Leasing w dobie COVID kryzysu – co przedsiębiorca powinien wiedzieć, nie tylko gdy przyjdą problemy z leasingiem?

Od pierwszego potwierdzonego przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 minęły już prawie 3 miesiące. Choć restrykcje związane z pandemią trochę poluzowały to nadal czujemy jej obecność. Ograniczona dostępność do urzędów, galerii handlowych czy sklepów, zamknięte restauracje, szkoły, lotniska czy wprowadzone w całej Europie ograniczenia w ruchu nie tylko osób, ale i pojazdów, to niepożądany stan gospodarki. 

Biznes jest powiązaną wzajemnymi zależnościami strukturą. Jego zastój generuje duży niepokój u przedsiębiorców. Jeśli działalność gospodarcza nie ma szans na zbyt, to trudno regulować bieżące zobowiązania. W tej sytuacji znaleźli się m.in. leasingobiorcy, szczególnie z tych branż, których pandemia dotknęła najbardziej, czyli m.in. gastronomii, rolnictwa, budownictwa, ubezpieczeń, produkcji przemysłowej, nieruchomości, transportu, turystyki, eventowej czy reklamy i marketingu oraz wszelkich usług im towarzyszącym.

Zapewnienia o pomocy ze strony banków i firm leasingowych czy #tarcza antykryzysowa od rządu – jak w takiej sytuacji mają sobie poradzić przedsiębiorcy?

Spis treści

Jak nie popaść w problemy z leasingiem podczas epidemii covid?

Teraz, kiedy koronawirus czasowo zamroził glob, bardzo ważnym jest, aby odpowiednio przeanalizować stabilność źródeł przychodów. Naturalnie, jeśli Twoja branża w dobie kryzysu dobrze sobie radzi, nie musisz się przejmować. Stopa referencyjna NBP jest obecnie na tak niskim poziomie, że opłacalność leasingu sięgnęła niespotykanego w ostatniej dekadzie korzystnego poziomu. To okazja by właśnie teraz sięgnąć po leasing. Z uwagi jednak na bieżące podniesienie wymagań dotyczących zawierania nowych umów leasingowych warto skorzystać z porady praktyków. Pamiętaj, że instytucje finansowe zabezpieczają się i nie są skłonne udzielać finansowania na wszystko i wszystkim w niepewnych czasach. Warto zatem śledzić aktualne zmiany w regulaminach bankowych by wiedzieć na jakie przedmioty wstrzymano finansowanie oraz pod jakimi warunkami się go udziela. Jeśli nie posiadasz takiej wiedzy, nie wahaj się zasięgnąć porady. Możesz ją uzyskać zdalnie u profesjonalnych doradców – w myśl idei #zostanwdomu – bez wstawiania zza własnego biurka i za darmo. Wystarczy komputer, Internet i telefon albo Skype.

Parafrazując klasyka: Jeżeli przewidujesz, że Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej i najbliższa przyszłość tego nie zmieni to #leasing w dobie kryzysu będzie doskonałą inwestycją w Twojej firmie – bo przede wszystkim tanią.

Niestety, większość branż ma lub niebawem może mieć głębokie problemy z terminowym regulowaniem opłat leasingowych lub za najem długoterminowy. Aczkolwiek klienci posiadający przedmioty w leasingu mogą liczyć na korzystne rozwiązania. Warto przyjrzeć się, z którego instrumentu skorzystać by szybko nie popaść w problemy z leasingiem.

Tarcza antykryzysowa 1.0 – czy to skuteczna pomoc?

Od chwili ogłoszenia pandemii branża leasingowa nie tylko apeluje o regulacje, ale i sama wprowadza pewne rozwiązania we własnych instytucjach finansowych, których zadaniem jest ułatwienie firmom walki z efektami rozprzestrzeniania się wirusa #covid19. Robi to też rząd …jednak trudno zrozumieć dlaczego z takim opóźnieniem?

Uchwalona 1 kwietnia 2020 roku ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej miała zapewnić ochronę m.in. przedsiębiorcom korzystającym z leasingu. Postulaty Związku Polskiego Leasingu, które zostały w niej zawarte, mówią o:

 • mechanizmie re-gwarancji umów leasingowych, które mają na celu zminimalizowanie skali wypowiadania umów tym leasingobiorcom, którzy działają w branżach najbardziej dotkniętych pandemią,
 • udzieleniu poręczeń, gwarancji i zwrotnych pożyczek zarówno klientom, jak i firmom leasingowym. Oba te punktu realizowane w ramach współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR),
 • ubezpieczaniu transakcji leasingowych, szczególnie w odniesieniu do branży transportowej w ramach współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
Tarcza powinna i chronić i szybko…

Niestety nie wszystkie sugestie ZPL zostały uwzględnione. Jeśli wziąć pod uwagę, że ponad 70% leasingobiorców stanowią mikro oraz małe firmy, to skala zawieszeń działalności gospodarczej w marcu 2020 r. (wynosząca 48 tys. podmiotów wg danych CEIDG) świadczy o tym, że firmy niezbyt ufnie podeszły do zawartych w tarczy  propozycji. Pierwsze dni kwietnia 2020 r. wskazywały na nasilenie zjawiska. Statystyki dzienne na szczęście powoli odzyskują trend wzrostowy.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że pomoc rządowa okazała się bardzo zbiurokratyzowana i nieadekwatna do potrzeb a przede wszystkim powolna. W dodatku udzielenie pomocy obwarowano pewnymi warunkami, które automatycznie wyeliminowały wielu, szczególnie indywidualnych, przedsiębiorców z tej pomocy. Np. warunkiem otrzymania pomocy z urzędu pracy było złożenie deklaracji, w której – pod karą za składanie fałszywych oświadczeń – przedsiębiorca zapewniał, że nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości. Pamiętajmy, że wystarczy nie spłacać zobowiązań przez 3 miesiące by stać się niewypłacalną firmą. Co zatem miałoby nastąpić, gdy zaraz po skorzystaniu z takiej pomocy firma ogłosiłaby bankructwo?

Czy tarcza finansowa 2.0, 3.0, 4.0 coś zmienia …nie tylko w leasingu?

Tak. Choć stare przysłowie mówi: „Czas to pieniądz”  a to, “co się już stało to się nie odstanie” to mimo falstartu, propozycje 2.0 i 3.0 są adekwatne do potrzeb i dają silne podstawy do optymistycznego patrzenia na wyjście z kryzysu. Niestety zawierają też przepisy niebezpieczne i nieadekwatne do sytuacji, o czym jeszcze będzie można przeczytać dalej.

Refinansowanie leasingów dla firm transportowych ARP – gdzie wnioski?

W dobrym tonie należy odebrać program refinansowania umów leasingowych skierowany do sektora MŚP – głównie firm przewozowych choć nie tylko. W najprostszym tłumaczeniu Agencja Rozwoju Przemysłu będzie przejmować na siebie umowy leasingowe zawarte na finansowanie środków transportu (o DMC powyżej 3,5 t.) przez te przedsiębiorstwa, których przychody za ostatni okres obrachunkowy wyniosły co najmniej 4 mln zł. oraz wynik na działalności był dodatni. Przy czym wielkości graniczne mają wynosić maksymalnie:

 • 5 mln zł netto – maksymalna kwota leasingu.
 • 72 miesiące – czas trwania finansowania łącznie z karencją.
 • 3 lata – maksymalny wiek pojazdu i/lub naczepy będącego przedmiotem umowy.
 • 12 miesięcy – karencja dla rat leasingowych.
 • 0 % – czynsz inicjalny.
 • 0 zł – brak opłaty manipulacyjnej.

Dla firm transportowych, które znalazły się w trudnej sytuacji to spore wsparcie. Spowoduje to z jednej strony, że nie będzie zagrożona utrata posiadanych samochodów ciężarowych i/lub naczep a z drugiej będą spłacały mniejsze i objęte 12 miesięczną karencją raty.

Akcja składania wniosków już ruszyła. Wnioski należy składać on-line. Niezbędne będzie przy tym posiadanie lub założenie profilu zaufanego ePUAP. Natomiast wykaz dokumentów, które warto przygotować zawczasu warto pobrać już teraz -> tutaj.

Wnioski o refinansowanie leasingu można składać tutaj.

W przypadku Tarczy 2.0 i 3.0 zauważalny jest powiew świeżości ze strony administracji państwowej. Opracowany mechanizm ma pozwalać wszystkim firmom (dużym, średnim i małym) na nieograniczony dostęp do środków finansowych w celu zachowania płynności, produkcji a nawet finansowania nowych inwestycji, pod warunkiem utrzymania zatrudnienia oraz kontynuowania działalności gospodarczej. W stosunku do mikrofirm oraz małych i średnich pomoc przyjmie postać preferencyjnych subwencji, kredytów lub pożyczek – w dużej mierze nieoprocentowanych i w dużej części umarzanych. W przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób – wykorzystane zostaną głównie instrumenty inwestycyjne o charakterze zwrotnym.

Gdzie składać wnioski o pomoc w ramach tarczy finansowej?

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że tarcza 1.0 to były  zmiany drobne, pełne obwarowań i kruczków prawnych, wymagające czasu, którego nikt nie miał i nie ma nadal. Jak podawała Konfederacja Lewiatan, aż 69% krajowych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia, a prawie połowa, jeśli nie otrzyma wartościowego, szybkiego i bezwarunkowego wsparcia od państwa, zredukuje je na pewno. Niestety, efekty 1.0 pojawią się też jako pierwsze – wzrost bezrobocia, duża skala likwidacji i zawieszeń w segmencie MŚP są widoczne. Szacuje się, że w tym roku ok. 100 000 mikrofirm zawiesiło już działalność!

Czy trzeba było aż 4 tygodni by rząd zrozumiał, że pomoc – wzorem innych krajów UE – powinna być szybka, prosta i wysoka? Trudno będzie uratować i odbudować to, co na przełomie marca i kwietnia 2020 zostało zaprzepaszczone. Pytając zatem retorycznie: Czy rozwiązania 1.0 stanowiły rzeczywistą pomoc jaką państwo powinno oferować tym, którzy odpowiadają za gros wpływów podatkowych do budżetu, generowanie miejsc pracy i utrzymywanie odpowiedniego poziomu gospodarczego kraju?!

Tarcza 2.0 oraz jej część finansowa, uchwalona pod koniec kwietnia 2020 r. – zwana tarczą 3.0 – to uzupełnienie słabości i braków pierwszej tarczy. Ma zapewniać uproszczone procedury i szybki dostęp do płynności dla każdej wielkości firmy. Bez wypełniania zbędnych zaświadczeń czy sterty dokumentacji, uzasadniającej uzyskanie pomocy. Czy tak jest faktycznie? Sprawdźmy.

Wsparcie ZUS, postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczki – gdzie złożyć wniosek?

W ramach tej pomocy przewiduje się m.in.:

 • Zwolnienie firm zatrudniających do 49 osób ze składek ZUS-owskich na trzy miesiące (od marca do maja 2020 r.). Dyspensa dotyczy składek ZUS zarówno za właściciela, jak i pracujących dla niego osób, przy czym samozatrudnieni mogą z niej skorzystać, jeśli ich przychód nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
 • Nieopodatkowane i nieoskładkowane świadczenia postojowe w kwocie do 2080 zł przeznaczone dla zleceniobiorców (osób pracujących na umowie zlecenia, agencyjnej lub o dzieło) oraz samozatrudnionych, których przychód nie przekraczaj 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 15 681 zł.
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz uelastycznienie czasu pracy. Skierowane jest do wszystkich firm znajdujących się w kłopotach ponieważ przyznawalność nie ma związku z wielkością danego przedsiębiorstwa
 • Czasowe zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i ZUS-owskich.

Wnioski pomocowe w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, szczególnie polecane mikro i małym firmom oraz osobom samozatrudnionym złożysz tutaj.

Pomoc finansowa do mikrofirm – dla kogo i gdzie złożyć wniosek?

 • Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika (z wyłączeniem właściciela) lecz nie więcej niż 9 pracowników, a ich obrót roczny lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
 • Dla tych przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek przychodów przynajmniej o 25 % w każdym miesiącu począwszy od 1-02-2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, a ten spadek jest skutkiem pandemii COVID-19).

Uwaga – nie są to dotacje skierowane do osób samozatrudnionych!

Wysokość  wsparcia wynosić ma maksymalnie 324 000 zł w okresie trzech lat, przy czym:

 • Jeśli spadek przychodów wynosi od 25 do 50 % wtedy można otrzymać dodatkowo 12 000  zł na jednego pracownika.
 • Jeżeli spadek ten znajdzie się w przedziale od 50 do 70 % wtedy  subwencja ta ma wynieść 24 000 zł.
 • Gdy spadek przychodów przekroczy 70 %, właściciel firmy może liczyć już na kwotę 36 000 zł na pracownika.

Co ważne, umorzenie subwencji do wysokości 75 % ma nastąpić po 12 miesiącach kalendarzowych następujących od dnia wypłaty przy założeniu, że:

 • 25 % wartości subwencji będzie bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorca będzie kontynuował działalność przez 12 m-cy od momentu jej przyznania;
 • dodatkowe 50 % subwencji będzie  bezzwrotne, jeżeli średnie zatrudnienie w firmie zostanie utrzymane przez wspomniane 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia subwencję będzie trzeba zwrócić w odpowiednio wyższym procencie.

Wnioski w ramach pomocy dla firm mikro można składać przez bankowość elektroniczną większości banków, działających w Polsce.

Tutaj można składać wnioski w ramach tarczy finansowej dla mikrofirm!

Pomoc finansowa do małych i średnich firm – dla kogo i gdzie złożyć wniosek?

 • Dla firm posiadających od 10 do 249 pracowników, których roczne obroty nie są większe niż 50 mln EUR albo suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
 • Dla tych przedsiębiorstw, którym sprzedaż spadła przynajmniej o 25% w dowolnym miesiącu licząc od lutego 2020 r. i powinna stanowić reperkusję pandemii koronavirusa.

Wysokość  wsparcia ma wynosić maksymalnie 3 500 000 zł, licząc łącznie dla okresu trzyletniego a 75 % jej wartości pomocy może być bezzwrotna! Przy czym  subwencja zwrotna będzie uzależniona od liczby pracowników i skali spadków w przychodach w stosunku do rok obrotowego 2019. I tak:

 • Jeżeli spadki obrotów mieścić się będą w przedziale od 25 do 50 % wtedy subwencja będzie opiewać na kwotę równą 4% przychodów firmy za poprzedni rok obrotowy.
 • Jeśli spadki będą zawierały się między 50 a 75 % to wsparcie będzie liczone dla 6%.
 • Gdy spadki przekroczą 75% wtedy już kwota 8% zeszłorocznych przychodów zasili budżet firmowy.

Wsparcie zostanie umorzone do wartości 75 % subwencji po upływie 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia wypłaty, wg poniższych zasad:

 • 25 % umorzenie nastąpi, jeśli firma będzie kontynuowała działalność gospodarczą.
 • Kolejne 25 % zostanie umorzone w zależności od zanotowanych strat ze sprzedaży swoich produktów czy usług.
 • Na dopełniające 25 % należy liczyć jeśli firm utrzyma średnie zatrudnienie w tym okresie. (Jeżeli nastąpi zmniejszenie zatrudnienia trzeba będzie zwrócić odpowiednio wyższą kwotę otrzymanej dotacji).

Wnioski w ramach pomocy dla małych i średnich firm można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej większości banków.

Tutaj możesz złożyć wniosek o pomoc finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc finansowa do firm dużych – dla kogo i gdzie już można złożyć wniosek o finansowanie?

 • Dla przedsiębiorstw, których liczba zatrudnionych przekracza 250 osób a obrót jest wyższy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa przekracza 43 mln EUR.
 • Naturalnie, firma musi odnotowywać spadki przychodów przynajmniej na poziomie 25% w porównaniu do miesiąca poprzedniego (licząc od 1 lutego 2020 r.) lub analogicznego miesiąca roku 2019 i musi to być związane z koniunkturą wywołaną przez pandemię COVID-19.

Tutaj pomoc uzależniona jest od indywidualnej analizy finansowej potencjalnego beneficjenta, dokonywanej przez PFR i może przyjmować postać:

 • Obligacji lub pożyczek o wartości do 1 mld zł udzielanych maksymalnie na okres 2 lat.
 • Preferencyjne  pożyczki o wartości do 750 mln zł przyznawanych na okres trzech lat. Zakłada się, że będą częściowo bezzwrotne. Bezzwrotność będzie jednak uwarunkowana wysokością straty finansowej oraz skalą utrzymania zatrudnienia.
 • Obejmowania przez PFR udziałów lub akcji na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej. Wartość pomocy przypadająca na jeden podmiot nie może przekroczyć 1 mld zł.

Wnioski dla dużych firm można składać tutaj.

Jakie pułapki czekają na firmy korzystające z tarczy finansowej 3.0?

Konfiskata majątku firmy!

Okazuje się, że przyjęta 16 kwietnia b.r. uchwała antykryzysowa wprowadza również zmiany do karnego kodeksu skarbowego. Ujęte w niej, niejasne sformułowania, przyznają fiskusowi olbrzymie uprawnienia w zakresie konfiskaty majątku firmy podejrzanej np. o udział w karuzeli VAT i przekazanie go na rzecz instytucji, które mają za zadanie walczyć z koronawirusem. Przy czym wystarczy jedynie domniemanie by naczelnik urzędu skarbowego wydał takie postanowienie o dokonaniu konfiskaty i to bez konieczności uzyskania zgody prokuratora. Co gorsze, może to zrobić nawet w stosunku do firmy, wobec której zostało już wszczęte postępowanie przygotowawcze.

Zwolnienia z ZUS nie dla wszystkich!

Również zwolnienia z ZUS, które miały objąć wszystkie działalności jednoosobowe, w tym te, które zostały założone w lutym, marcu oraz kwietniu b.r., nie doczekały się takiego rozwiązania jak to  zapowiadane. Deklarowano, że limit 15 681 zł – jako górna granica miesięcznych przychodów, której przekroczenie miało skutkować odmową przyznania zwolnienia w opłacaniu składek ZUS – zostanie zniesiony. Spowodowało to, że wiele osób fizycznych prowadzących jednoosobowe firmy uwierzyło komunikatowi PAP o tym, że zwolnienie to obowiązuje bez względu na wysokość przychodu i zaprzestały opłacania ZUS.

Czy rozliczenie PIT za 2019 do 1 czerwca 2020?

To kolejny element „antykryzysowy”, który wydaje się być bublem prawnym, pisanym przez ustawodawcę na kolanie czy też dyktowanym przez telefon. Zgodnie z zapowiedziami przesunięcie terminu złożenia deklaracji PIT za ubiegły rok miało nastąpić o miesiąc – do 1 czerwca 2020 r. I choć zostało to uwzględnione to po bliższym przyjrzeniu się przepisom okazuje się, że jeśli podatnik – w tym jednoosobowa firma, wykaże w zeznaniu za rok 2019 niedopłatę to brak jej uregulowania w terminie do 30 kwietnia b.r. spowoduje naliczenie odsetek karnych za zwłokę.
Ostatnie rozporządzenie MF jednak uspokaja – ma nie dochodzić do tego typu sytuacji.

Jeśli zaniżysz dochód czeka Cię kontrola!

Ten wątek poruszała już wersja 1.0 tarczy antykryzysowej. Ma ona sprowadzić się do tego, że ZUS będzie wymieniał się informacjami o firmach, które złożyły wnioski o zawieszenie składek  z „opiekującymi się” nimi urzędami skarbowymi. To może skutkować późniejszymi weryfikacjami i nakładania karnych odsetek na firmy, które zdaniem KAS niesłusznie wystąpiły po pomoc zaniżając swoje przychody

Definicja mikroprzedsiębiorstwa oraz definicja przedsiębiorcy małego, średniego i dużego!

Polski Fundusz Rozwoju z początkiem maja 2020 r. dokonał zmian w zasadach subwencjonowania firm w ramach tarczy finansowej 3.0. Informacji tej nie przekazał jednak do przedsiębiorców – po prostu podmienił w dokumentach dostępnych na swojej stronie definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Początkowo była to definicja wg polskiego prawa. Po zamianie wskazana została ta z załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Firmy, które już otrzymały subwencje, mogą nie być tego świadome a oświadczenie składały przecież pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ci, którzy dopiero składają wnioski mają problem z weryfikacją – czy należy im się pomoc z tarczy finansowej? Narażają się też na odrzucenie wniosku ze względu na błędy formalne a przecież subwencje unijne przyznawana są wg kolejności zgłoszeń!
Wg najnowszej wersji firmę definiuje się z uwzględnieniem podmiotów powiązanych. Warto zatem upewnić się u źródła, co poprawić i to jak najszybciej.

Zwolnienia ze składek ZUS to wyższa podstawa opodatkowania!

Wg najnowszej interpretacji KAS, jeśli przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia w ramach tarczy to do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczy tych wydatków związanych z pensją, których nie poniósł. To logiczne, ale nie wszyscy o tym pamiętają. Np. Jeśli firma płacąca 19% CIT w wyniku zwolnienia nie wydała 10 000 zł na składki społeczne to nie zaliczy ich do KUP. Przekładając to na kwestie podatkowe oznacza to, że nie zmniejszy podatku o 19% x 10 000 zł = 1 900 zł. Zyskując zwolnienie, zapłaci zatem wyższy podatek o te 1,9 tys. zł.

Jakie rozwiązania dla leasingobiorców będą słuszne w sytuacji kryzysowej i jak branża leasingowa może Ci pomóc?

Gospodarka podlega fluktuacjom i gdy nadchodzi kryzys warto być na niego przygotowanym choćby w najmniejszym stopniu. By nie spotkały Cię większe problemy podejmij działania zawczasu. Jeśli będziesz zwlekać a niedostateczne przychody w przyszłości uniemożliwią regularną spłatę rat leasingowych – wtedy może być już za późno… Tego jednak rozsądnym przedsiębiorcom tłumaczyć chyba nie trzeba.

W jaki sposób radzić sobie ze spłatą rat leasingu podczas pandemii covid?

Przede wszystkim postaw na kontakt z Twoim leasingodawcą. To warunek sine qua non, jeśli spodziewasz się problemów z płynnością finansową. Firmy leasingowe mają odpowiednie procedury na tę okoliczność. One również przygotowały się do kryzysu, bo – co istotne – zupełnie nie zależy im na tym by pozbawiać Cię przedmiotu leasingu. Chcą pomóc i – pozostając w zgodzie z własnymi interesami – w miarę swoich możliwości ułatwić Ci przejście przez ten trudny okres.

