Leasing operacyjny dlaczego?


Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to przede wszystkim wygodna i niedroga forma finansowania przeznaczona głównie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W skrócie – dla wszystkich, którzy mają nadany REGON.

Choć wyróżnia się jego dwa podstawowe rodzaje: leasing operacyjny i finansowy, to leasing operacyjny odpowiada za przeważającą część umów zawieranych na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. Szacuje się, że za 90 % umów odpowiada leasing operacyjny a leasing finansowy to zaledwie 10 % ogółu tej formy finansowania. Potwierdza to tylko fakt, że leasing operacyjny podatkowo bardziej opłaca się firmom. Dlatego też, z reguły, stosowany jest leasing operacyjny a finansowy, jedynie wtedy, gdyby ten pierwszy okazał się mało korzystny. Zdarza się to rzadko i tylko w pewnych specyficznych okolicznościach – szczególnie gdy inwestycja jest droga albo przedmiot podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT np. 8%, co ma miejsce np. przy leasingu sprzętu medycznego.

Leasing operacyjny definicja

To umowa, w której firma leasingowa, nabywając potrzebny w Twojej firmie przedmiot, przekazuje Ci go w używanie. Ty natomiast rewanżujesz się za to opłacając co miesiąc ratę leasingową, która w postaci faktury VAT, księgowana jest w koszty uzyskania przychodu Twojej firmy. Na sam koniec obowiązywania umowy przysługuje Ci prawo do odkupienia przedmiotu; np. samochodu osobowego z zagranicy, po preferencyjnej cenie – najczęściej za symboliczne 1% wartości początkowej tego środka…choć nie zawsze warto, z punktu widzenia korzyści dla leasingobiorcy, ustalać taki niski poziom wykupu!

Umowa leasingowa zawierana jest na określony w niej czas a okres jej obowiązywania nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Jest to czas – wyrażony w latach – w którym danych środek trwały ulegnie zupełnej amortyzacji. Jest on liczony wg stawek podanych w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Co istotne, odpisy amortyzacyjne, zgodnie z przepisami, są dokonywane przez finansującego, jako właściciela środka trwałego. Stanowi to korzystne reperkusje dla optymalizacji podatkowej w firmie leasingobiorcy. Jest to również dobre dla utrzymania lub poprawy jego zdolności kredytowej.

Idąc dalej. W umowie lizingu suma opłat netto powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej danego środka trwałego. Przy czym opłata wstępna, zwana też inicjalną, uiszczana z chwilą zawarcia umowy leasingu jest zaliczana na poczet spłaty lizingu.

Powyższe oznacza również, że minimalny okres trwania umowy leasingu – do momentu wygaśnięcia wszelkich praw i obowiązków spoczywających na każdej ze stron – to:

 • 24 miesiące (np. przy samochodach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony)
 • 35 miesięcy (np. dla wózków widłowych, naczep czy ciągników siodłowych)

Z punktu widzenia korzyści należy podkreślić, że wszystkie wydatki związane z użytkowaniem danego przedmiotu (np. wydatki na paliwo czy ubezpieczenie, jeśli nie są doliczone do raty) stanowią koszt uzyskania przychodu. Trochę inaczej wygląda ta kwestia w jednym przypadku – leasingowania samochodów osobowych w firmach. W przypadku osobowych aut firmowych koszty eksploatacyjne z reguły zaliczamy w 75% ich wartości podanej na fakturze np. za paliwo.

Bezplatna porownywarka leasingow

ZAMÓW LEASING NA SWOICH WARUNKACH

Odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą porównać oferty towarzystw leasingowych. Proces jest szybki i prosty oraz nie wpływa na ocenę zdolności finansowej Twojej lub Twojej firmy.

W jaki sposób leasing poprawia lub przynajmniej nie obniża zdolności kredytowej?

 • Opłata wstępna trafia bowiem w całości w koszty uzyskania przychodów na podstawie faktury VAT wystawionej przez leasingodawcę. Jest to koszt. Zatem dla celów określenia zdolności kredytowej, nasza firma nie jest obciążona tak wiążącymi zobowiązaniami, jak przy umowie kredytu.
 • Rata leasingowa wykazana na comiesięcznej fakturze VAT, wystawianej na użytkującego środek trwały, obliguje go do ujęcia całości tej kwoty w kosztach. A także do odliczenia kwoty VAT. To znowu jest koszt – a pamiętajmy, że nie jesteśmy właścicielem środka trwałego!
 • Wartość końcowa wykupu, staje się z reguły w całości kosztem albowiem limit 10 tys. zł (maksymalna wartość dla potrzeb jednorazowej amortyzacji) nie jest w większości przypadków przekraczany. Jeśli zostanie przekroczony – kwotę powyżej limitu należy dopiero amortyzować. Zastanawiając się zatem nad wysokością kwoty wykupu np. samochodu ciężarowego z leasingu, warto zwrócić na ten aspekt uwagę i rozsądnie ustawić tę wartość w kontekście zachowania zdolności kredytowej.

Miejmy też cały czas na uwadze nowe ograniczenia w leasingu samochodów osobowych, które obowiązują od 2019 r. Zmiany te dotyczą jednak tylko aut osobowych, co powoduje, że powyższe informacje nadal pozostają aktualne!

Korzyści z leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny pozwala przedsiębiorcy m.in. na:

 • Obniżenie kwoty zobowiązań podatkowych.
 • Szybkie załatwienie formalności.
 • Przygotowanie mniejszej liczby dokumentów niż przy ubieganiu się o kredyt.
 • Ochronę własnego majątku przed wierzycielami, w tym przez komornikiem.
 • Utrzymanie a przynajmniej nie obniżanie swojej zdolności kredytowej.
 • Zaliczenie wydatku na dany środek trwały w koszty praktycznie dwa razy szybciej niż przy zakupie gotówkowym.
 • Możliwość wyboru niskiej lub wysokiej kwoty wykupu – w zależności od potrzeb w zakresie optymalizacji podatkowej.
 • Elastyczność w wyborze leasingowej wpłaty wstępnej – dzięki odpowiedniemu dopasowaniu jej wysokości można płacić niższe podatki!

Leasing jest świetnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy, który:

 • Wcześniej nie ubiegał się o leasing a chce sfinansować typowy, łatwo zbywalny na rynku wtórnym, środek trwały np. samochód albo maszyny lub urządzenia produkcyjne.
 • Zamierza zakupić samochód, którego wartość przekracza 150 000 zł, gdyż po zmianach w ustawach podatkowych 2019 tylko leasing pozwoli zaliczyć znacznie więcej z wartości takiego samochodu w koszty firmowe niż pozwalają na to nowe przepisy. Zachęcamy w tym celu do konsultacji z nami po wypełnieniu tego formularza on-line. (Możesz obliczyć leasing na swoje auto, uwzględniając zmianę warunków prawnych od 2019 r.)
 • Szuka finansowania dopasowanego do jego możliwości oraz sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.
 • Oczekuje równych, comiesięcznych i stałych kosztów w postaci raty leasingowej pozwalającej na odliczenie podatku VAT.
 • Ma problemy w uzyskaniu finansowania zewnętrznego i rozgląda się za leasingiem bez BIK, KRD.
 • Planuje zakup przedmiotu, który może być zarówno używany, jak i nowy.
 • Wypatruje jednorazowego i dużego kosztu, który może zostać „uszyty na miarę” przy okazji leasingu operacyjnego.

Te korzyści mogą stać się udziałem każdego przedsiębiorcy, który zamierza skorzystać z oferty leasingu.

Zastosuj w praktyce korzyści z leasingu w swojej firmie – wypełnij wstępny wniosek o leasing on-line.

Adam Drzas zaprasza do SOS po leasing

ZAMÓW OFERTY OD WIELU FIRM.

Firmy leasingowe same zaproponują warunki.
Ja pomogę Ci w trafnym i szybkim wyborze najlepszej z nich.