fbpx

Protokół zdawczo-odbiorczy w leasingu operacyjnym 2019

: 42

Protokół zdawczo-odbiorczy przy umowie leasingowej

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument sporządzany przez strony umowy leasingowej przy zdawaniu i/lub odbieraniu ruchomości np. leasingowanego samochodu dostawczego, wyleasingowanego ciągnika siodłowego czy wziętego w leasing auta osobowego, nieruchomości lub innego przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym dokument ten stanowi część umowy leasingowej i jako jeden z jej załączników musi zostać podpisany przez leasingodawcę i leasingobiorcę. Powinien on zawierać opis i wszelkie dane techniczne leasingowanego przedmiotu w tym jego parametry, numer seryjny/nr fabryczny i ewentualnie także posiadane wady.

Co więcej, powinien on zostać podpisany w momencie faktycznego wydania przedmiotu leasingu, aby móc zweryfikować wszystkie właściwości tego przedmiotu. Dlatego gdy odbierasz wyleasingowany autobus albo przejmujesz od sprzedawcy leasingowaną maszynę budowlaną sprawdź w obecności przedstawiciela leasingodawcy czy wszystko jest w porządku choćby ze stanem zewnętrznym przedmiotu leasingu. Niestety, częstą praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w czasie zawierania umowy, gdy przedmiot leasingu nie został jeszcze wydany, co może prowadzić do przykrych konsekwencji w przyszłości.

Czy wiesz że,
znajomość branży leasingowej i wewnętrznych procedur firm leasingowych to klucz do wyboru właściwego leasingodawcy? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu zapewnisz większą skuteczność uzyskania szybkiego i taniego leasingu dla Twojej firmy.

Kiedy podpisać leasingowy protokół zdawczo odbiorczy?

Z drugiej jednak strony wyżej opisana praktyka ma swoje zalety. Prosty leasing, którego często oczekują leasingobiorcy oszczędza bowiem czas i pozwala uniknąć stronom ponownej konieczności spotkania. Szczególnie w przypadku nowych przedmiotów leasingu, objętych gwarancją, może to być spore ułatwienie.

NA PODPISANIE PROTOKOŁU PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE

Po faktycznym wydaniu przedmiotu leasingu nanosi się do protokołu jedynie właściwe daty i odsyła dokument do centrali celem podpisania go przez leasingodawcę. Jednakowoż, z prawnego punktu widzenia, takie działanie jest de facto poświadczeniem nieprawdy, gdyż a priori zakłada, że leasingodawca konkretny przedmiot przekazał, a leasingobiorca odebrał i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. A co, jeśli potem okaże się, że ma…?

Konsekwencje podpisania leasingowego protokołu zdawczo odbiorczego

No właśnie – jakie mogą być konsekwencje podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego przed jego fizycznym przekazaniem? Otóż może się okazać, że faktyczny przedmiot leasingu różni się parametrami od tego, który jest opisany w protokole, a różnice te będą mieć przykre skutki dla obu stron umowy leasingowej.

Poniżej przedstawiamy dwa podstawowe przypadki różnic występujących między zamówionym a dostarczonym wyleasingowanym sprzętem, pojazdem – np. maszyną czy urządzeniem leśnym wraz z uwzględnieniem następstw, jakie się z nimi wiążą, gdy protokół został podpisany przed faktycznym odbiorem:

 • Inny numer seryjny / fabryczny:
  • wówczas mamy do czynienia z de facto innym przedmiotem, co stanowi naruszenie prawa cywilnego, mimo że przedmiot „wygląda tak samo”;
  • jeśli dostawca przedmiotu nie dostarczy oświadczenia o prawidłowym numerze seryjnym czy fabrycznym tego przedmiotu, to leasingodawca nie ma do niego tytułu prawnego;
  • tym samym leasingodawca nie będzie mógł go odebrać lub odzyskać za niego pieniędzy np. w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu;
  • rozliczając umowę leasingu leasingodawca zostanie więc pokrzywdzony z powodu straty wynikającej z niezaspokojonego zadłużenia.
 • Inne właściwości danego sprzętu (ogólnie przedmiotu leasingu):
  • usterki, ukryte wady – jeśli przedmiot leasingu nie działa lub działa nieprawidłowo, to zmuszenie dostawcy do jego naprawy już po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego może okazać się nawet nie tyle trudne, co niemożliwe;
  • inne parametry niż ustalone – istotne zwłaszcza w przypadku zaawansowanych technicznie maszyn, gdzie konkretne ich właściwości są niezbędne dla danego leasingobiorcy, a ich brak może skutecznie uniemożliwić ich planowane wykorzystanie (np. w przypadku leasingu maszyn dostarczanych na indywidualne zamówienie, które w jakimś zakresie zostało niekompletnie zrealizowane); podobnie może być choćby w przypadku leasingu samochodu osobowego, który np. miał mieć klimatyzację, a po dostarczeniu go okazuje się, że jej nie ma… Weryfikacja zgodności faktycznie przekazanego przedmiotu leasingu z zapisami protokołu zdawczo-odbiorczego jest więc absolutnie konieczna.

Gdy pojawiają się niezgodności w protokole zdawczo-odbiorczym?

Co jednak można zrobić w przypadku stwierdzenia niezgodności, czyli gdy otrzymany przedmiot leasingu nie odpowiada parametrami bądź właściwościami temu zamówionemu:

 • w przypadku innego numeru seryjnego bądź fabrycznego przedmiotu leasingu należy zwrócić się do dostawcy przedmiotu o oświadczenie korygujące wraz z poświadczeniem pozostałych danych technicznych przedmiotu;
 • gdy następuje dostrzeżenie wad należy zwrócić się do dostawcy o ich usunięcie;
 • w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów należy zwrócić się do dostawcy o ich uzupełnienie / wymianę / naprawę;
 • poczekać z płatnością ostatniej transzy na usunięcie usterek czy braków (często stosowaną praktyką jest płatność sprzedawcy w kilku ratach, przy czym ostatnia jest przelewana po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, a zatem jeśli nie podpiszemy go przedwcześnie, to mamy argument, by sprzedawca jak najszybciej doprowadził przedmiot leasingu do stanu faktycznie zamówionego, bo dopiero wówczas otrzyma ostatnią transzę);
 • w przypadku skrajnym, wskazującym na celowe działanie na niekorzyść leasingodawcy, może on odstąpić od umowy z dostawcą i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

WEŹ LEASING BEZ KOMPLIKACJI

Opisanych tu komplikacji można uniknąć poprzez zobowiązanie przedstawicieli firm leasingowych do wypełniania i podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego dopiero przy dostawie przedmiotu leasingu do leasingobiorcy, podczas którego będą obecni zarówno leasingobiorca jak i ów przedstawiciel leasingowy. Leasingobiorca powinien wówczas dokładnie sprawdzić przedmiot leasingu, upewnić się czy jego stan techniczny, właściwości i wszystkie parametry są zgodne z zamówionymi i czy przedmiot sprawnie działa.

Uwaga, tu weźmiesz prosty i skuteczny leasing, sprawdź!Wybierz najlepszą ofertę leasingu dla swojej firmy!

 1. Wypełnij formularz leasingowy on-line tylko jednej raz.
 2. Wyślemy Twoje zapytanie do najlepszych firm leasingowych.
 3. Otrzymasz bezpłatne propozycje od tych firm, które zgodzą się na leasing.

 

 

Chcesz obliczyć leasing swojego auta?Sprawdź bezpłatnie ile faktycznie zapłacisz za leasing po zamianch 2019!

Poznasz też niecodzienne rabaty na nowe auta w sprzedaży i w leasingu dla firm.

POBIERZ KALKULATOR
Czy wiesz, że Twojej firmie może przysługiwać odszkodowanie za ciężarówki?Za zmowę cenową DAF, Volvo, MAN, Iveco, Mercedes i Scania zapłacą wysokie rekompensaty przewoźnikom.

ROZMOWA TELEFONICZNAZAPYTAJ ON-LINE

Twój nr tel. nie zostanie przekazany firmom trzecim w celach marketingowych! Posłuży jedynie do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu, o który prosisz.
Obowiązek informacyjny