W jaki sposób korzystnie wykupić samochód z leasingu?

CO TU ZNAJDĘ?

Treść dostaczy Ci kompleksową analizę tematu

Kompleksową analizę tematu!

Znajdziesz tu cenne wskazówki i porady

Cenne wskazówki i porady!

Czym jest wykup z leasingu?

Zakończenie umowy leasingu to sygnał dla korzystające z leasingowanego przedmiotu, że może go wykupić za wskazaną na umowie kwotę – tzw. wartość rezydualną. Jest to najczęściej wartość znacznie niższa od bieżącej ceny rynkowej wyleasingowanego przedmiotu – samochodu czy motocykla. Bardzo często też symboliczna bo odpowiadająca np. 1% wartości początkowej pojazdu. Leasingobiorca, po zapłaceniu ostatniej raty leasingu najczęściej otrzymuje informację od leasingodawcy (drogą mailową lub pocztą tradycyjną), że ma prawo do wykupu spłaconego pojazdu. Po zapłaceniu kwoty rezydualnej staje się właścicielem rzeczonego przedmiotu. Procedura jest bardzo prosta a praktyka pokazuje, że sami leasingodawcy dbają o to by przebiegała szybko i bez większych trudności.

Powyższe dotyczy najbardziej popularnej i wyjątkowo korzystnej podatkowo formy finansowania samochodu osobowego dla przedsiębiorców czyli leasingu operacyjnego, który jest popularnym rozwiązaniem także w odniesieniu do pozyskiwania motocykli przez firmy.

W przypadku leasingu finansowego, procedura wykupu jest – można rzec – tylko teoretyczna. Ponieważ w leasingu finansowym to korzystający wciąga przedmiot leasingu na stan środków trwałych firmy (sam amortyzuje przedmiot) zatem w momencie zakończenia umowy leasingowej (zapłaceniu ostatniej raty leasingowej) własność przedmiotu automatycznie przechodzi na prawowitego właściciela – czyli leasingobiorcę.

Jakie są możliwości wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu?

Generalnie można przyjąć, że leasingobiorca ma do wyboru dwie drogi – jedna to tzw. wykup prywatny (z przeznaczeniem auta lub motocykla na cele prywatne) a druga to wykup na firmę, w ramach której korzystał do tej pory z leasingowanego samochodu osobowego czy motora.

Jednak w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wybór sposobu, w jaki nastąpi wykup samochodu z leasingu firmowego będzie możliwy lub nie.

Jak mądrze wybierać długość trwania umowy leasingu biorąc pod uwagę kwestię ubezpieczenia?

Aby uniknąć problemów z przepisaniem ubezpieczenia OC/AC z leasingodawcy na siebie powinieneś wybierać nieparzyste okresy leasingu – np. 35 a nie 36 miesięcy albo 47, nie zaś 48 miesięcy. Ubezpieczenia są wydawane na okresy 12 miesięczne. Dzięki krótszemu o jeden miesiąc okresowi trwania umowy leasingowej będziesz mieć opłacony jeden miesiąc ubezpieczenia z góry. Po wykupie auta z leasingu na cele prywatne ubezpieczyciel nie będzie stwarzał problemów z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ciebie, co mogłoby mieć miejsce jeszcze miesiąc wcześniej.

Od razu należy zaznaczyć, że firmy prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego – np. spółki z o.o. czy spółki akcyjnej – nie mają wyboru. W ich przypadku, jeśli umowa na wyleasingowane Audi lub BMW została zakończona – muszą dokonać wykupu firmowego, czyli zaliczyć auto do majątku firmy po jego wykupieniu od leasingodawcy.

Niezależnie od formy leasingu – leasing operacyjny czy finansowy – wykup samochodu z leasingu na firmę będzie uzależniony od wartości pojazdu podanej na ostatniej fakturze – wykupowej:

  • W przypadku samochodu lub motocykla o wartości przekraczającej 10 000 zł należy potraktować go, jako nowy środek trwały w firmie i amortyzować wg przyjętego planu amortyzacyjnego.
  • Jeśli samochód osobowy czy motocykl nie przekracza swoją wartością kwoty 10 000 zł to wydatek na jego nabycie (wykup) zaliczymy jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie miesiąca oddania go do użytkowania w firmie.

Przy czym graniczną kwotę w wysokości 10 tys. zł należy traktować jako netto, jeśli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy nie jesteśmy VAT-owcami, kwotę tę należy traktować jako brutto.

Cenna rada! Z uwagi na obowiązujące przy leasingu od roku 2019 limity kosztów w dochodowym podatku PIT/CIT (150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł dla aut elektrycznych), warto rozważyć wyższą kwotę wykupu już na etapie zawierania umowy leasingu operacyjnego, jeśli planujemy zakup droższego (od limitu) samochodu osobowego.

Dlaczego? Chodzi o to by maksymalnie wykorzystać operacyjny leasing samochodowy i zmniejszyć spodziewany do zapłaty podatek dochodowy PIT lub CIT. Leasing i wykup stanową bowiem odrębne od siebie podatkowo transakcje. Zatem w koszty działalności gospodarczej możemy zaliczyć je niejako dwukrotnie. Jeden raz w ramach trwającej umowy leasingu operacyjnego i opłacaniu comiesięcznych rat leasingowych. Drugi raz w ramach wykupu (po zakończeniu umowy leasingu ) i zaliczeniu (dużego, jeśli ustawimy wysoki wykup) wydatku rezydualnego w koszty uzyskania przychodu zmniejszającego jeszcze bardziej podstawę opodatkowania w firmie w procesie jego amortyzacji.

Jaki wykup końcowy ustalać dla samochodów droższych, powyżej 150 tys. zł?

Pobierz kalkulator leasingu samochodów osobowych w Excelu by sprawdzić, przy jakiej wysokości wykupu auta droższego od limitu 150 tys. zł zyskasz najwięcej w podatku dochodowym dla swojej działalności gospodarczej!

Jak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

W przeciwieństwie do wykupu firmowego, nabycie leasingu na cele prywatne daje większe możliwości w zakresie optymalizacji podatku dochodowego PIT. Jak wcześniej wspominaliśmy, dotyczy to tylko firm będących osobami fizycznymi prowadzącymi dział. gosp. lub wspólników spółek cywilnych a więc płatników podatku dochodowego PIT.

Przypomnijmy, że po zakończeniu umowy, gdy wykupiony środek trwały trafi do majątku firmy i zaliczamy go do kosztów uzyskania przychodu to zrodzi konsekwencje podatkowe przy próbie jego dalszej odsprzedaży. Mówiąc wprost – będziemy musieli wtedy zapłacić podatek od sprzedaży wykupionego wcześniej na firmę samochodu osobowego. Wykup samochodu z leasingu „na firmę” płacącą podatek dochodowy CIT nie pozostawi zatem w tej kwestii dużego wyboru.

Inaczej będzie, gdy w naszej jednoosobowej działalności gospodarczej albo będąc w spółce cywilnej pójdziemy za głosem rozsądku i nie wprowadzimy samochodu do środków trwałych (lub wyposażenia) firmy. Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań na gruncie przepisów podatkowych. Regularnie publikowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne w tej sprawie tylko to potwierdzają. Przytaczamy interpretację podatkową w sprawie o sygnaturze 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD.

Ustalajmy wysokość wykupu z wyprzedzeniem!

Warto zatem w przypadku wykupu na cele prywatne zastanowić się, jaką wysokość kwoty za wykup auta z leasingu przyjąć już przy zawieraniu umowy.

Jeżeli przyjmiemy niską wartość wtedy przy wykupie nie będziemy „żałować”, iż zapłacona, niska cena rezydualna nie powiększy nam kosztów uzyskania przychodów lub nie zasili wykazu naszych środków trwałych. Za to po upływie pół roku licząc, od końca miesiąca wykupienia auta osobowego z leasingu sprzedamy go jako osoba prywatna i wg wartości rynkowej! Co ważne – bez żadnych konsekwencji ani w podatku dochodowym ani w podatku VAT. Nie będziemy zobowiązani do zapłaty od takiej transakcji żadnego podatku!

By taki efekt uzyskać wystarczy by faktury wykupowej nie ewidencjonować w rejestrze kosztów firmowych – czy to w ramach środków trwałych czy jako wyposażenia (jeśli wartość na fakturze będzie mniejsza od 10 tys. zł). Co istotne, nie ma też znaczenia czy faktura wykupowa będzie wystawiona „na firmę” czy na osobiste dane jej właściciela czy wspólnika spółki cywilnej. Fiskus, w razie kontroli, będzie widział, że nie wprowadziliśmy samochodu do naszej firmy (nie ujęliśmy takiej faktury w kosztach uzyskania przychodu) i to jest warunek wystarczający.

Podsumowanie

Wiedząc już jak mądrze ustawić wysokość wykupu by skorzystać na nim najwięcej polecamy by – bez względu na formę działalności gospodarczej, którą prowadzimy – przedyskutować kwestię wykupu z doradcą leasingowym. Choć na maksymalną wartość wykupu wpływa również długość okresu trwania umowy leasingowej to doradcy będą w stanie zaproponować optymalny parytet. Taki, aby leasing gwarantował maksymalne korzyści zarówno w czasie obowiązywania, jak i po zakończeniu umowy leasingu.

Czy chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w pozyskaniu leasingu?

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert