Alior Leasing

Skorzystaj z leasingu w Alior Banku dostępnego za naszym pośrednictwem. Możesz bezpłatnie uzyskać wyliczenia i złożyć wniosek leasingowy w Alior Leasing przy użyciu tego formularza:

Leasing bezpośredni

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Dzięki temu otrzymasz ofertę bezpośrednio od Alior, a my:

 • dla porównania uzupełnimy ją o alternatywne opcje od innych leasingodawców;
 • pomożemy Ci w analizie warunków umowy i wyborze najlepszej oferty;
 • sprawnie przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności;
 • będziemy służyć wsparciem przez cały czas trwania Twojego leasingu.

Kompendium wiedzy o Alior Bank Leasing

Wszystko sprawdzisz u nas – na jednej stronie, bez szukania i skakania po zakładkach w internecie: 

 • jak przedstawia się oferta leasingowa Alior Banku i co może być przedmiotem leasingu;
 • czym charakteryzują się finansowanie i procedury Alior Leasing;
 • ile Cię to może kosztować, czyli Tabela Opłat i Prowizji Alior;
 • gdzie znajdziesz kalkulator leasingowy Alior Banku;
 • jakie są opinie o Alior Leasing i jak je czytać między wierszami;
 • w jakich miastach Alior ma swoje oddziały i w których z nich możesz zarejestrować samochód;
 • a na końcu sprawdzisz kontakt i infolinię do firmy Alior Bank Leasing.

Co znajduje się w ofercie Alior Leasing?

Alior ma zasadniczo trzy produkty leasingowe tj. leasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczkę leasingową. Za ich pomocą możesz sfinansować na przykład:

W ramach leasingu i pożyczki leasingowej Alior przygotował także specjalną ofertę skierowaną do rolnictwa – ofertę Agro. Może być ona wykorzystana na sfinansowanie środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych do 100% ich wartości. Od gospodarstw rolnych Alior nie wymaga przedstawiania dokumentów finansowych, a jedynie deklarację o przychodach. 

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS

Pożyczka leasingowa – wypełnij i zamów!

Pożyczka leasingowa – wypełnij i zamów!

 • Krok 1. Przedmiot
 • Krok 2. Warunki
 • Krok 3. Kontakt

Podaj krótki opis lub link do strony www z przedmiotem.
Stan przedmiotu:*

Zamawiasz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web potwierdzają wiarygodność zamówień na Leasing SOS

Czym się różni leasing od pożyczki leasingowej?

Pożyczka leasingowa #AliorLeasing działa na podobnych zasadach co kredyt, jest jednak znacznie do niego tańsza. Niesie ze sobą wiele korzyści, np.:

 • finansowany przedmiot należy do przedsiębiorcy od pierwszego dnia umowy,
 • amortyzacja i odsetki wliczane są w KUP (koszty uzyskania przychodu),
 • możliwość refinansowania używanego auta,
 • minimalna ilość formalności,
 • okres trwania pożyczki nawet do 10 lat.

Co bywa najczęstszym przedmiotem leasingu w Alior?

Alior Bank Leasing specjalizuje się głównie w finansowaniu środków transportu. W sumie mają one ok. 90% udział (wartościowo) w całości udzielanych przez Alior leasingów. Gros stanowią tu auta osobowe i dostawcze do 3,5 tony oraz ciągniki siodłowe. Mogą to być pojazdy zarówno nowe, jak i używane. Pozostałe ok. 10% stanowi leasing udzielany na różne maszyny i urządzenia. Alior Bank nie udziela leasingów na nieruchomości, obszar IT czy środki transportu inne niż pojazdy. Szczegółowo wygląda to następująco:

Spółka Alior LeasingSprzęt budowlany3,9%
Samochody osobowe50,1%Maszyny rolnicze1,5%
Ciężarowe o masie do 3,5t13,8%Maszyny poligraficzne0,1%
Ciężarowe o masie powyżej 3,5t4,2%Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych0,2%
Ciągniki siodłowe12,1%Maszyny i urządzenia do obróbki metali0,9%
Naczepy / przyczepy7,1%Maszyny dla przemysłu spożywczego0,3%
Autobusy1,0%Sprzęt medyczny0,2%
inne pojazdy1,2%inne maszyny i urządzenia3,2%
Podział wartościowy leasingu udzielonego przez Alior Leasing w 2020 r., źródło ZPL.

Alior nie zajmuje się leasingiem nieruchomości ani ruchomości wodnych (np. leasingiem jachtów), powietrznych czy kolejowych. Warto jednak wiedzieć, że przedmiotem finansowania w Alior Leasing mogą być także mniej oczywiste elementy:

 • Pożyczkę leasingową możesz przeznaczyć nie tylko na sfinansowanie zakupu pojazdu lub maszyny, ale także na:
  • refinansowanie kosztów nabycia tych przedmiotów do 180 dni od daty nabycia;
  • zakup dodatkowego wyposażenia nowego pojazdu.
 • Pożyczką leasingową możesz sfinansować także wartość brutto (w tym podatek VAT) środków trwałych, przy czym:
  • jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, to masz możliwość sfinansowania go przez cały okres trwania umowy;
  • jeśli jesteś płatnikiem VAT, to masz możliwość sfinansowania go na okres 4 miesięcy, a w przypadku dofinansowania z UE – na cały okres trwania umowy.

Czym charakteryzują się finansowanie i procedury w AliorBank Leasing?

Alior stawia na procedury uproszczone oraz krótki czas wydania decyzji – nawet w 1 dzień! W ramach procedury uproszczonej w Alior Leasing uzyskasz:

 • możliwość sfinansowania zakupu środków trwałych do 100% wartości netto;
 • okres leasingowania do 7-8 lat;
 • brak opłaty przygotowawczej;
 • konieczność złożenia naprawdę minimalnej liczby wymaganych dokumentów;
 • leasing przedmiotu o wartości do nawet 1 mln PLN;
 • wysokość wpłaty własnej już od 0% (a 10% przy leasingu dla nowych firm);
 • ubezpieczenie pojazdu w PZU, Ergo Hestii lub Compensie.

Poniżej znajdziesz kilka nieoczywistych wskazówek i informacji odnośnie procedur w Alior Leasing:

 • Nie musisz być klientem Alior Banku, aby otrzymać leasing lub pożyczkę leasingową w Alior Leasing.
 • Jeśli jednak jesteś klientem Alior Banku, który to posiada już Twoje dokumenty rejestrowe i aktualne dokumenty finansowe, to nie musisz ich ponownie dostarczać do Alior Leasing. 
 • Ponadto, w przypadku standardowej procedury uproszczonej, nie będziesz proszony o przedstawianie dokumentów finansowych.
 • Jeśli masz kredyt w Alior Banku, to nadal możesz otrzymać leasing lub pożyczkę w Alior Leasing w ramach procedury uproszczonej. Alior Bank może Ci jej udzielić aż do kwoty 1 mln PLN Twojego łącznego zaangażowania w instrumenty finansujące.
 • Leasing lub pożyczka może Ci zostać udzielona w złotych i euro – pod warunkiem, że przychody masz w euro.
 • Aby skorzystać z leasingu lub pożyczki leasingowej musisz być przedsiębiorcą lub rolnikiem. W przypadku wykonywania wolnego zawodu Alior Bank będzie wymagać od Ciebie zaświadczenia o możliwości wykonywania wolnego zawodu i wpisu do odpowiedniego rejestru.

Co z firmami, które dopiero rozpoczęły swoją działalność?

Alior Leasing nie zapomina również o osobach, które dopiero otworzyły działalność gospodarczą. W tym przypadku Alior oferuje warunki leasingu na takich samych zasadach, co przedsiębiorcom z długim stażem prowadzenia firmy, z jednym wyjątkiem: 

 • nowe firmy, które działają krócej niż 3 miesiące, zobowiązane są uiścić minimum 10% wartości netto leasingowanego przedmiotu;
 • nowe firmy, gdy funkcjonują dłużej niż 3 miesiące, zobowiązane są uiścić minimum 1% wartości netto leasingowanego przedmiotu. 

Ten dodatkowy warunek jest na nie nałożony z powodu zabezpieczenia własnego Alior Bank Leasing. Po prostu: nowopowstałe firmy są na początku działalności mniej wiarygodne finansowo. Stąd też konieczność wyższej opłaty wstępnej, która obniży ryzyko i zagwarantuje leasingodawcy, że firmie można zaufać.

Aby złożyć wniosek do Alior Leasing, zgłoś się do doradcy Leasing SOS lub wypełnij formularz o leasing online. Dzięki temu zyskasz korzyści jakich nie da Ci pojedynczy leasingodawca, czyli:

 • otrzymasz oferty także z innych instytucji finansowych,
 • nie będziesz musiał przeszukiwać internetu w poszukiwaniu konkurencyjnych opcji,
 • wynegocjujemy za Ciebie najkorzystniejsze warunki.

Czy Alior Bank Leasing pobiera opłaty dodatkowe?

Na to pytanie zazwyczaj odpowiada tabela opłat i prowizji, w której szczegółowo opisane są wszystkie koszty dodatkowe, jakie zobowiązany jest ponieść przedsiębiorca. W przypadku Alior Banku zastosowanie ma jednak zryczałtowana opłata administracyjna w wysokości 195 zł netto/rok, która zwalnia leasingobiorcę z większości opłat manipulacyjnych za czynności dodatkowe. W ramach stałej opłaty rocznej Alior Leasing, nie poniesiesz kosztów m.in. za:

 • zmianę swojej formy prawnej (jako leasingobiorcy),
 • przelew w walucie obcej do dostawcy przedmiotu,
 • sprawdzenie w Centralnym Rejestrze Zastawów,
 • czynności rejestracyjne związane z pierwszą rejestracją pojazdu (Alior Leasing jako jedyny na rynku ma tę opłatę wliczoną w ryczałt), 
 • zgodę na dokonanie dodatkowych czynności w Wydziale Komunikacji, m.in.:
  • wydanie zgody na wtórnik tabliczki znamionowej
  • wydanie zgody na wtórnik tablic rejestracyjnych
  • wydanie zgody na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
  • wydanie zgody na wpis do dowodu rejestracyjnego dot. LPG, Taxi itp.
 • wymianę przedmiotu leasingu z tytułu gwarancji lub rękojmi,
 • otrzymanie zaświadczenia / opinii o Kliencie, czyli o Tobie,
 • zgodę na użyczenie / wynajem przedmiotu osobie trzeciej,
 • zgodę na doposażenie przedmiotu lub zmianę parametrów technicznych,
 • otrzymanie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 • zmianę dodatkowego zabezpieczenia,
 • upoważnienie do użytkowania dla leasingobiorcy, czyli Ciebie,
 • zmianę Twoich danych teleadresowych,
 • wystawienie umowy przelewu wierzytelności ws. szkód.

Poniżej znajdują się najważniejsze opłaty dodatkowe związane z leasingiem w Alior Bank za czynności nie objęte ryczałtem (Alior nie udostępnia TOiP na swojej stronie):

Czynność lub opłata dodatkowaKwota netto
Warunkowe wypowiedzenie umowy i czynności związane z jej przywróceniemdo 100% raty leasingowej, min. 1000 zł
Wypowiedzenie umowy i czynności związane z jej przywróceniemdo 150% raty leasingowe
Kontrola stanu technicznego125 zł
Zgoda na ubezpieczenie poza pakietem dostępnym w Alior Banku – pojazdy do 3,5 t, maszyny urządzenia / pojazdy powyżej 3,5 t299 zł / 499 zł
Anulowanie już wystawionej przez Alior Leasing polisy ubezpieczeniowej199 zł
Wezwanie do zapłaty, monity, upomnieniado 129 zł
Terenowa wizyta windykatora300 zł
Cesja leasingu499 zł
Zmiana harmonogramu (za wyjątkiem karencji oraz zmiany terminu płatności) – przygotowanie oferty + realizacja49 zł + 249 zł
Przedterminowe zakończenie umowy – przygotowanie oferty + realizacja49 zł + 499 zł
Wydanie upoważnienia do naprawy pojazdu poza usługą Wsparcia Szkodowego399 zł

Pamiętaj jednak, że TOiP jest negocjowalna, a zatem zmienna. Skorzystaj z usług naszego doradcy, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki dla swojego leasingu.

Gdzie znajdę kalkulator leasingowy Alior Bank Leasing?

Większość banków, w tym Alior, nie udostępnia klientom swoistego kalkulatora leasingowego. Takie rozwiązanie praktykowane bywa ewentualnie w firmach, które finansują zazwyczaj tylko jeden typ produktów jednym instrumentem finansowym. Jednak w przypadku leasingu możliwości jest wiele, a do każdego produktu dobierany jest indywidualny model finansowania. Z tego powodu kalkulator leasingowy Alior dostępny jest tylko dla pracowników placówek oraz ich partnerów. 

Jeśli interesuje Cię kalkulator leasingowy Alior Leasing, skorzystaj bezpłatnie z naszych kalkulatorów leasingu! Dzięki wybranemu kalkulatorowi poznasz orientacyjne, średnie wyliczenia kosztów leasingu u większości leasingodawców. Skontaktuj się też z naszymi doradcami, aby poznać wszystkie szczegóły na temat opłat związanych z leasingiem w Alior Banku. Dysponujemy dużą bazą firm leasingowych oraz danymi dla tego oraz dziesiątek innych banków i instytucji finansowych. Umów się na bezpłatną konsultację, a my wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę leasingową i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. 

Jakie opinie ma Alior Leasing? 

“Leasing samochodu w alior bank opinie” to jedna z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę fraz, której szukają setki przedsiębiorców. Firma cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród klientów. Potwierdzają to jej wyniki za 2020 rok. Wg raportu na koniec września, liczba klientów spółki wzrosła o 14,3 tys. rok do roku i wynosiła 65,3 tys. Z kolei liczba podpisanych umów w portfelu Alior Leasing wzrosła o 19 tys. rok do roku i wynosiła 90,1 tys.

Alior Bank Leasing jest zatem dynamicznie rozwijającą się spółką. Klienci chwalą ją za m.in. szybki czas wydania decyzji, przyjazną obsługę oraz korzystne warunki finansowania. Trafiają się jednak także nie w pełni pozytywne opinie klientów Alior. Piszące je osoby zazwyczaj narzekają na ściąganie opłat lub płacenie kar za zalegające należności.

Takie krytyczne opinie na forach są krzywdzące i nieobiektywne, gdyż najczęściej publikują je przedsiębiorcy, którzy wzięli leasing, ale mają problemy z jego spłatą. Popadają przez to w tarapaty, narastające koszty oraz konflikt z leasingodawcą, czemu dają ujście w wystawianych opiniach. Alior Leasing jednak nie funkcjonuje bezpodstawnie czy bezprawnie! Nie pobiera nienależnych mu opłat czy kar, co więcej w trudnej sytuacji można się z tym leasingodawcą porozumieć i wypracować kompromis.

Pamiętaj więc, byś biorąc leasing umiał przewidzieć czy w przyszłości będziesz w stanie go spłacać. Celem skalkulowania kosztów, zapoznania się z ofertami oraz poznania naszej rekomendacji odnośnie do Alior Bank Leasing, skontaktuj się z Leasing SOS poprzez formularz wniosku o leasing.

W jakich miastach Alior Leasing może rejestrować pojazdy?

Alior Leasing Sp. z o.o. ma ponad 80 oddziałów w całym kraju. Możesz w nich zarejestrować swój leasingowany samochód, jeśli chcesz by miał tablice rejestracyjne Twojego miasta lub województwa. Z kolei wydziałów i referatów komunikacji mamy w Polsce ok. 360. Niestety tylko w części z nich zarejestrujesz auto w Alior Leasingu – wszystkie znajdziesz poniżej:

DOLNOŚLĄSKIE: Kowary, Legnica, Lubin, Mirsk, Siechnice, Stara Kamienica, Strzegom, Wrocław
KUJAWSKO-POMORSKIE: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń, Włocławek
LUBELSKIE: Biała Podlaska, Lublin, Zamość
LUBUSKIE: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
ŁÓDZKIE: Łowicz, Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń
MAŁOPOLSKIE: Kraków, Laskowa, Miechów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów
MAZOWIECKIE: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Ostrołęka, Płock, Radom, Raszyn, Siedlce, Sokołów Podlaski, Warszawa, Wyszków
OPOLSKIE: Opole
PODKARPACKIE: Dębica, Kępie Zaleszańskie, Medynia Głogowska, Rzeszów
PODLASKIE: Białystok, Łomża, Suwałki
POMORSKIE: Cedry Wielkie, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot
ŚLĄSKIE: Bielsko-Biała, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Tarnowskie Góry, Tychy
ŚWIĘTOKRZYSKIE: Bilcza, Bodzentyn, Daleszyce, Kielce
WARMIŃSKO-MAZURSKIE: Elbląg, Ełk, Giżycko, Olsztyn
WIELKOPOLSKIE: Brudzew, Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań
ZACHODNIOPOMORSKIE: Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin

Alior Leasing – kontakt i informacje

Alior Leasing to jedna z gałęzi Alior Banku, założona w 2016 roku, specjalizująca się w ofertach leasingowych dla przedsiębiorców. Alior leasing charakteryzuje się uproszczonymi procedurami, jasnymi kryteriami oceny finansowej oraz jako jedna z niewielu firm leasingowych finansuje nawet 100% wartości netto przedmiotu. Spółka należy do Związku Polskiego Leasingu, który zrzesza 90% krajowego rynku oferentów leasingowych. 

Siedziba Alior Leasing | Dane rejestrowe

Alior Leasing Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

fax +48 22 555 23 23

NIP: 5223027866

KRS: 0000554171

REGON: 361335353

Adres korespondencyjny

Alior Leasing Sp. z o.o.

ul. T. Szewczenki 8

40-855 Katowice

Alior Leasing Infolinia

 • tel. +48 32 745 64 56

Alior Leasing kontakt email

Gdzie znajdują się oferty poleasingowe Alior Leasing?

Zestawienie najważniejszych stron internetowych z ofertami samochodów, maszyn i sprzętu poleasingowego znajdziesz na stronie p.t.: Poleasingowe samochody, maszyny, sprzęt, urządzenia. Tam widnieją odnośniki do zestawień ofert poleasingowych w zależności od interesującego Cię przedmiotu. Alior Leasing obecny jest na większości wykazów z ofertą poleasingową.

Jak otrzymać leasing lub pożyczkę leasingową w Alior Leasing?

Aby otrzymać leasing lub pożyczkę leasingową w Alior, zainteresowani przedsiębiorcy powinni dokonać wstępnej kalkulacji kalkulatorem leasingowym, by sprawdzić jakie będą orientacyjne koszty comiesięcznych rat. Wniosek o leasing można złożyć w placówce lub przez formularz online za pośrednictwem doradców Leasing SOS, którzy dopełnią wszystkich formalności związanych z otrzymaniem finansowania. We wspomnianym wcześniej wniosku należy umieścić dane firmy, przedmiot, który będzie brany w leasing, jego koszt oraz czas trwania umowy. Następnym krokiem jest oczekiwanie na odpowiedź ze naszej strony, która nastąpi najpóźniej na drugi dzień roboczy od wysłania zapytania.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert