W jaki sposób korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Tutaj zamówisz leasing na dowolny pojazd w 30 sek. Zapytanie o leasing pojazdu wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

PONIŻEJ ZAPOZNASZ SIĘ Z INTERESUJĄCĄ CIĘ TREŚCIĄ. PAMIĘTAJ PRZY TYM, ŻE U NAS:

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Czym jest wykup z leasingu?

Zakończenie umowy leasingu to sygnał dla korzystające z leasingowanego przedmiotu, że może go wykupić za wskazaną na umowie kwotę – tzw. wartość rezydualną. Jest to najczęściej wartość znacznie niższa od bieżącej ceny rynkowej wyleasingowanego przedmiotu – samochodu osobowego, motocykla czy pojazdu ciężarowego. Bardzo często też symboliczna bo odpowiadająca np. 1% wartości początkowej pojazdu. Leasingobiorca, po zapłaceniu ostatniej raty leasingu najczęściej otrzymuje informację od leasingodawcy (drogą mailową lub pocztą tradycyjną), że ma prawo do wykupu spłaconego pojazdu. Po zapłaceniu kwoty rezydualnej staje się właścicielem rzeczonego przedmiotu. Procedura jest bardzo prosta a praktyka pokazuje, że sami leasingodawcy dbają o to by przebiegała szybko i bez większych trudności.

Powyższe dotyczy najbardziej popularnej i wyjątkowo korzystnej podatkowo formy finansowania samochodu osobowego dla przedsiębiorców czyli leasingu operacyjnego, który jest powszechnym rozwiązaniem również w odniesieniu do pozyskiwania motocykli przez firmy czy finansowania samochodów ciężarowych przez firmy transportowe.

W przypadku leasingu finansowego, procedura wykupu jest – można rzec – tylko teoretyczna. Ponieważ w leasingu finansowym, odmiennie niż w operacyjnym to korzystający wciąga przedmiot leasingu na stan środków trwałych firmy (sam amortyzuje przedmiot w trakcie obowiązywania umowy) zatem w momencie zakończenia umowy leasingowej (zapłaceniu ostatniej raty leasingowej) własność przedmiotu automatycznie przechodzi na prawowitego właściciela – czyli leasingobiorcę.

Jakie są możliwości wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu?

Teoretycznie można przyjąć, że leasingobiorca ma do wyboru dwie drogi – jedna to tzw. wykup prywatny (z przeznaczeniem pojazdu na cele prywatne) a druga to wykup na firmę, w ramach której korzystał do tej pory z leasingowanego samochodu osobowego czy motocykla.

Teoretycznie bo taki wybór pozostawał realny do chwili uchwalenia z końcem 2021 r. ustaw znanych powszechnie pod nazwą „Polskiego Ładu”. Zawarte w nich przepisy spowodowały bowiem, że wykup prywatny stał się nieopłacalny a zatem sens jego stosowania jest zerowy…choć pozostaje pewna furtka (o czym dalej)!

Przypomnijmy, że od 2022 r. ten, kto będzie chciał uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży poleasingowego pojazdu, będzie musiał odczekać aż sześć lat od wycofania samochodu z firmy. Stanowi o tym przepis art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej (np. auta), wykupionej do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rzecz ta zostanie wycofana z firmy a dniem jej zbycia nie upłynie sześć lat.

Należy również podkreślić, że w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wybór sposobu, w jaki przeprowadzić można wykup samochodu z leasingu firmowego będzie możliwy lub nie.

Aby uniknąć problemów z przepisaniem ubezpieczenia OC/AC z leasingodawcy na siebie powinieneś wybierać nieparzyste okresy leasingu – np. 35 a nie 36 miesięcy albo 47, nie zaś 48 miesięcy. Ubezpieczenia są wydawane na okresy 12 miesięczne. Dzięki krótszemu o jeden miesiąc okresowi trwania umowy leasingowej będziesz mieć opłacony jeden miesiąc ubezpieczenia z góry. Po wykupie auta z leasingu ubezpieczyciel nie będzie stwarzał już problemów z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ciebie czy Twoją firmę, co mogłoby mieć miejsce jeszcze miesiąc wcześniej.

Wykup auta z leasingu na spółkę prawa handlowego

Od razu należy zaznaczyć, że firmy prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego – np. spółki z o.o., spółki jawnej czy spółki akcyjnej – nie miały i nie mają wyboru. W ich przypadku, jeśli umowa na wyleasingowane Audi lub BMW została zakończona – muszą dokonać wykupu firmowego, czyli zaliczyć auto do majątku firmy po jego wykupieniu od leasingodawcy.

Niezależnie od formy leasingu – leasing operacyjny czy finansowy – to, co będzie się działo po wykupie samochodu z leasingu na firmę uzależnione jest od wartości pojazdu podanej na ostatniej fakturze, tzw. fakturze wykupowej:

Przy czym graniczną kwotę w wysokości 10 tys. zł należy traktować jako netto, jeśli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy nie jesteśmy VAT-owcami, kwotę tę należy traktować jako brutto.

Auto poleasingowe wykupione na firmę można sprzedać, rozliczając się z jego sprzedaży tak samo, jak ze sprzedaży każdego innego składnika majątku firmy – rozliczając CIT oraz VAT.

Cenna rada! Z uwagi na obowiązujące przy leasingu od roku 2019 limity kosztów w dochodowym podatku PIT/CIT (150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł dla aut elektrycznych), warto rozważyć wyższą kwotę wykupu już na etapie zawierania umowy leasingu operacyjnego, jeśli planujemy zakup droższego (od limitu) samochodu osobowego.

Dlaczego? Chodzi o to by maksymalnie wykorzystać operacyjny leasing samochodowy i zmniejszyć spodziewany do zapłaty podatek dochodowy PIT lub CIT. Leasing i wykup stanową bowiem odrębne od siebie podatkowo transakcje. Zatem w koszty działalności gospodarczej możemy zaliczyć je niejako dwukrotnie. Jeden raz w ramach trwającej umowy leasingu operacyjnego i opłacaniu comiesięcznych rat leasingowych. Drugi raz w ramach wykupu (po zakończeniu umowy leasingu ) i zaliczeniu (dużego, jeśli ustawimy wysoki wykup) wydatku rezydualnego w koszty uzyskania przychodu, zmniejszającego jeszcze bardziej podstawę opodatkowania w firmie w procesie jego amortyzacji.

Wykup auta z leasingu na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną

W przeciwieństwie do wykupu firmowego, który stosowany jest w spółkach prawa handlowego, nabycie pojazdu z leasingu na cele prywatne dawało (choć nadal jest furtka, o której dalej!) większe możliwości w zakresie optymalizacji podatku dochodowego PIT. Dotyczyło to jednak tylko firm będących osobami fizycznymi prowadzącymi dział. gosp. lub wspólników spółek cywilnych a więc płatników podatku dochodowego PIT.

W czasach przed „Polskim Ładem”, jeśli w naszej jednoosobowej działalności gospodarczej albo będąc w spółce cywilnej poszliśmy za głosem rozsądku i nie wprowadziliśmy samochodu do środków trwałych firmy to po pół roku od tego momentu mogliśmy sprzedać pojazd – na zwykłą umowę kupna-sprzedaży – bez podatku PIT oraz VAT. Warunkiem było dokonanie ów wykupu prywatnego. I dopóki nie nastał „Polski Ład” nie było ku temu żadnych przeciwwskazań na gruncie przepisów podatkowych. Regularnie publikowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne w tej kwestii nawet potwierdzały słuszność takiego rozwiązania, co przytaczamy choćby w interpretacji podatkowej w sprawie o sygnaturze 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD.

Można zatem było sprzedać auto – już po 6 pełnych miesiącach od dokonania wykupu prywatnego z leasingu – bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek powinności podatkowych (czyli płacenia z tytułu takiej sprzedaży podatku PIT oraz VAT)!

Jak wspominaliśmy, zmiany podatkowe, które wprowadził „Polski Ład”skutecznie zniechęciły przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne do dokonywania wykupu prywatnego samochodów osobowych z leasingu.

Zrównało to sytuację przedsiębiorców działających w ramach spółek kapitałowych z firmami prowadzącymi biznes jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Bo pierwsi nie mieli nigdy możliwości wykupu prywatnego a drudzy właśnie ją stracili a raczej wykup prywatny stał się dla nich po prostu już nie tak opłacalnym rozwiązaniem, jak opisujemy to powyżej.

Jak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Przypomnijmy, że po zakończeniu umowy auto leasingu, jeśli wykupiony środek trwały trafi do majątku firmy i zaliczamy go do kosztów uzyskania przychodu to zrodzi to konsekwencje podatkowe przy próbie jego dalszej odsprzedaży. Mówiąc wprost – jako firma, będziemy musieli zapłacić wtedy podatek od sprzedaży wykupionego wcześniej „na firmę” samochodu osobowego. Sprzedajemy wtedy bowiem składnik majątku firmy. Jak już wspominaliśmy, wykup samochodu z leasingu na firmę płacącą podatek dochodowy CIT nie pozostawia w tej kwestii żadnego wyboru. Natomiast dla płatników PIT, którzy nie dokonają wykupu „na firmę” istnieje jednak nadal pewna furtka – mimo „Polskiego Ładu” wykup prywatny może w pewnych okolicznościach nadal dawać korzyść opisaną powyżej.

Jest furtka przy wykupie na osobę fizyczną!

Wystarczy wykupiony na siebie, jako osobę fizyczną pojazd przekazać w darowiźnie osobie bliskiej. Ta natomiast będzie mogła sprzedać samochód bez podatku już po upływie pół roku. Przy czym do tzw. zerowej grupy podatkowej, której może być darowany samochód, zaliczyć można: małżonka, zstępnych (syna, córkę, wnuki, prawnuki), wstępnych (matkę, ojca, dziadków), rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Czyli możliwy będzie taki scenariusz, w którym przedsiębiorca prowadzący JDG wykupi samochód z leasingu bez wprowadzania go na stan swojej firmy, a następnie obdarowuje nim np. swoją żonę. Ta zaś będzie mogła sprzedać pojazd, jako osoba prywatna, bez PIT już po upływie pół roku.

Sama darowizna również nie będzie opodatkowania! Wynika to z tego, że jako osoba z zerowej grupy podatkowej, obdarowana zwolniona jest z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Co dalej zrobi obdarowana z uzyskanymi ze sprzedaży samochodu pieniędzmi pozostaje tylko w jej gestii!

Jak zyskać dzięki wykupowi prywatnemu?

By uzyskać pożądany efekt wystarczy by faktury wykupowej nie ewidencjonować w rejestrze kosztów firmowych – czy to w ramach środków trwałych czy jako wyposażenia (jeśli wartość na fakturze będzie mniejsza od 10 tys. zł). Co istotne, nie ma też znaczenia czy faktura wykupowa będzie wystawiona „na firmę” czy na osobiste dane jej właściciela czy wspólnika spółki cywilnej. Fiskus, w razie kontroli, będzie widział, że nie wprowadziliśmy samochodu czy motocykla do naszej firmy (nie ujęliśmy takiej faktury w kosztach uzyskania przychodu) i to jest warunek wystarczający.

Warto zatem w przypadku wykupu na cele prywatne zastanowić się, jaką wysokość kwoty za wykup auta z leasingu przyjąć już przy zawieraniu umowy.

Pobierz kalkulator leasingu samochodów osobowych w Excelu by sprawdzić, przy jakiej wysokości wykupu auta droższego od limitu 150 tys. zł zyskasz najwięcej w podatku dochodowym PIT dla swojej działalności gospodarczej!

Jeżeli przyjmiemy niską wartość wtedy przy wykupie nie będziemy „żałować”, iż zapłacona, niska cena rezydualna nie powiększyła nam kosztów uzyskania przychodów lub nie zasiliła wykazu naszych środków trwałych. Samochodem zaś obdarujemy bliską osobę. Ta, po upływie pół roku – licząc od końca miesiąca, w którym obdarowaliśmy autem osobowym z leasingu bliską osobę – sprzeda go, jako osoba prywatna i zapewne wg wartości rynkowej! Co ważne – jak już wspominaliśmy – bez żadnych konsekwencji ani w podatku dochodowym ani w podatku VAT. Obdarowana osoba nie będzie zobowiązana do zapłaty od takiej transakcji podatku PIT czy VAT!

Podsumowanie wykupu z leasingu

Zmiany w ramach „Polskiego Ładu” nie zlikwidowały wykupu na osobę prywatną. Nadal będzie on możliwy! Jednak nie będzie opłacalny, jeśli celem wykupu prywatnego będzie odsprzedaż pojazdu w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy od dnia wykupu. To, w dużej mierze, może wyeliminować jego stosowanie w praktyce. Jeśli bowiem pojazd z leasingu zostanie wykupiony prywatnie, wtedy przy jego odsprzedaży – w okresie 6 lat licząc od momentu wykupu prywatnego – firma (z reguły właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który dokonał wykupu prywatnego na siebie a użytkował ten samochód w trakcie trwania umowy leasingu) będzie zmuszona do zapłacenia podatku dochodowego PIT od jego odsprzedaży oraz naliczenia i odprowadzenia podatku VAT. W dodatku wszystko będzie liczone od wartości rynkowej sprzedawanego pojazdu a nie jego wartości rezydualnej.

Pamiętajmy jednak o furtce, dzięki której, mimo nowych przepisów, od 2022 r. wykup prywatny z zamiarem odsprzedaży może być opłacalny! Darowizna stanowi tu rozwiązanie. Ważne jednak by obdarowany nie dokonał zwrotnego transferu pieniędzy, uzyskanych ze sprzedaży pojazdu na rzecz darczyńcy a sam darczyńca nie korzystał w sposób nieprzerwany z tego pojazdu pomimo dokonanej darowizny!

Co istotne to fakt, że ostatnich zmian nie odczują zupełnie firmy płacące podatek CIT. Dla nich nic się nie zmienia! Większości płatników PIT może też tego nie odczuć, bo – co pokazuje praktyka rynkowa – bardzo często auto leasing, kończy się wykupem firmowym a nie prywatnym. Nie wpływa to również na kwestie opłacalności leasingu, który jest najkorzystniejszą obecnie formą finansowania samochodów firmowych, wskazywaną przez 2/3 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czy chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w pozyskaniu leasingu?

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert