fbpx

Warunki leasingu

Warunki otrzymania leasingu.

Warunki leasingu: czy może być prościej?

Jeśli zadamy sobie pytanie, jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt (szczególnie inwestycyjny) a jakie są warunki otrzymania leasingu? …po krótkiej analizie informacji, choćby z internetu, dojdziemy do jednoznacznego wniosku: To, co leasingodawcy sprawdzają przy występowaniu o leasing stanowi podobną aczkolwiek prostszą procedurę w stosunku do formalności związanych z udzielaniem kredytów.

Działa to na korzyść leasingu, który możemy otrzymać o wiele szybciej niż kredyt. Dzięki temu możemy cieszyć z przedmiotu lizingu – maszyny budowlanej, urządzenia rolniczego, pojazdu ciężarowego czy samochodu osobowego – już od 2 do 5 dni od momentu złożenia wniosku leasingowego.

Zdolność finansowa przy leasingu.

Wszystko to dlatego, iż badanie wiarygodności potencjalnego klienta najczęściej opiera się na dokumentach rejestrowych – dostępnych powszechnie oraz na dokumentach finansowych – dostarczanych przez potencjalnego leasingobiorcę. Będą to deklaracje podatkowe PIT lub CIT, wyciągi z księgi przychodów i rozchodów a w przypadku spółek prawa handlowego bilans i rachunek zysków i strat. Dokumenty te, praktycznie dla każdego przedsiębiorcy, nie stanowią większego problemu do wygenerowania i dostarczenia choćby e-mailem do firmy leasingowej. W przeciwieństwie do kredytu – który wymaga dostarczenia dodatkowych zaświadczeń a często nawet biznesplanu czy ustanowienia zabezpieczenia na rzecz banku – kryteria otrzymania leasingu są łagodniejsze.

Jeśli zapytamy czy do leasingu potrzebna jest zdolność kredytowa – to należy podkreślić, iż praktycznie w każdej procedurze udzielania leasingu zarówno pełnej, jak i uproszczonej – jest ona badana. Nawet, jeśli trafiliśmy na ofertę typu leasing bez sprawdzania w bazach czy pożyczka bez sprawdzania w bik to miejmy świadomość, że firma udzielająca czy to pożyczki czy leasingu będzie chciała mieć pewność, że np. udzielając finansowania na auto warunki leasingu zostaną dotrzymane a należność ze strony klienta spłacona. Dlatego na wstępnym etapie analizy wiarygodności wnioskującego z pewnością będzie miało miejsce jego sprawdzenie. Odbywać się to będzie m.in. w bazach BIK, KDR oraz w bazach informacji o klientach macierzystych leasingodawcy.

Warunki dostania leasingu kształtują się podobnie dla wszystkich firm leasingowych.

Długość istnienia firmy na rynku jest jednym z determinantów przyznania leasingu obowiązującym wśród firm leasingowych. Warunki leasingu dla nowych firm, które chciałyby pozyskać finansowanie już w 1 dniu swojej działalności będę odmienne niż dla firm działających od 12 miesięcy. Wynika to z oceny ryzyka wypłacalności świeżo upieczonego przedsiębiorcy. Niemniej jednak, dla nowych firm leasing to często jedyna możliwość sfinansowania inwestycji – kredyt jest wtedy praktycznie nieosiągalny.

Leasing a zdolność do regulowania bieżących zobowiązań to istotna ocena. Dokonywana jest nie tylko na podstawie informacji zawartych w bazach BIK i BIG. Ocenia się ją także za pomocą zaświadczeń z Urzędu Skarbowego czy z ZUS. Potwierdza ona firmie leasingowej, że dany podmiot nie ma zaległości. Zapewnia również, że lizing nie będzie stanowił dla takiej firmy obciążenia, z którym w przyszłości może sobie ona nie poradzić; to warunek sine qua non. W przypadku start up-ów, które dopiero rozpoczęły swoje funkcjonowanie, zaświadczenia takie nie będą dostępne. W ich przypadku warunki udzielania leasingu są nieco inne; nadal to bardziej ryzykowne finansowanie a przez to droższe dla leasingobiorcy. Ryzyko kosztuje.

Co jeszcze sprawdza się przy leasingu?

Ponieważ leasing jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych w trakcie analizy bada się również „miękkie” aspekty takiej działalności. Analizie poddaje się wtedy pozycję rynkową przedsiębiorstwa, jego doświadczenie na rynku czy historię współpracy. Pozwala to w bardzo krótkim czasie podjąć odpowiednią decyzję leasingodawcy.

To, co sprawdza leasingodawca w dalszych etapach to dostawca danego środka trwałego, jak i sam przedmiot leasingu. W przypadku małych sprzedawców czy komisów często niezbędna jest wizyta przedstawiciela leasingodawcy w takim miejscu. Sprawdza się wtedy nie tylko to czy np. komis istnieje. Weryfikuje się również przedmiot pod kątem praw własności, jego stanu oraz proponowanej ceny. Ma to miejsce szczególnie w przypadku dużej wartości używanych samochodów dostawczych albo osobowych czy maszyn budowlanych. Wtedy niezbędne staje się też przeprowadzenie wyceny przez rzeczoznawcę.

Gdzie ostatecznie sprawdza się warunki leasingu?

Procedura leasingu zamyka się wraz z podpisaniem umowy leasingowej, co najczęściej ma miejsce w siedzibie leasingobiorcy. Wtedy przedstawiciel leasingodawcy dokonuje swoistej wizji lokalnej upewniając się, że firma biorcy faktycznie działa. To tutaj otrzymuje on wgląd w oryginały wcześniej przekazanych dokumentów. W przypadku bardziej ryzykownych klientów, w ramach takiego spotkania może zaistnieć konieczność zaprezentowania dodatkowych dokumentów.

Należy podkreślić, iż w przypadku firm z podwyższonym ryzykiem finansowym (odmowa leasingu w innych firmach, leasing na start) warto wtedy negocjować wyższą opłatę inicjalną. Leasing na autokar może być przecież dla takiej firmy jedyną, dostępną na obecnym etapie działalności formą wsparcia jej dalszego rozwoju; zakładając, iż działa na rynku przewozów osobowych.

Na koniec następuje zakupienie od dostawcy przedmiotu leasingu i przeniesienie praw własności do niego na rzecz leasingodawcy. Załatwiane są formalności końcowe odbioru przedmiotu leasingowego przez klienta.

Należy zatem przyjąć, iż jeśli firma działa co najmniej 3 miesiące; nie generuje długów albo ma spore perspektywy rozwoju; nie wpadła od razu w tarapaty finansowe – bez trudu uzyska leasing. Powinien być to jednak leasing przeznaczony na sfinansowanie typowego środka trwałego, jakim jest np. samochód osobowy albo dostawczy, najlepiej popularnej marki.

W przypadkach wymagających rozszerzonej procedury albo, gdy już odmówiono w innej firmie udzielenia leasingu – nie warto odstępować od zamiarów. Leasing jest trafnym wyborem.  Wystarczy tylko skorzystać z ofert tych firm, które są w stanie podwyższone ryzyko takiego klienta wziąć na siebie i zastosować odpowiednie warunki leasingu.

Można już w tej chwili sięgnąć po prosty formularz do wstępnego wniosku o leasing on-line i skorzystać z szerokiej oferty leasingowej, która realizowana jest w 4 prostych krokach do leasingu.

Czy chcesz byśmy do Ciebie oddzwonili w 505 sekund?


Jeśli wolisz to
PRZEŚLIJ ZAPYTANIE ON-LINE
albo +48 732 737 776
ZADZWOŃ DO NAS TERAZ

Twój nr tel. nie zostanie przekazany firmom trzecim w celach marketingowych! Posłuży jedynie do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu, o który prosisz.
NIE ODDZWONIMY JEDNAK MIĘDZY GODZINĄ 20:00 a 9:00.
Obowiązek informacyjny