Leasing w rolnictwie i gospodarce leśnej – co warto wiedzieć?


Gdzie jest miejsce leasingu w rolnictwie i gospodarce leśnej?

Rozwój gospodarki rolnej i przemysłu leśnego wymaga dużych nakładów finansowych. Nie każdy rolnik czy przedsiębiorca z branży rolniczej albo leśnej może pozwolić sobie na duże, szczególnie jednorazowe wydatki na zakup maszyny rolniczej czy ciężkiego sprzętu leśnego.

Producenci urządzeń rolniczych i leśnych prześcigają się natomiast w swoich ofertach. Co rusz pojawiają się to coraz lepsze i wydajniejsze opcje maszyn, szczególnie ciągników, kombajnów zbożowych, traktorów, przyczep, ładowaczy a także harwesterów, skiderów, forwarderów czy kombajnów zrębowych taki marek, jak Claas, Case IH, Deere, New Holland Agriculture, Valtra, AGCO, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Fendt, Heizomat, Metsis.

Potrzeba dysponowania tego typu uprzędzeniami i sprzętem dla gospodarstwa rolnego lub firmy z branży leśnej jest bezdyskusyjna. Pytanie tylko czy sięganie po kredyt bankowy na ich sfinansowanie jest właściwe skoro wiąże się ze skomplikowaną i długą procedurą oceny sytuacji finansowej klienta? Z pomocą przychodzi leasing maszyn rolniczych i leśnych.

Łatwość uzyskania operacyjnego leasingu, finansowego czy pożyczki leasingowej jest tu kluczowa dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność rolniczą lub leśną, w tym rolników indywidualnych, którzy nie posiadają numeru NIP! Co więcej, wysokość rat leasingowych dostosowywana jest zawsze do możliwości finansowych przedsiębiorcy czy rolnika. Warto więc skorzystać z tej formy finansowania, szczególnie, że już 2/3 polskich przedsiębiorców doceniło ją, co potwierdziły badania SAFE przeprowadzone w 2019 roku.

Gdzie po leasing maszyn rolniczych i leśnych?

Najczęściej, by zrealizować inwestycję w maszynę rolniczą (lub leśną) albo dokonać zakupu sprzętu rolniczego (leśnego) korzysta się z leasingu pośredniego. Można oczywiście także sięgnąć po leasing bezpośredni – wtedy zawieramy umowę bezpośrednio z producentem danego sprzętu czy maszyny. Jednak tylko w przypadku skorzystania z pośrednictwa profesjonalnej firmy leasingowej mamy gwarancję, że zapewni nam ona dostęp do wielu ofert leasingowych i wybierze najodpowiedniejszą – dopasowaną do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Natomiast w przypadku leasingu bezpośredniego najczęściej otrzymamy jedną ofertę bez możliwości wyboru ofert konkurencyjnych. Warto zatem zaufać specjalistom z branży finansowej świadczącym usługi pośrednictwa leasingowego. Mogą oni wynegocjować większe zniżki niż w przypadku indywidualnego zamówienia u dealera.

Jaki leasing maszyn rolniczych lub leśnych?

Jeśli zdecydujemy się na leasing maszyn rolniczych albo leśnych możemy otrzymać – ze strony pośrednika firm leasingowych – propozycję na leasing operacyjny, leasing finansowy lub pożyczkę leasingową. Która forma leasingu będzie najkorzystniejsza? To zależy głównie od własnych potrzeb i możliwości finansowych, formy działalności, którą prowadzimy oraz rodzaju maszyny, którą chcemy sfinansować. Z pewnością doradca finansowy posłuży nam radą, kiedy tylko zwrócimy się z zapytaniem w tej sprawie.

Często wybieraną formą w branży jest leasing operacyjny maszyn rolniczych i leśnych. Polecany jest jednak tylko tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, utrzymują się ze środków własnych i są płatnikami podatku VAT – a więc posiadają numer NIP.

W przypadku gospodarstwa rolnego, które rozlicza się ryczałtem a więc rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne na KRUS-ie – lepszym rozwiązaniem będzie leasing operacyjny finansowy lub pożyczka leasingowa.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA POMOC
PRZY LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert

Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym i pożyczką leasingową?

Operacyjny leasing maszyn rolniczych lub leśnych można określić jako swoistego rodzaju najem albo dzierżawę. Tu leasingodawca w imieniu własnym kupuje wskazaną przez leasingobiorcę (np. rolnika) maszynę i wypożycza mu ją. Ten korzysta z niej w zamian za wniesioną opłatę początkową i raty leasingowe płacone raz w miesiącu w ustalonej kwocie. W trakcie trwania umowy leasingowej maszyna ta – jako wartość przedmiotu leasingu – jest własnością leasingodawcy. Może się ona stać własnością rolnika po zapłaceniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy leasingu operacyjnego oraz zapłaceniu umownego wykupu końcowego, często symbolicznego. Istotne jest, że opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. To gwarantuje uzyskanie korzyści podatkowych w postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku PIT/CIT, jak i 100% odliczenie podatku VAT. Przy czym w tym przypadku korzyści podatkowe uzyskiwane są najszybciej w porównaniu z innymi formami finansowania leasingiem maszyn i urządzeń rolniczych czy leśnych.

Przy leasingu finansowym a także pożyczce leasingowej mamy do czynienia tak naprawdę z czymś w rodzaju kredytu czy pożyczki. Jednak nie udziela jej bank, jak przy kredycie lecz firma leasingodawcy a to już zapewnia prostą i szybką procedurę uzyskania leasingu finansowego lub pożyczki leasingowej.

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu zostaje zaliczony do majątku własnego leasingobiorcy – np. rolnika. To on – nie zaś leasingodawca, jak w przypadku leasingu operacyjnego – będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Z tego wynika ważna  cecha: cały podatek VAT z umowy leasingu finansowego jest płatny w całości i z góry. Dzieje się tak dlatego, że VAT w tym przypadku jest liczony jakby od zakupu towaru (maszyny) a nie od usługi rozłożonej w czasie, co ma miejsce w przypadku leasingu operacyjnego. Ma to swoje dobre strony – podatek VAT liczony od towaru jest niższy niż ten liczony od usługi leasingowej a w dodatku podlega całkowitemu odliczeniu. Wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej rolnik staje się właścicielem rzeczonej maszyny rolniczej czy innego sprzętu będącego przedmiotem umowy leasingowej.

Pożyczka leasingowa najlepsza  dla rolników ryczałtowych!

Leasing w rolnictwie krajowym króluje obecnie pod postacią pożyczki leasingowej. Znaczna bowiem cześć rolników ubezpieczonych w KRUS-ie nie prowadzi działalności gospodarczej – nie mogą zatem skorzystać z leasingu operacyjnego maszyn rolniczych czy sprzętu rolniczego. Bardzo chętnie sięgają zatem po pożyczkę, szczególnie w sytuacji gdy w grę wchodzą dotacje przyznawane rolnikom z funduszy europejskich. Obecnie większość maszyn rolniczych finansowana jest w postaci pożyczki leasingowej niż samego leasingu operacyjnego czy finansowego. Pożyczka leasingowa dla rolników zapewnia bowiem możliwość wystawiania faktur bezpośrednio na pożyczkobiorcę (czyli rolnika) a to bardzo duże ułatwienie przy ubieganiu się o zwroty poniesionych przez rolników kosztów z ARiMR.

Dlaczego pożyczka leasingowa na maszyny rolnicze?

  • Jako rolnik staniesz się jej właścicielem (nie tak jak przy leasingu operacyjnym).
  • Jeśli jesteś płatnikiem VAT to za jednym razem odliczysz cały podatek VAT od maszyny.
  • Jeśli nie jesteś VAT-owcem to nie bez znaczenia będzie fakt, że do raty pożyczki nie będzie doliczany VAT.
  • Zmniejszysz wysokość obciążeń podatkowych poprzez zaliczenie w koszty odsetek od pożyczki.
  • Jednorazowo także zamortyzujesz każdy przedmiot pożyczki o wartości do 50 000 EUR.
  • Formalności związane z załatwieniem pożyczki będą minimalne a dotacje unijne rozliczysz jednym wnioskiem o płatność.
  • Będziesz mógł spłacać pożyczkę nawet przez 7 lat – rozłożysz zatem płatności w czasie!
  • Formalności związane z dokumentami i podpisaniem umowy załatwimy u Ciebie – nie musisz się nigdzie fatygować.

Jeśli w Twojej działalności niezbędny jest nowy lub używany ciągnik, ładowacz, rozrzutnik, kombajn zbożowy, traktor, przyczepa, naczepa, sadzarka, harwester, rębak, skider, forwarder czy kombajn zrębowy takich producentów jak Valtra, Claas, John Deere, AGCO, New Holland, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Case IH, Fendt, Heizomat, Metsis czy Ursus – skorzystaj z leasingu lub weź pożyczkę leasingową.

W ramach naszych usług wybierzemy najlepsze oferty firm leasingowych, również tych będących członkami Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – apolitycznej, niezależnej i samofinansującej się organizacji samorządu gospodarczego o charakterze branżowym.

Adam Drzas zaprasza do SOS po leasing

ZAMÓW OFERTY OD WIELU FIRM.

Firmy leasingowe same zaproponują warunki.
Ja pomogę Ci w trafnym i szybkim wyborze najlepszej z nich.