Co sprawdzają przy leasingu bez BIK, KRD?

CO TU ZNAJDĘ?

Treść dostaczy Ci kompleksową analizę tematu

Kompleksową analizę tematu!

Znajdziesz tu cenne wskazówki i porady

Cenne wskazówki i porady!

Leasing a rejestry dłużników

Często otrzymujemy zapytania na temat źródeł, w których weryfikowani są potencjalni kandydaci do otrzymania trudnego leasingu. Pytania typu „jak sprawdzić siebie w bik?”, „jak sprawdzić czy jestem w big?”, „co jest wpisane na mój temat w BIKu?” albo „jak sprawdzić czy jestem w krd?” lub „jak lub gdzie dostać leasing z komornikiem” są często spotykane w naszych codziennych kontaktach z klientami.

Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu czym są rejestry dłużników i jaki mają wpływ na możliwość oraz warunki otrzymania leasingu?

Wpływ baz BIK, KRD na decyzję leasingową

Podstawowa zasada: jeśli jesteś wpisany do którejś z tych baz czy rejestrów jako dłużnik, to zazwyczaj nie otrzymasz finansowania z regularnej instytucji bankowej (choć są i na tym polu pewne możliwości!). Banki dbają bowiem o portfel własnych klientów i nie są skłonne do udzielania kredytów, pożyczek czy leasingu ryzykownym firmom lub ich właścicielom. Dlatego z pomocą przychodzą pozabankowe instytucje, które są gotowe udzielić tzw. leasingu bez BIK. To bardzo dobre rozwiązanie zważywszy na fakt, że leasing jest bardzo korzystnym z punktu widzenia finansów firmy, rozwiązaniem.

Czy wiesz gdzie pójść po leasing bez BIK i KRD?

Znajomość branży leasingowej i wewnętrznych procedur banków oraz firm leasingowych to klucz do wyboru właściwego leasingodawcy.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu zapewnisz Twojej firmie większą skuteczność uzyskania szybkiego i możliwie najtańszego „leasingu bez BIK”. Spróbuj! U nasz zamówisz wygodnie leasing online!

Zatem, jeśli myślisz np. o leasingu sprzętu budowlanego, o leasingu maszyn i urządzeń produkcyjnych albo o wyleasingowaniu pojazdów ciężarowych warto skorzystać z ofert leasingu bez BIK, zwanego też „leasingiem bez KRD”. Czyli takiego leasingu operacyjnego, w którym Twoja negatywna historia kredytowa lub skala zadłużenia, nie będzie musiała wpływać na odmowę udzielenia leasingu lub też nie będzie w ogóle sprawdzana.

Jak to zrobić? Weź leasing przez Internet. Po wypełnieniu wniosku poprosimy Cię o przygotowanie i zeskanowanie niezbędnych dokumentów. Gdy otrzymamy decyzję pozytywną w Twojej sprawie na podpisanie umowy leasingu przyjedziemy do Twojej firmy a przedmiot leasingu zostanie Ci wydany kilka dni po tym fakcie.

Gdzie kierować się po leasing bez BIK i KRD?

Jeśli spodziewasz się trudności w pozyskaniu leasingu – z pewnością na leasing.sos.pl postaramy się Ci pomóc. Zakładamy przy tym, że w przypadku skutecznego pozyskania finansowania dla Ciebie poradzisz sobie z ratami leasingowymi a Twoja działalność gospodarcza będzie przynosić zyski, z których pokryjesz wydatki leasingowe. Wierzymy więc, że świadomie wybierasz leasing bo wiesz, że tarcza podatkowa i optymalizacja firmowych finansów jest najwyższa dzięki korzystaniu z leasingu operacyjnego.

Pozostaje zatem znalezienie najlepszej oferty dopasowanej do Twojej sytuacji i uwzględniające Twoje wpisy w rejestrach dłużników BIK, BIG, KRD czy BRKN.

Gdzie najlepiej skierować się po leasing bez BIK albo gdzie najłatwiej dostać leasing z komornikiem? Będziemy szukać najlepszej oferty wśród pozabankowych instytucji finansujących.

Banki, w takich przypadkach, jedyne co mogą zagwarantować to odmowę udzielenia leasingu. Dlaczego? Bo nie chcą finansować ryzykownych klientów a – co najważniejsze – sprawdzają ich w rejestrach baz BIK, KRD i swojej wewnętrznej BRKN.

Leasing bezpośredni

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Co to jest BIK, KRD, BRKN?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, to firma założona z inicjatywy banków, której zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępniania bankom, SKOK-om, instytucjom kredytowym, firmom leasingowym, faktoringowym i pożyczkowym, na zasadzie wzajemności, informacji objętych tajemnicą bankową w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych czy poręczeń. Zgromadzone są tu informacje na temat wszelkich zobowiązań kredytowych konsumentów, które mają służyć ww. instytucjom do:

 • oceny zdolności kredytowej danej firmy lub osoby prywatnej;
 • oceny ryzyka wywiązywania się kredytobiorcy / leasingobiorcy / pożyczkobiorcy ze swoich zobowiązań;
 • zapobiegania wyłudzeniom.

BIG czyli Biuro Informacji Gospodarczej, to – w przeciwieństwie do BIK – nie pojedyncza instytucja, ale zbiór firm, które nie działają już na podstawie Ustawy prawo bankowe. Działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Co więcej, do biur informacji gospodarczej trafiają informacje nie tylko z ogólnie pojętego sektora bankowego. Trafiają tam przede wszystkim informacje od:

 • dostawców energii – jeśli mamy nieuregulowane rachunki za prąd;
 • operatorów telewizji kablowej czy firm telekomunikacyjnych – jeśli nasze należności przekroczyły 200 zł (dla osób fizycznych) lub 500 zł (dla firm) i nie zostały opłacone przez 60 dni;
 • jednostek samorządu terytorialnego albo sądów – jeśli mamy zaległości w płaceniu podatków, grzywien, alimentów czy opłat sądowych;
 • od samych konsumentów czyli osób fizycznych.

KRD czyli Krajowy Rejestr Długów, to – wg własnej definicji – platforma wymiany informacji gospodarczej, która zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. Powszechnie traktowany jest jak trzecia, kolejna obok BIK i BIG, instytucja. Jednak to tylko działalność marketingowa, szczególnie uwidoczniona w programie Rzetelna Firma, stworzyła taką otoczkę wokół KRD. KRD to nic innego jak jedno z biur informacji gospodarczej. W skrócie: KRD to (jedno z) BIG. Jeśli posiadamy wpis do KRD oznacza to, że zapewne zalegamy gdzieś z płatnością np. za ratę leasingową albo za rachunek za prąd.

BRKN czyli Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych, to – wg definicji Serwisu Prawa – baza klientów banków prowadzona przez Związek Banków Polskich. Formalna nazwa to MIG czyli Międzybankowa Informacja Gospodarcza, ale bankowcy używają nazwy BRKN. Do bazy tej wpisywani są klienci banków, którzy nie realizują swoich zobowiązań wobec banków należących do Związku Banków Polskich. Banki korzystają z BRKN w celu weryfikacji i odrzucania niesolidnych klientów. Dane w BRKN są, zgodnie z międzybankowymi ustaleniami, przechowywane przez maksymalny okres 10 lat. Usunięcie danych po spłacie zadłużenie następuje dopiero po 2 latach od spłaty długu.

ERIF BIG S.A. to – wg własnej definicji – biuro informacji gospodarczej (BIG), które przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach,  jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Bezpłatna porównywarka leasingów od 21 firm i towarzystw leasingowych. Sprawdź, jakie to wygodne i proste.

CZY ZAMÓWIĆ LEASING NA TWOICH WARUNKACH?

Odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą nam określić, jaki leasing jest Ci potrzebny. Zapytamy banki i firmy leasingowe o oferty dla Ciebie i porównamy je bezpłatnie by pomóc Ci wybrać najlepiej! Co najważniejsze, odpytania o oferty nie wpłyną na obniżenie zdolności kredytowej Twojej lub Twojej firmy. Sprawdź!

Co sprawdzają przy występowaniu o trudny leasing?

W opisanych powyżej rejestrach leasingodawcy (najczęściej banki lub towarzystwa leasingowe) sprawdzają potencjalnego klienta – firmę i jej przedstawicieli. Dla działalności jednoosobowych osobą weryfikowaną będzie właściciel, a w przypadku spółek będą to osoby wpisane do KRS, sama spółka, a niekiedy także i wspólnicy. Jeśli znajdujesz się w rejestrze BIK, KRD, BIG z negatywnym wpisem, to jest duża szansa, że leasing bankowy nie zostanie Ci udzielony. Jest jednak ratunek, gdyż leasing bez BIK, KRD, a także leasing z komornikiem oferują firmy leasingowe działające na wspominanym już rynku pozabankowym. Ich oferty są dostępne naszym klientom.

Jak dostać leasing bez BIK, KRD?

Warto wiedzieć jak działa leasing i proces weryfikacji leasingobiorcy a wtedy otrzymanie leasingu – mimo negatywnych wpisów w bazach dłużników – będzie możliwe gdyż:

 • Nie wszyscy leasingodawcy weryfikują wszystkie rejestry – jeśli wiesz, że widniejesz w bazie BIG, BIK lub KRD, to wystarczy ubiegać się o leasing w takiej instytucji, która tej akurat bazy nie sprawdza. Ale skąd wziąć tę wiedzę? W takim przypadku warto wypełnić nasz wniosek o leasing! Posiadamy w swojej ofercie leasingowej szeroką paletę możliwości finansowania podmiotów o różnym stopniu wiarygodności finansowej.
 • Nie wszyscy leasingodawcy w ogóle weryfikują BIK, weryfikują zaś KRD – jeśli jesteś w BIK, BIG lub ERIF, to nadal możesz ubiegać się o pozabankowy leasing dla zadłużonych. Warunkiem jest to, że nie możesz być wpisany do KRD. Dlatego warto samodzielnie sprawdzić się w bazie KRD. Wystarczy zadzwonić na infolinię KRD lub wejść na stronę internetową KRD, założyć darmowe konto i od razu będziesz wiedzieć, o jakiej skali zadłużenia wiedzą Twoi potencjalni leasingodawcy!
  Leasingodawcy, o których tu mowa, sprawdzają bowiem głównie KRD. Jeśli masz czystą kartotekę lub wyczyściłeś ją, spłacając swoje zadłużenie możesz wówczas liczyć na całkiem dobre warunki leasingowe na poziomie rynkowym.
 • Nie wszyscy leasingodawcy mają takie same kryteria oceny zadłużenia, przy czym mowa tu zarówno o ocenie zadłużenia pod kątem terminowości spłat, jak i wysokości długu:
  • kryterium opóźnienia w płatnościach waha się od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od firmy finansującej, które biorą ten czynnik pod uwagę. Zatem nawet przy zaległościach rzędu półtora miesiąca opóźnienia masz nadal szansę na otrzymanie leasingu operacyjnego, jeśli jeden leasingodawca ma inne warunki przyznawania leasingu od drugiego;
  • kryterium wysokości długu jest indywidualnie rozpatrywane i o ile dla niektórych leasingodawców sam fakt istnienia jakiejkolwiek zaległości płatniczej klienta zupełnie przekreśla jego możliwość otrzymania leasingu, o tyle dla innych niezapłacona faktura za energię czy telefon może nie stanowić problemu.
 • Nie wszyscy leasingodawcy patrzą na negatywną historię kredytową! Owszem, sprawdzą Cię we wszystkich bazach – BIK, KRD czy BRKN, ale nawet, jeśli jesteś wpisany do wielu z nich, to i tak możesz w tych instytucjach liczyć na otrzymanie trudnego leasingu pod warunkiem, że „spodoba się” im przedmiot leasingu a Ty wykażesz się dużym majątkiem lub przyszłościowymi kontraktami. I choć w tym przypadku minusem mogą być wyższe oprocentowanie leasingu lub konieczność zabezpieczenia umowy leasing elementami majątku (prywatnego lub firmy) a rzadziej bardzo wysoki wkład własny to jednak realne koszty leasingu i wykorzystanie tarczy podatkowej ostatecznie zniwelują te niuanse przyczyniając się do znacznych oszczędności podatkowych, które zapewnia leasing operacyjny. Dobrze obrazuje ujęcie tarczy podatkowej przy finansowaniu leasingiem nasz kalkulator leasingowy w Excelu. Na przykładzie leasingu samochodów osobowych po zmianach przepisów od 2019 r. obliczy on wartość tarczy podatkowej, która realnie obniży koszty Twojej firmy przy leasingu operacyjnym aut osobowych.

Czy przyszedł czas na leasing online potrzeb Twoich lub Twojej firmy?

Pomożemy Ci!

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert