Leasing operacyjny – finansowy – pożyczka leasingowa

Tutaj zamówisz leasing finansowy lub operacyjny w 30 sek. Zapytanie o leasing lub o pożyczkę leasingową wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

PONIŻEJ ZAPOZNASZ SIĘ Z INTERESUJĄCĄ CIĘ TREŚCIĄ. PAMIĘTAJ PRZY TYM, ŻE U NAS:

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Co wybrać – leasing operacyjny, finansowy czy pożyczkę leasingową?

Leasing finansowy a najbardziej leasing operacyjny to produkty finansowe, z których chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy. Wpływ na wybór którejś z tych form finansowania powinny mieć kwestie podatkowe. Jeśli zatem zastanawiasz się, co będzie lepsze dla Twojej firmy: leasing operacyjny, finansowy czy może pożyczka leasingowa, to przeczytaj poniższy artykuł. Pomożemy Ci w podjęciu trafnej decyzji.

Posiadamy dostęp do wielu różnych ofert na leasing oraz na pożyczkę leasingową. Pożyczka leasingowa albo leasing u nas to gwarancja uzyskania oferty, która w danej chwili zapewnia najlepsze warunki finansowe. Zamów pożyczkę lub leasing i spraw sobie wygodne i optymalne finansowanie z Leasing SOS.

Na samym początku naszych rozważań przypomnijmy czym jest leasing, jakie są jego cechy i kiedy warto z niego skorzystać? Otóż, leasingiem nazywamy taki rodzaj umowy cywilnoprawnej, w ramach której leasingodawca, czyli strona finansująca przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy na zasadach określonych w umowie na czas określony.

Przy czym przedmiotem umowy może być praktycznie dowolna rzecz – mamy specjalną ofertę leasingu na życzenie! Sam katalog przedmiotów będzie zawierał m.in. leasing na maszyny dla przemysłu drzewnego, leasing elektronarzędzi, leasing aut elektrycznych, leasingu dla aptek, leasing samochodów dostawczych, leasing maszyn budowlanych, leasing ciągników siodłowych, leasing dla rolnictwa, leasing dla piekarni i cukierni, leasing IT i oprogramowania oraz wiele wiele innych.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu: leasing finansowy i leasing operacyjny.

Co to jest leasing finansowy?

Leasing finansowy, nazywany także kapitałowym lub inwestycyjnym, polega na przekazaniu przez leasingodawcę jakiegoś majątku trwałego (np. urządzeń i maszyn produkcyjnych w leasing, pojazdów ciężarowych w leasing) leasingobiorcy. W zamian za to użyczenie leasingobiorca zobowiązany jest regulować raty leasingowe. Zwykle umowa taka trwa przez okres zużycia danego sprzętu. Z reguły stosuje się okresy od 6 do 60 miesięcy, z możliwością uzyskania okresów nawet 84 miesięcznych.

Co istotne, w przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu wykazywany jest w aktywach leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które powodują zmniejszenie podatku dochodowego.

W przypadku leasingu finansowego rata leasingowa podzielona jest na dwie części: jak przy kredycie bankowym – kapitałową i odsetkową. Odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy, natomiast kapitałowa stanowi podstawę do amortyzacji, a więc do obniżenia podstawy opodatkowania o odpisy amortyzacyjne u leasingobiorcy.

Umowa leasingu finansowego ulega zakończeniu w momencie zapłacenia ostatniej raty, dzięki czemu leasingobiorca staje się od razu właścicielem przedmiotu.

Przepisy ordynacji podatkowej wymagają by Twój leasingodawca (np. bank) przesłał zgłoszenie zawartej z Tobą umowy leasingowej do Urzędu Skarbowego, jeśli pominięto etap ofertowania a Ty sam zgłosiłeś się do banku lub firmy leasingowej po finansowanie? Za uchybienia w tym zakresie grozi sankcja również i Tobie.

Możesz tego uniknąć w bardzo prosty sposób korzystając z usług centrów leasingu, które zajmując się pośrednictwem leasingowym przeprowadzają etap ofertowania za Ciebie. Oferty zaś otrzymasz po wypełnieniu formularza leasingu online.

Leasing finansowy a VAT

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT płatny jest z góry za cały okres trwania umowy, zwykle w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu. Stanowi to główną różnicę pomiędzy tym typem leasingu a leasingiem operacyjnym, w przypadku którego VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów i opodatkowany jest taką stawką VAT, jaką objęty jest sam przedmiot leasingu. Jeśli zatem masz zamiar wyleasingować sprzęt medyczny, oprogramowanie komputerowe do maszyny CNC albo wziąć w leasing urządzenia dla apteki, na który obowiązuje stawka 8% VAT to wybór leasingu operacyjnego – traktowanego jako usługa a tym samym objętego 23% stawką VAT – byłby nierozsądnym posunięciem.

Leasing finansowy samochodu na fakturę VAT marża?

Bardzo często przedmiotem leasingu finansowego stają się używane i/lub sprowadzane z zagranicy samochody, których sprzedaż dokumentowana jest za pomocą faktury VAT marża. Sprzedawca nie wystawia wtedy pełnej faktury VAT. By nie “stracić” na leasingu operacyjnym, który nakazywałby doliczenie 23% podatku VAT do każdej raty warto wtedy skorzystać z leasingu finansowego, w którym VAT doliczany jest tylko do części odsetkowej.

Należy przy tym dodać, że firmy leasingowe niechętnie leasingują auta zakupione na FV marża. Preferują one leasing operacyjny samochodów nowych, z salonów lub używanych ale sprzedawanych na pełną fakturę VAT.

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny, zwany usługowym podobnie, jak w przypadku leasingu kapitałowego polega na przekazaniu przez leasingodawcę na czas określony w umowie leasingowej prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego leasingobiorcy, w zamian za opłaty, w postaci rat leasingowych.

Umów leasingu operacyjnego nie można zawierać na okresy krótsze niż wynosi 40 proc. okresu normatywnej stawki amortyzacji przedmiotu leasingu. Dlatego np. w przypadku samochodów osobowych minimalny okres leasingowania wynosi 24 miesiące (roczna stawka amortyzacji wskazana w Klasyfikacji Środków Trwałych to 20%, co przez 2 lata daje 40%). Ponadto przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Umowa może i z reguły zawiera opcję wykupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Leasingobiorca może zatem zwrócić przedmiot po spłacie ostatniej raty leasingu bez wykupu lub wykupić go za ustaloną w umowie kwotę.

Opłata wstępna i raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Dla celów podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest jako usługa więc 23% podatek naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę. Jest zatem bardzo korzystny podatkowo dla każdego płatnika podatku VAT.

Leasing operacyjny a finansowy, który wybrać?

Różnice pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym są istotne, jednak w ⅘ przypadków firmy wybierają leasing operacyjny.

 • Przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z leasingu operacyjnego ze względu na większą optymalizację podatkową i możliwość “lepszego” obniżenia podstawy opodatkowania niż przy leasingu finansowym.
 • Często branym pod uwagę aspektem – przemawiającym na korzyść leasingu usługowego – jest tu również możliwość rozłożenia na raty podatku VAT, który przy leasingu finansowym jest płatny jednorazowo i z góry.
 • Z leasingu finansowego często korzystają firmy niebędące płatnikami podatku VAT, gdyż jego wysokość uzależniona jest od stawki VAT dotyczącej konkretnego przedmiotu. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy przedmiot jest opodatkowany niższą stawką VAT. Dzięki temu unikają wyższej stawki naliczanej przy leasingu operacyjnym.
 • Z drugiej jednak strony, nieVATowcy sięgają po leasing operacyjny by móc rozłożyć koszty VATu w czasie, jeśli nie chcą go płacić jednorazowo – na początku umowy leasingu finansowego.
 • Z kapitałowej wersji leasingu skorzystają głównie te branże (np. medyczna), w których przedmioty opodatkowane są niższą stawką np. 8 proc. Dzięki leasingowi finansowemu leasingobiorcy zostanie naliczony podatek w tej samej wysokości – czyli 8 proc – zamiast 23 proc., co miałoby miejsce przy leasingu operacyjnym.
 • Kolejna różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym polega na tym, że przy leasingu finansowym amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, który systematycznymi odpisami niejako “zalicza” wydatki związane z ratą leasingową w koszty uzyskania przychodu (pamiętajmy, że część kapitałowa raty leasingu finansowego nie może być kosztem uzyskania przychodu gdyż przedmiot jest w tym samym czasie amortyzowany). Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego raty stanowią koszt bezpośredni, a amortyzacji składników majątku dokonuje firma leasingowa, będąca ich właścicielem. Tym samym leasingobiorca ma możliwości zaliczania każdej raty leasingu do kosztów podatkowych.
 • Istotną kwestią przy wyborze jest czas. W leasingu usługowym można rozliczyć środek trwały znacznie szybciej niż wynika to z norm amortyzacji. Np. zamiast amortyzować samochód przez 5 lat wg rocznej stawki 20% można zaliczyć go w koszty leasingiem operacyjnym już w 2 lata a więc w minimalnym okresie na jaki można uzyskać leasing operacyjny na auto osobowe.
 • Z drugiej strony to leasing kapitałowy pozwala na zawarcie umowy na znacznie krótsze okresy niż leasing operacyjny. W przypadku finansowej wersji leasingu możemy umówić się na leasing nawet na 6 czy 12 miesięcy, co byłoby nieosiągalne w drugim przypadku.

Główne różnice, jak widzimy dotyczą kwestii podatkowych, czyli tego która ze stron dokonuje amortyzacji rzeczy, która wlicza w koszty raty leasingowe a która tylko odsetki, a także kwestii rozliczenia podatku VAT (z góry czy wraz z ratami). Wybór nie jest oczywisty w przypadku firm nie będących płatnikami VAT. Choć wydaje się on jednoznaczny w przypadku przedmiotów opodatkowanych niższą stawka VAT oraz firm inwestujących w bardzo drogie maszyny czy urządzenia na zamówienie lub w sprzęt medyczny – one powinny stawiać na leasing finansowy. Cała reszta z reguły – i słusznie – powinna wybierać leasing operacyjny, który daje największe korzyści podatkowe.

Znajomość branży leasingowej i wewnętrznych procedur banków oraz firm leasingowych to klucz do wyboru właściwego leasingodawcy. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów. Dzięki temu zapewnisz Twojej firmie większą skuteczność uzyskania szybkiego i możliwie najtańszego leasingu. Pamiętaj, że proste finansowanie możesz zamówić on-line.

A może pożyczka leasingowa?

Leasing finansowy i operacyjny to nie wszystkie oferty, które zaprezentować nam może firma leasingowa. Obok dwóch wyżej opisanych produktów, firmy leasingowe proponują alternatywę, którą stanowi pożyczka leasingowa.

Pożyczkę leasingową dla firmy rozliczamy tak jak kredyt, który zaciągamy w banku. Oznacza to, że odsetki od pożyczki leasingowej wliczymy w koszty uzyskania przychodu. Ponieważ jako pożyczkobiorca kupujemy przedmiot, na który została nam udzielona pożyczka to (w ramach części kapitałowej) dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. Zatem analogicznie jak w przypadku leasingu finansowego koszty powiększamy amortyzacją.

Leasing a pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa dla firm jest coraz częściej alternatywą dla pożyczek bankowych. Jej przewaga polega na ograniczonych formalnościach i o wiele szybszej procedurze niż ma to miejsce w przypadku decyzji bankowej. Mimo, że udzielana jest pożyczka, to procedura oceny jest zbliżona do leasingu, a nie do żmudnej procedury kredytowej.

Zastanawiając się nad wyborem: pożyczka leasingowa a leasing, weźmy pod uwagę, że przy pożyczce leasingowej procedury są podobne do tych leasingowych lecz nie tak surowe jak przy kredycie. Co więcej, firma leasingowa nie staje się właścicielem środka trwałego, jak w przypadku leasingu operacyjnego – w jej mniemaniu ponosi więc wyższe ryzyko. To prowadzi natomiast to tego, iż często wymaga ona wyższego wkładu własnego od pożyczkobiorcy. Zdarza się również, że wymaga też dodatkowego zabezpieczenia, szczególnie w przypadku zakupu maszyn i urządzeń budowlanych z terenu Unii Europejskiej, a także przy finansowaniu rolnictwa.

Z pożyczki leasingowej korzystają przede wszystkim firmy z takich branż jak: budowlana, medyczna, rolnicza czy transportowa. Pamiętajmy, że jest to instrument finansowy, który przeznaczyć możemy jedynie na zakup środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą nimi być np. maszyny i urządzenia  budowlane, sprzęt medyczny czy sprzęt rolniczy.

POŻYCZKA LEASINGOWA?

ZAMÓWISZ OD RĘKI!

Pożyczka leasingowa - zamówisz od ręki!

Pożyczka leasingowa – wypełnij i zamów!

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Stan przedmiotu:*
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Pożyczka leasingowa a leasing operacyjny

Bardzo istotną, oprócz aspektów podatkowych, opisanych powyżej, jest różnica w okresie trwania umowy pożyczki leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego, minimalny czas trwania umowy wynosi 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, czyli najczęściej 2–3 lata. Natomiast w przypadku pożyczki leasingowej nie ma ograniczeń ustawowych – ustala je leasingodawca. Umowa może być więc zawarta nawet na 6 czy 7 lat.

Co jeszcze istotne, z uwagi na przedmiotowe zwolnienie, do rat pożyczki nie jest doliczany podatek VAT, co ma miejsce w przypadku leasingu.

Leasing czy pożyczka leasingowa, jaką podjąć decyzję?

Jeśli zastanawiasz się: leasing czy pożyczka leasingowa, to warto skontaktować się z doradcą finansowym. Leasing na pierwszy rzut oka może wydawać się sprawą złożoną jednak doradca finansowy z całą pewnością wyjaśni wszelkie zawiłości i pomoże w dobraniu odpowiedniego produktu, dostosowanego do Twoich możliwości i potrzeb.

Co pewne to, że pożyczką leasingową lub leasingiem finansowym powinieneś się zainteresować, jeśli reprezentujesz:

 • firmę korzystającą lub ubiegającą się o dotacje unijne,
 • branżę rolniczą (rolnicy, w tym nieprowadzący działalności gospodarczej),
 • firmę, która nie jest płatnikiem podatku VAT, 
 • firmę, która chce sfinansować środki trwałe opodatkowane stawką 8% VAT (np. sprzęt medyczny).

W innych przypadkach wybór powinien paść na leasing operacyjny, który daje największe korzyści legalnej optymalizacji podatkowej.

Czy właśnie przyszedł czas na sfinansowanie w Twojej firmie środka trwałego leasingiem lub pożyczką leasingową?

Spróbuj przeszukać oferty banków i firm leasingowych albo wypełnij nasz formularz leasingowy online albo formularz o pożyczkę leasingową w 60 sek.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert