W jaki sposób korzystnie wykupić samochód z leasingu?

CO TU ZNAJDĘ?

Treść dostaczy Ci kompleksową analizę tematu

Kompleksową analizę tematu!

Znajdziesz tu cenne wskazówki i porady

Cenne wskazówki i porady!

Czym jest wykup z leasingu?

Zakończenie umowy leasingu to sygnał dla korzystające z leasingowanego przedmiotu, że może go wykupić za wskazaną na umowie kwotę – tzw. wartość rezydualną. Jest to najczęściej wartość znacznie niższa od bieżącej ceny rynkowej wyleasingowanego przedmiotu – samochodu osobowego, motocykla czy pojazdu ciężarowego. Bardzo często też symboliczna bo odpowiadająca np. 1% wartości początkowej pojazdu. Leasingobiorca, po zapłaceniu ostatniej raty leasingu najczęściej otrzymuje informację od leasingodawcy (drogą mailową lub pocztą tradycyjną), że ma prawo do wykupu spłaconego pojazdu. Po zapłaceniu kwoty rezydualnej staje się właścicielem rzeczonego przedmiotu. Procedura jest bardzo prosta a praktyka pokazuje, że sami leasingodawcy dbają o to by przebiegała szybko i bez większych trudności.

Powyższe dotyczy najbardziej popularnej i wyjątkowo korzystnej podatkowo formy finansowania samochodu osobowego dla przedsiębiorców czyli leasingu operacyjnego, który jest powszechnym rozwiązaniem również w odniesieniu do pozyskiwania motocykli przez firmy czy finansowania samochodów ciężarowych przez firmy transportowe.

W przypadku leasingu finansowego, procedura wykupu jest – można rzec – tylko teoretyczna. Ponieważ w leasingu finansowym, odmiennie niż w operacyjnym to korzystający wciąga przedmiot leasingu na stan środków trwałych firmy (sam amortyzuje przedmiot) zatem w momencie zakończenia umowy leasingowej (zapłaceniu ostatniej raty leasingowej) własność przedmiotu automatycznie przechodzi na prawowitego właściciela – czyli leasingobiorcę.

Jakie są możliwości wykupu samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu?

Generalnie można przyjąć, że leasingobiorca ma do wyboru dwie drogi – jedna to tzw. wykup prywatny (z przeznaczeniem auta lub motocykla na cele prywatne) a druga to wykup na firmę, w ramach której korzystał do tej pory z leasingowanego samochodu osobowego czy motoru.

Jednak w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wybór sposobu, w jaki nastąpi wykup samochodu z leasingu firmowego będzie możliwy lub nie.

Jak mądrze wybierać długość trwania umowy leasingu biorąc pod uwagę kwestię ubezpieczenia?

Aby uniknąć problemów z przepisaniem ubezpieczenia OC/AC z leasingodawcy na siebie powinieneś wybierać nieparzyste okresy leasingu – np. 35 a nie 36 miesięcy albo 47, nie zaś 48 miesięcy. Ubezpieczenia są wydawane na okresy 12 miesięczne. Dzięki krótszemu o jeden miesiąc okresowi trwania umowy leasingowej będziesz mieć opłacony jeden miesiąc ubezpieczenia z góry. Po wykupie auta z leasingu na cele prywatne ubezpieczyciel nie będzie stwarzał problemów z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ciebie, co mogłoby mieć miejsce jeszcze miesiąc wcześniej.

Od razu należy zaznaczyć, że firmy prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego – np. spółki z o.o. czy spółki akcyjnej – nie mają wyboru. W ich przypadku, jeśli umowa na wyleasingowane Audi lub BMW została zakończona – muszą dokonać wykupu firmowego, czyli zaliczyć auto do majątku firmy po jego wykupieniu od leasingodawcy.

Niezależnie od formy leasingu – leasing operacyjny czy finansowy – to, co będzie się działo po wykupie samochodu z leasingu na firmę uzależnione jest od wartości pojazdu podanej na ostatniej fakturze, tzw. fakturze wykupowej:

Przy czym graniczną kwotę w wysokości 10 tys. zł należy traktować jako netto, jeśli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy nie jesteśmy VAT-owcami, kwotę tę należy traktować jako brutto.

Cenna rada! Z uwagi na obowiązujące przy leasingu od roku 2019 limity kosztów w dochodowym podatku PIT/CIT (150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł dla aut elektrycznych), warto rozważyć wyższą kwotę wykupu już na etapie zawierania umowy leasingu operacyjnego, jeśli planujemy zakup droższego (od limitu) samochodu osobowego.

Dlaczego? Chodzi o to by maksymalnie wykorzystać operacyjny leasing samochodowy i zmniejszyć spodziewany do zapłaty podatek dochodowy PIT lub CIT. Leasing i wykup stanową bowiem odrębne od siebie podatkowo transakcje. Zatem w koszty działalności gospodarczej możemy zaliczyć je niejako dwukrotnie. Jeden raz w ramach trwającej umowy leasingu operacyjnego i opłacaniu comiesięcznych rat leasingowych. Drugi raz w ramach wykupu (po zakończeniu umowy leasingu ) i zaliczeniu (dużego, jeśli ustawimy wysoki wykup) wydatku rezydualnego w koszty uzyskania przychodu, zmniejszającego jeszcze bardziej podstawę opodatkowania w firmie w procesie jego amortyzacji.

Jaki wykup końcowy ustalać dla samochodów droższych, w cenie powyżej 150 tys. zł?

Pobierz kalkulator leasingu samochodów osobowych w Excelu by sprawdzić, przy jakiej wysokości wykupu auta droższego od limitu 150 tys. zł zyskasz najwięcej w podatku dochodowym dla swojej działalności gospodarczej!

UWAGA! Dalsza treść artykułu może stracić swoją aktualność z dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany podatkowe, które planuje wprowadzić tzw. Polski Ład, mogą skutecznie zniechęcić przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze do dokonywania wykupu prywatnego samochodów osobowych z leasingu. Aktualnie można bowiem sprzedać auto – już po 6 pełnych miesiącach od dokonania wykupu prywatnego z leasingu – bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek powinności podatkowych (czyli płacenia z tytułu takiej sprzedaży podatku PIT oraz VAT)! To niestety ma się zmienić. Zrówna to sytuację przedsiębiorców działających w ramach spółek kapitałowych z firmami prowadzącymi biznes jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Bo pierwsi nie mają obecnie możliwości wykupu prywatnego a drudzy niebawem nie będą go mieli a raczej nie będzie to po prostu dla nich już tak opłacalne rozwiązanie, jak opisujemy to poniżej.

Jak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

W przeciwieństwie do wykupu firmowego, nabycie leasingu na cele prywatne daje większe możliwości w zakresie optymalizacji podatku dochodowego PIT. Jak wcześniej wspominaliśmy, dotyczy to tylko firm będących osobami fizycznymi prowadzącymi dział. gosp. lub wspólników spółek cywilnych a więc płatników podatku dochodowego PIT.

Przypomnijmy, że po zakończeniu umowy, jeśli wykupiony środek trwały trafi do majątku firmy i zaliczamy go do kosztów uzyskania przychodu to zrodzi to konsekwencje podatkowe przy próbie jego dalszej odsprzedaży. Mówiąc wprost – jako firma, będziemy musieli zapłacić wtedy podatek od sprzedaży wykupionego wcześniej „na firmę” samochodu osobowego. Sprzedajemy wtedy bowiem składnik majątku firmy. Wykup samochodu z leasingu na firmę płacącą podatek dochodowy CIT nie pozostawia zatem w tej kwestii żadnego wyboru. Natomiast dla płatników PIT, którzy nie dokonają wykupu „na firmę” istnieje pewna furtka – wykup prywatny.

Jeśli w naszej jednoosobowej działalności gospodarczej albo będąc w spółce cywilnej pójdziemy za głosem rozsądku i nie wprowadzimy samochodu do środków trwałych (lub wyposażenia) firmy to po pół roku od tego momentu możemy sprzedać pojazd – na zwykłą umowę kupna-sprzedaży – bez podatku PIT oraz VAT. Warunkiem jest dokonanie tzw. wykupu prywatnego. Nie ma obecnie ku temu żadnych przeciwwskazań na gruncie przepisów podatkowych (TO MA SIĘ WŁAŚNIE ZMIENIĆ!). Regularnie publikowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne w tej sprawie tylko to potwierdzają. Przytaczamy interpretację podatkową w sprawie o sygnaturze 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD.

Ile zyskam dzięki wykupowi prywatnemu?

By uzyskać pożądany efekt wystarczy by faktury wykupowej nie ewidencjonować w rejestrze kosztów firmowych – czy to w ramach środków trwałych czy jako wyposażenia (jeśli wartość na fakturze będzie mniejsza od 10 tys. zł). Co istotne, nie ma też znaczenia czy faktura wykupowa będzie wystawiona „na firmę” czy na osobiste dane jej właściciela czy wspólnika spółki cywilnej. Fiskus, w razie kontroli, będzie widział, że nie wprowadziliśmy samochodu czy motocykla do naszej firmy (nie ujęliśmy takiej faktury w kosztach uzyskania przychodu) i to jest warunek wystarczający.

Warto zatem w przypadku wykupu na cele prywatne zastanowić się, jaką wysokość kwoty za wykup auta z leasingu przyjąć już przy zawieraniu umowy.

Jeżeli przyjmiemy niską wartość wtedy przy wykupie nie będziemy „żałować”, iż zapłacona, niska cena rezydualna nie powiększy nam kosztów uzyskania przychodów lub nie zasili wykazu naszych środków trwałych. Za to po upływie pół roku – licząc od końca miesiąca wykupienia auta osobowego z leasingu – sprzedamy go jako osoba prywatna i wg wartości rynkowej! Co ważne – jak już wspominaliśmy – bez żadnych konsekwencji ani w podatku dochodowym ani w podatku VAT. Nie będziemy zobowiązani do zapłaty od takiej transakcji żadnego podatku! Skorzystamy zatem podwójne!

Podsumowanie

Wiedząc już jak mądrze ustawić wysokość wykupu by skorzystać na nim najwięcej polecamy by – bez względu na formę działalności gospodarczej, którą prowadzimy – przedyskutować kwestię wykupu z doradcą leasingowym. Choć na maksymalną wartość wykupu wpływa również długość okresu trwania umowy leasingowej to doradcy będą w stanie zaproponować optymalny parytet. Taki, aby leasing gwarantował maksymalne korzyści zarówno w czasie obowiązywania, jak i po zakończeniu umowy leasingu.

Podsumowanie planowanych zmian

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia planowanych zmian w ramach „Polskiego Ładu”. Wykup prywatny nadal będzie możliwy ale zupełnie nieopłacalny, co z pewnością wyeliminuje jego stosowanie w praktyce. Zakładając wejście w życie nowych przepisów od 2022 r. to, jeśli pojazd z leasingu zostanie wykupiony prywatnie, wtedy przy jego odsprzedaży – w okresie 6 lat licząc od momentu wykupu prywatnego – firma (z reguły właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który dokonał wykupu prywatnego na siebie a użytkował ten samochód w trakcie trwania umowy leasingu) będzie zmuszona do zapłacenia podatku dochodowego PIT od jego odsprzedaży oraz naliczenia i odprowadzenia podatku VAT. W dodatku wszystko będzie liczone od wartości rynkowej sprzedawanego pojazdu a nie jego wartości rezydualnej.

Zmian tych nie odczują firmy płacące podatek CIT. Większości płatników PIT może też to nie dotyczyć, bo – co pokazuje praktyka rynkowa – bardzo często auto leasing, kończy się wykupem firmowym a nie prywatnym. Nie powinno to też wpłynąć na kwestie opłacalności leasingu, który jest najkorzystniejszą obecnie formą finansowania samochodów firmowych, wskazywaną przez 2/3 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czy chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w pozyskaniu leasingu?

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert