Leasing operacyjny – dlaczego?

Tutaj zamówisz leasing operacyjny na potrzebny Ci przedmiot w 30 sek. Zapytanie o leasing wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to przede wszystkim wygodna i niedroga forma finansowania przeznaczona głównie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W skrócie – dla wszystkich, którzy mają nadany numer REGON.

Choć wyróżnia się jego dwa podstawowe rodzaje: leasing operacyjny i finansowy, to leasing operacyjny odpowiada za przeważającą część umów zawieranych na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. Szacuje się, że za 90% umów odpowiada leasing operacyjny a leasing finansowy to zaledwie 10% ogółu tej formy finansowania. Potwierdza to tylko fakt, że leasing operacyjny podatkowo bardziej opłaca się firmom. Dlatego, z reguły, stosowany jest leasing operacyjny a finansowy, jedynie wtedy, gdyby ten pierwszy okazałby się mało korzystny. Zdarza się to rzadko i tylko w pewnych specyficznych okolicznościach – gdy inwestycja jest droga albo przedmiot leasingu podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT np. 8%, co ma miejsce np. przy leasingu sprzętu medycznego i urządzeń dla branży medycznej.

Leasing operacyjny – definicja

Definicja leasingu operacyjnego stanowi, że jest to umowa, w której firma leasingowa, nabywając potrzebny w Twojej firmie przedmiot, przekazuje Ci go w używanie. Ty natomiast rewanżujesz się za to opłacając co miesiąc ratę leasingową, która w postaci faktury VAT, księgowana jest w koszty uzyskania przychodu Twojej firmy. Na sam koniec obowiązywania umowy przysługuje Ci prawo do odkupienia przedmiotu; np. samochodu osobowego sprowadzonego pod leasing z zagranicy albo maszyny produkcyjnej czy przemysłowej, po preferencyjnej cenie – najczęściej za symboliczne 1% wartości początkowej tego środka. Na marginesie – z punktu widzenia korzyści dla leasingobiorcy – nie zawsze warto ustalać taki niski poziom wykupu!

Umowa leasingowa zawierana jest na określony w niej czas a okres jej obowiązywania nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Jest to czas – wyrażony w latach – w którym danych środek trwały ulegnie zupełnej amortyzacji. Jest on liczony wg stawek podanych w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Co istotne, odpisy amortyzacyjne, zgodnie z przepisami, są dokonywane przez finansującego, jako właściciela środka trwałego. Stanowi to korzystne reperkusje dla optymalizacji podatkowej w firmie leasingobiorcy. Jest to również dobre dla utrzymania lub poprawy jego zdolności kredytowej.

Idąc dalej. W umowie lizingu suma opłat netto powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej danego środka trwałego. Przy czym opłata wstępna, zwana też inicjalną, uiszczana z chwilą zawarcia umowy leasingu operacyjnego jest zaliczana na poczet spłaty lizingu.

Powyższe oznacza również, że minimalny okres trwania umowy leasingu – do momentu wygaśnięcia wszelkich praw i obowiązków spoczywających na każdej ze stron – to:

Z punktu widzenia korzyści należy podkreślić, że wszystkie wydatki związane z użytkowaniem danego przedmiotu (np. wydatki na paliwo czy ubezpieczenie, jeśli nie są doliczone do raty) stanowią koszt uzyskania przychodu. Trochę inaczej wygląda ta kwestia w jednym przypadku – leasingowania samochodów osobowych w firmach. W przypadku osobowych aut firmowych koszty eksploatacyjne z reguły zaliczamy w 75% ich wartości podanej na fakturze np. za paliwo czy usługi serwisowe.

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

W jaki sposób leasing operacyjny poprawia (nie obniża) zdolność kredytową?

 • Opłata wstępna trafia bowiem w całości w koszty uzyskania przychodów na podstawie faktury VAT wystawionej przez leasingodawcę. Jest to czysty koszt. Zatem dla celów określenia zdolności kredytowej (np. jeśli planowałbyś zaciągnięcie kredytu) Twoja firma nie wykazuje kosztów leasingu operacyjnego jako zobowiązania długoterminowego, co ma już miejsce przy kredycie. Dzięki leasingowi nie zaniżasz sobie zatem zdolności kredytowej.
 • Rata leasingowa wykazywana na comiesięcznej fakturze VAT, wystawianej na użytkującego środek trwały, pozwala ująć (z reguły) całość tej kwoty w kosztach i odliczyć kwotę VATu. To znowu jest koszt – a pamiętajmy, że nie jesteśmy właścicielem środka trwałego więc nie obniżamy sobie zdolności kredytowej na wypadek chęci skorzystania z kredytu w przyszłości.
 • Wartość końcowa wykupu, staje się z reguły w całości kosztem albowiem limit 10 tys. zł (maksymalna wartość dla potrzeb jednorazowej amortyzacji) nie jest w większości przypadków przekraczany. Jeśli zostanie przekroczony – kwotę powyżej limitu należy amortyzować. Zastanawiając się zatem nad wysokością kwoty wykupu samochodu osobowego z leasingu, warto zwrócić na ten aspekt uwagę i rozsądnie ustawić tę wartość w kontekście zachowania zdolności kredytowej.

Miejmy też cały czas na uwadze nowe ograniczenia w leasingu samochodów osobowych, które obowiązują od 2019 r. Zmiany te dotyczą jednak tylko aut osobowych, co powoduje, że powyższe założenia nadal pozostają aktualne dla większości przypadków!

Już za 15 minut…

…potrzebne Ci rzeczy mogą być Twoje!

Weź prosty i szybki leasing przez Internet!

OD RĘKI . BEZ DOKUMENTÓW . DO 100 000 ZŁ

Korzyści z leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny pozwala przedsiębiorcy m.in. na:

 • Obniżenie kwoty zobowiązań podatkowych.
 • Szybkie załatwienie formalności i możliwość uzyskania leasingu w procedurze uproszczonej.
 • Przygotowanie mniejszej liczby dokumentów niż przy ubieganiu się o kredyt.
 • Ochronę własnego majątku przed wierzycielami, w tym przed komornikiem.
 • Utrzymanie swojej zdolności kredytowej.
 • Zaliczenie wydatku na dany środek trwały w koszty praktycznie dwa razy szybciej niż przy zakupie gotówkowym.
 • Możliwość wyboru niskiej lub wysokiej kwoty wykupu – w zależności od potrzeb w zakresie optymalizacji podatkowej.
 • Elastyczność w wyborze leasingowej wpłaty wstępnej – dzięki odpowiedniemu dopasowaniu jej wysokości można płacić niższe podatki!

Leasing jest świetnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy, który:

Te korzyści mogą stać się udziałem każdego przedsiębiorcy, który zamierza skorzystać z ofert leasingu dostępnych na leasing.sos.pl.

Czy chcesz zastosować w praktyce korzyści z leasingu w swojej firmie?

Wypełnij wstępny wniosek o leasing on-line by otrzymać bezpłatnie najlepsze oferty.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert