potencjalni kandydaci na otrzymanie leasingu. Pytania typu „jak sprawdzić siebie w bik?”, „jak sprawdzić czy jestem w big?” albo „jak sprawdzić czy jestem w krd” lub „jak dostać leasing z komornikiem” są na porządku dziennym.

Co istotne, jeśli jesteśmy wpisani do którejś z tych baz czy rejestrów jako dłużnik, to zazwyczaj nie otrzymamy finansowania z regularnej instytucji bankowej. Banki dbają o portfel własnych klientów i nie są skłonne do udzielania kredytów, pożyczek czy leasingu ryzykownym firmom. Dlatego z pomocą przychodzą pozabankowe instytucje, które są gotowe udzielić tzw. leasingu bez BIK. To bardzo dobre rozwiązanie zważywszy na fakt, że leasing jest bardzo korzystnym z punktu widzenia finansów firmy, rozwiązaniem. Zatem, jeśli myślimy np. o leasingu sprzętu budowlanego, o leasingu urządzeń technologicznych albo wyleasingowaniu różnego typu pojazdów warto rozejrzeć się za ofertami leasingu bez BIK, leasingu bez KRD. Czyli takim leasingu operacyjnym, w którym nasza negatywna historia kredytowa czy skala zadłużenia, nie musi ostatecznie wpłynąć na odmowę udzielenia leasingu lub też nie będzie w ogóle sprawdzana.

Czy wiesz gdzie pójść po leasing?

Znajomość branży leasingowej i wewnętrznych procedur banków oraz firm leasingowych to klucz do wyboru właściwego leasingodawcy. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych. Dzięki temu zapewnisz Twojej firmie większą skuteczność uzyskania szybkiego i możliwie najtańszego leasingu.

Rozważmy zatem prostą sytuację, w której np. chcemy wziąć leasing przez Internet. Przygotowanie i zeskanowanie niezbędnych dokumentów, które prześlemy wraz z wnioskiem do pośrednika leasingu pozabankowego to w dzisiejszych czasach zadanie proste. Na podpisanie umowy leasingu nie trzeba się często ruszać z własnej firmy – doradca przyjedzie na miejsce by podpisać niezbędne dokumenty leasingowe.

Gdzie skierować się leasing pozabankowy?

Rozważając trudny leasing zakładamy oczywiście, że poradzimy sobie z ratami leasingowymi a nasza działalność gospodarcza będzie przynosić zyski, z których pokryjemy wydatki leasingowe. Świadomie wybieramy leasing bo wiemy, że osłona podatkowa i optymalizacja firmowych finansów jest gwarantowana dzięki korzystaniu z leasingu operacyjnego.

Pozostaje nam zatem znalezienie najlepszej oferty dopasowanej do naszej sytuacji i uwzględniającej dotyczące nas wpisy w rejestrach dłużników BIK, BIG, KRD czy BRKN.

Gdzie najlepiej skierować się po leasing bez BIK albo gdzie najłatwiej dostać leasing z komornikiem? Tutaj szukamy wśród pozabankowych instytucji finansujących.

Banki, w takich przypadkach, jedyne co mogą zagwarantować to odmowę udzielenia leasingu. Dlaczego? Bo nie chcą nierzetelnych klientów i sprawdzą ich w rejestrach baz BIK, KRD i swojej wewnętrznej BRKN.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA POMOC
PRZY LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert

A tak w ogóle to co to jest BIK, KRD, BRKN?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, to firma założona z inicjatywy banków, której zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępniania bankom, SKOK-om, instytucjom kredytowym, firmom leasingowym, faktoringowym i pożyczkowym, na zasadzie wzajemności, informacji objętych tajemnicą bankową w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych czy poręczeń. Zgromadzone są tu informacje na temat wszelkich zobowiązań kredytowych konsumentów, które mają służyć ww. instytucjom do:

 • oceny zdolności kredytowej danej firmy lub osoby prywatnej;
 • oceny ryzyka wywiązywania się kredytobiorcy / leasingobiorcy / pożyczkobiorcy ze swoich zobowiązań;
 • zapobiegania wyłudzeniom.

BIG czyli Biuro Informacji Gospodarczej, to – w przeciwieństwie do BIK – nie pojedyncza instytucja, ale zbiór firm, które nie działają już na podstawie Ustawy Prawo bankowe. Działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Co więcej, do biur informacji gospodarczej trafiają informacje nie tylko z ogólnie pojętego sektora bankowego. Trafiają tam przede wszystkim informacje od:

 • dostawców energii – jeśli mamy nieuregulowane rachunki za prąd;
 • operatorów telewizji kablowej czy firm telekomunikacyjnych – jeśli nasze należności przekroczyły 200 zł (dla osób fizycznych) lub 500 zł (dla firm) i nie zostały opłacone przez 60 dni;
 • jednostek samorządu terytorialnego albo sądów – jeśli mamy zaległości w płaceniu podatków, grzywien, alimentów czy opłat sądowych;
 • od samych konsumentów czyli osób fizycznych.

KRD czyli Krajowy Rejestr Długów, to – wg własnej definicji – platforma wymiany informacji gospodarczej, która zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. Powszechnie traktowany jest jak trzecia, kolejna obok BIK i BIG, instytucja. Jednak to tylko działalność marketingowa, szczególnie uwidoczniona w programie Rzetelna Firma, stworzyła taką otoczkę wokół KRD. KRD to nic innego jak jedno z biur informacji gospodarczej. W skrócie: KRD to (jedno z) BIG. Jeśli posiadamy wpis do KRD oznacza to, że zapewne zalegamy gdzieś z płatnością np. za ratę leasingową albo za rachunek za prąd.

BRKN czyli Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych, to – wg definicji Serwisu Prawa – baza klientów banków prowadzona przez Związek Banków Polskich. Formalna nazwa to MIG czyli Międzybankowa Informacja Gospodarcza, ale bankowcy używają nazwy BRKN. Do bazy tej wpisywani są klienci banków, którzy nie realizują swoich zobowiązań wobec banków należących do Związku Banków Polskich. Banki korzystają z BRKN w celu weryfikacji i odrzucania niesolidnych klientów. Dane w BRKN są, zgodnie z międzybankowymi ustaleniami, przechowywane przez maksymalny okres 10 lat. Usunięcie danych po spłacie zadłużenie następuje dopiero po 2 latach od spłaty długu.

ERIF BIG S.A. to – wg własnej definicji – biuro informacji gospodarczej (BIG), które przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach,  jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Bezplatna porownywarka leasingow

ZAMÓWIĆ LEASING NA TWOICH WARUNKACH?

Odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą porównać oferty towarzystw leasingowych. Proces jest szybki i prosty oraz nie wpływa na ocenę zdolności finansowej Twojej lub Twojej firmy.

Co sprawdzają przy występowaniu o trudny leasing?

W opisanych powyżej rejestrach leasingodawcy sprawdzają firmę i jej przedstawicieli. Dla działalności jednoosobowych osobą weryfikowaną będzie właściciel, a w przypadku spółek będą to osoby wpisane do KRS, sama spółka, a niekiedy także i wspólnicy. Jeśli znajdziemy się w rejestrze BIK, KRD, BIG z negatywnym wpisem, to jest duża szansa, że leasing bankowy nie zostanie nam udzielony. Jest jednak ratunek, gdyż leasing bez BIK, KRD, a także leasing z komornikiem oferują firmy leasingowe działające na rynku pozabankowym, których oferty są przychylne naszym klientom.

Jak dostać leasing bez BIK, KRD?

Warto wiedzieć jak działa leasing i proces weryfikacji leasingobiorcy a wtedy otrzymanie leasingu – mimo negatywnych wpisów w bazach dłużników – będzie możliwe gdyż:

 • Nie wszyscy leasingodawcy weryfikują wszystkie rejestry – jeśli wiemy, że widniejemy w którejś bazie BIG, BIK lub KRD, to wystarczy ubiegać się o leasing w takiej instytucji, która tej akurat bazy nie sprawdza. Ale skąd wziąć tę wiedzę? W takim przypadku warto skontaktować się nami! Posiadamy w swojej ofercie leasingowej szeroką paletę możliwości finansowania podmiotów o różnym stopniu wiarygodności finansowej.
 • Nie wszyscy leasingodawcy w ogóle weryfikują BIK, weryfikują zaś KRD – jeśli jesteśmy w BIK, BIG lub ERIF, to nadal możemy ubiegać się o pozabankowy leasing dla zadłużonych lecz nie możemy być wpisani do KRD. Dlatego warto samodzielnie sprawdzić się w bazie KRD. Wystarczy zadzwonić na infolinię KRD lub wejść na stronę internetową KRD, założyć darmowe konto i od razu będziemy wiedzieć, o jakiej skali zadłużenia wiedzą nasi potencjalni leasingodawcy!
  Leasingodawcy, o których tu mowa, sprawdzają bowiem głównie KRD. Jeśli mamy czystą kartotekę lub wyczyścimy ją, spłacając nasze zadłużenie możemy wówczas liczyć na całkiem dobre warunki leasingowe na poziomie rynkowym.
 • Nie wszyscy leasingodawcy mają takie same kryteria oceny zadłużenia, przy czym mowa tu zarówno o ocenie zadłużenia pod kątem terminowości spłat, jak i wysokości długu:
  • kryterium opóźnienia w płatnościach waha się od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od firmy finansującej, które biorą ten czynnik pod uwagę. Zatem nawet przy zaległościach rzędu półtora miesiąca opóźnienia mamy nadal szansę na otrzymanie leasingu operacyjnego jeśli jeden leasingodawca ma inne warunki przyznawania leasingu od drugiego;
  • kryterium wysokości długu jest indywidualnie rozpatrywane i o ile dla niektórych leasingodawców sam fakt istnienia jakiejkolwiek zaległości płatniczej klienta zupełnie przekreśla jego możliwość otrzymania leasingu, o tyle dla innych niezapłacona faktura za energię czy telefon może nie stanowić problemu.
 • Nie wszyscy leasingodawcy patrzą na negatywną historię kredytową – owszem, sprawdzają nas we wszystkich bazach – BIK, KRD czy BRKN, ale nawet jeśli jesteśmy wpisani do wielu z nich, to i tak możemy w tych instytucjach liczyć na otrzymanie trudnego leasingu pod warunkiem, że spodoba im się przedmiot leasingu a my wykażemy się dużym majątkiem lub przyszłościowymi kontraktami. I choć w tym przypadku minusem mogą być wyższe oprocentowanie leasingu czy konieczność zabezpieczenia umowy leasing elementami majątku (prywatnego lub firmy) a rzadziej bardzo wysoki wkład własny to jednak realne koszty leasingu i wykorzystanie tarczy podatkowej ostatecznie zniwelują te niuanse przyczyniając się do znacznych oszczędności podatkowych, które zapewnia leasing operacyjny. Dobrze obrazuje ujęcie tarczy podatkowej przy finansowaniu leasingiem nasz kalkulator leasingowy w Excelu. Na przykładzie leasingu samochodów osobowych po zmianach przepisów od 2019 r. obliczy on wartość tarczy podatkowej, która realnie obniży koszty Twojej firmy przy leasingu operacyjnym aut osobowych, leasingu maszyn czy urządzeń albo leasingu autokarów.
Jak zaciekawił artykuł/tekst?