Jeśli zatem wiesz, że terminowe regulowanie zobowiązań przez Twoją firmę będzie utrudnione, poinformuj o tym swojego dostawcę leasingu. Bo gdy Twój dług narośnie, a Ty jednocześnie będziesz unikał kontaktu, to nie powinno Cię zdziwić rychłe wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy leasingu czy w ostateczności egzekucja komornicza. Dlatego zaufaj i komunikuj leasingodawcy swoje problemy. W tej chwili są one obiektywne – wszyscy zdajemy sobie z nich sprawę. W sektorze bankowym nie jest inaczej. Aby wspomóc Cię w problemach, instytucje finansowe przygotowały specjalne procedury i celowane wnioski byś jak najszybciej i najprościej mógł skorzystać z dostępnych możliwości.

Co zrobić z leasingiem, nawet jeśli Twoja działalność gospodarcza została zawieszona?

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej, czy nawet po jej likwidacji, zobowiązania nadal ciążą na Tobie. Jesteś zobligowany do ich regulowania w terminie. Zawieszenie działalności uwalnia od płacenia składek ZUS, nie generujesz też wtedy dochodów, z których podatki mogłyby zasilać skarb państwa. Jeśli jednak posiadasz umowę leasingową musisz dotrzymać jej warunków. W przeciwnym razie grożą Ci konsekwencje, które umowa ta przewiduje.

Na jaką pomoc w spłacie leasingu mogą liczyć przedsiębiorcy?

Dostępne są różne rozwiązania dla firm posiadających aktualnie obowiązujące umowy leasingowe:

 1. Odroczenie/zawieszenie spłaty rat leasingu.
 2. Okresowe obniżenie raty.
 3. Wydłużenie czasu trwania umowy leasingu.
 4. Cesja/przeniesienie umowy leasingu.
 5. Przedterminowy wykup podmiotu od leasingodawcy.
 6. Zerwanie umowy i zwrot przedmiotu leasingu.
1.Odroczenie spłaty i/lub czasowe obniżenie rat leasingu

Jeżeli przewidujesz, że w najbliższym czasie będziesz mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych, to czasowe zawieszenie spłaty okazać się może dobrym rozwiązaniem.  W większości banków czas, na jaki masz możliwość odroczenia rat leasingowych lub okresowego ich obniżenia, wynosi 90 dni, jednak – z uwagi na okoliczności – wiele instytucji wydłużyło ten okres do 6 miesięcy.

Na czym polega zawieszenie spłat i/lub okresowe obniżenie rat leasingu?

Firma leasingowa dokona restrukturyzacji Twojej umowy, co pozwoli Ci na krótkoterminowe ustabilizowanie sytuacji finansowej i niejako przeniesienie obciążeń na okresy przyszłe – miejmy nadzieję, że już bardziej pomyślne z punktu widzenia gospodarki. Po ustaniu prolongaty otrzymasz nowy harmonogram spłat uwzględniający owo odroczenie (vide ilustracja na górze strony).

2.Gdzie i w jaki sposób dokonać odroczenia spłat i/lub obniżenia rat leasingowych?

Praktycznie wszystkie instytucje finansujące inwestycje w polskich firmach leasingiem wprowadziły możliwość znaczącego obniżenia wielkości raty leasingowej i/lub wydłużenia kontraktu o czas prolongaty. Poniżej przedstawiamy te, który udostępniły swoim klientom możliwość składania wniosków online – prosty i efektywny sposób na załatwienie wszelkich spraw w myśl idei #zostanwdomu.

Alior Leasing

Okres, na jaki możesz znacząco obniżyć raty umów leasingu, wynosi 90 dni. Bank przewiduje, że nie będzie pobierał  opłat za zmianę harmonogramu dla wniosków o karencję spowodowaną koronawirusem. Wniosek o obniżenie rat złożysz na https://www.aliorleasing.pl/page/wniosek-o-obnizenie-rat.

PKO Leasing

Jeśli spłacasz zobowiązania terminowo oraz nie masz żadnych kłopotów ze swoim bankiem, odroczenie raty kapitałowej leasingu dostaniesz nawet na 6 miesięcy. Bank gwarantuje wydłużenie umowy o ten okres bez dodatkowych opłat za aneksowanie umowy i bez podnoszenia marży. Niezbędne wnioski znajdziesz na https://www.pkoleasing.pl/strefa-klienta-leasing/wniosek-o-zmiane-warunkow-umowy/symulacja-zmiany-harmonogramu-umowy/.

mLeasing

Tu wsparciem jest możliwość obniżenia spłat rat nawet o 90% przez okres 6 miesięcy. Ważne aby wartość podmiotów w leasingu nie przekraczała 1 mln zł, a klient regularnie spłacał swoje dotychczasowe należności. Więcej informacji na https://mleasing.pl/firmy-i-korporacje/aktualnosci/.

Pekao Leasing

Tradycyjny żubr proponuje swoim klientom maksymalną prolongatę 90 dni, przy czym mamy wybór: albo spłacamy odsetki, albo wakacjom leasingowym podlega cała rato kapitałowo-odsetkowa. Bank nie będzie pobierać opłat za rozpatrzenie wniosków, które można składać zdalnie za pośrednictwem https://www.pekaoleasing.com.pl/stopka/komunikacja/kontakt.html.

EFL 

W zależności od tego, z jakiej oferty korzystasz, możesz zmienić wysokość rat. W leasingu swobodnym masz możliwość zmieniać raty 6 razy w roku, a 3 razy w roku obniżyć ją nawet do 1 zł i zrobisz to przez portal klienta: https://klient.efl.com.pl/. Jeśli posiadasz leasing opłacany w ratach stałych, to możesz liczyć na obniżenie ich na okres do 6 miesięcy. W tym czasie będziesz płacić tylko odsetki, a wniosek w tej sprawie złożysz przez https://efl.pl/pl/leasing-w-czasie-koronawirusa/.

Santander Leasing 

Firmom będącym w trudnej sytuacji finansowej Santander oferuje możliwość odroczenia spłat zobowiązań leasingowych na okres do 6 miesięcy. Zapewnia również, że składanie wniosków o prolongatę płatności będzie wolne od opłat i prowizji, o czym więcej przeczytasz na https://santanderleasing.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/dzialamy-razem-odroczenie-splaty-zobowiazan-epidemia-koronawirusa.html.

Santander Consumer Multirent

Tutaj okres odroczenia spłaty rat przewidywany jest maksymalnie na okres 90 dni, a o wszystkim dowiesz się na https://www.scmultirent.pl/blog/wpis/01a_Koronawirus.

Volkswagen Financial Services

Również i ten bank zdecydował się na wydłużenie terminu płatności faktur za raty leasingowe do 3 miesięcy. Oczekuje jedynie spłaty odsetek. Bank nie wymaga też udowadniania naszej sytuacji finansowej. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy przesłać wniosek ze strony https://www.vwbank.pl/informacje-korporacyjne/aktualnosci/odroczenie-splaty-rat-kapitalowych.html.

ING Lease

Zapewnia odroczenie rat leasingowych w części kapitałowej na okres do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu leasingu o okres wakacji leasingowych (lub nie). Tu również nie będzie miało miejsce pobieranie dodatkowych opłat. Aby dopełnić formalności wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie banku https://www.inglease.pl/koronawirus.

Idea Getin Leasing

Idea Getin oferuje czasowe zmniejszenie wysokości rat leasingu na okres do 6 miesięcy, przy czym minimalna wysokość raty w tym okresie musi stanowić 20% kwoty raty regularnej. Uproszczony proces składania wniosku znajduje się na stronie: https://www.ideagetinleasing.pl/kategorie/komunikaty.

BNP Parisbas Leasing Solutions

Oferuje prolongatę 6 miesięczną z jednoczesnym przedłużeniem okresu trwania umowy leasingu. Skorzystać mogą z tej opcji głównie klienci, którzy nie wykazywali w ostatnich 12 miesiącach problemów w regularnym opłacaniu należności z tytułu leasingu. Procedura jest uproszczona, a można z niej skorzystać na https://leasingsolutions.bnpparibas.pl/.

Millenium Leasing

Ten bank proponuje, że jeśli z powodu sytuacji epidemiologicznej spodziewasz się problemów związanych z bieżącym opłacaniem rat leasingowych, a dotychczas spłacałeś je terminowo, to możesz zawiesić do 90% wartości raty na trzy miesiące. Umowa zostanie wydłużona o owe trzy miesiące, dzięki czemu przyszłe raty pozostaną na dotychczasowym poziomie. By skorzystać wejdź na: https://www.millennium-leasing.pl/koronawirus.

Impuls-Leasing

Ta firma leasingowa proponuje obniżenie raty do poziomu tylko części odsetkowej na okres 6 miesięcy. Zachęca do tego na tej stronie  http://impuls-leasing.com.pl/obnizenie-rat-leasingowych/.

3.Wydłużenie trwania umowy leasingu

Zawieszenie spłaty rat to nie jedyna opcja, aby wspomóc się choć trochę, gdy dopadają nas finansowe tarapaty. Kolejną jest wydłużenie umowy leasingu o kilka miesięcy, co w efekcie zmniejszy dotychczasową ratę. Musisz jednak pamiętać, że w tym przypadku rata nie spadnie w tak znacznym stopniu,  jak w trakcie zawieszenia rat leasingu oraz że wybór takiego rozwiązania będzie skutkować wniesieniem opłaty manipulacyjnej. Warto tu zaznaczyć, że można połączyć zawieszenie spłaty lub czasowe obniżenie rat leasingu z wydłużeniem jego umowy, co może dać jeszcze większe rezultaty na okoliczność kryzysu.

4.Cesja leasingu

Jeśli wpadniesz w kłopoty finansowe związane z leasingiem, dobrym rozwiązaniem może okazać się cesja, czyli przekazanie przedmiotu leasingu innemu leasingobiorcy. Spłata dotychczasowych rat przechodzi wtedy na inną firmę, a zmiana warunków umowy nie będzie potrzebna. Jedynym minusem tego typu rozwiązania jest czasochłonność całego procesu, albowiem może być trudno znaleźć chętnego klienta na przejęcie od nas pojazdu, maszyny czy leasingowanej nieruchomości. 

5.Przedterminowy wykup przedmiotu

A może by tak sprzedać przedmiot leasingu? Jeżeli od zawarcia umowy minęło  przynajmniej 40% przewidywanego, normatywnego okresu amortyzacji (dla aut osobowych, których normatywna amortyzacja wynosi 5 lat, 40% będzie odpowiadało umowie trwającej co najmniej od 2 lat), pomyślmy o wykupie przedmiotu leasingu. To trochę tak, jakby wystąpić o wcześniejszą spłatę kredytu. Ma on sens w przypadku łatwo zbywalnych środków: pojazdy, maszyny, wyposażenie, sprzęt. Po ich wykupie będzie je można stosunkowo łatwo sprzedać na rynku wtórnym. Pamiętać trzeba jednak, że musimy dysponować odpowiednim poziomem bieżących zasobów pieniężnych. Wcześniejszy wykup spowoduje obniżenie – o część odsetkową pozostałą do zapłaty – pozostałych do uiszczenia należności, ale i tak by dysponować swobodnie przedmiotem musimy te pieniądze po prostu mieć.

6.Zerwanie umowy leasingu – ostateczna ostateczność!

Co zrobić w sytuacji, gdy płynność finansowa Twojej firmy została mocno ograniczona? Odroczenie spłaty nie wchodzi już w grę, ponieważ Twoja firma od jakiegoś czasu ma problemy finansowe. W sytuacji bez wyjścia można zerwać umowę leasingu, aby nie piętrzyć problemów. Umowa zostanie wtedy rozliczona podobnie jak w procedurze wcześniejszego wykupu. Polega to na zliczeniu wszystkich pozostałych rat leasingowych i pomniejszeniu ich o dyskonto, czyli o aktualną wartość przedmiotu oraz o odsetki doliczone na harmonogramie do każdej przyszłej raty. Nie obejdzie się też bez naliczenia opłaty manipulacyjnej za zerwanie umowy.

Należy pamiętać, że oddając przedmiot, leasingobiorca z reguły wnosi jakąś dopłatę. Ma to miejsce wtedy, gdy przedmiot leasingu utracił na wartości (np. wskutek technicznych usterek czy amortyzacji). Unikniesz tej dopłaty w sytuacji, gdy przedmiot leasingu nie stracił znacznie na swojej wartości, ale jednocześnie nie odzyskasz od firmy leasingowej różnicy pomiędzy wartością przedmiotu leasingu, a ceną zbytu na wtórnym rynku – jeśli ta jest wyższa. 

Co z leasingiem na samochody osobowe zawartym do końca 2018?

Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, a umowa leasingowa została zawarta przed 1 stycznia 2019 r., kiedy to weszły w życie zmiany dotyczące leasingu samochodów osobowych, to należy wziąć pod uwagę konsekwencje skorzystania z rozwiązań pomocowych np. prolongaty czy zmniejszenia raty. Sięgnięcie po nie spowoduje mianowicie zmianę warunków umowy leasingu. To z kolei będzie skutkować przejściem na nowe – obowiązujące od początku 2019 roku – zasady opodatkowania aut osobowych. Szczególnie niekorzystne może to być dla tych firm, które do końca 2018 roku wzięły w leasing drogie samochody. Aneksowanie umowy może bowiem wymóc uwzględnienie limitu 150 000 zł w zaliczaniu wydatków leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. 

Ministerstwo Finansów okazuje się jednak wyciągać rękę do tych leasingobiorców. Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza bowiem, że urzędnicy fiskusa w przypadku zmiany harmonogramu spłat wywołanych czasowym zawieszeniem lub prolongatą umowy w związku z koronawirusem nie powinni interpretować tych zmian jako te, które powodują przejście na nowe zasady zaliczania kosztów. Zatem ci leasingobiorcy, którzy wzięli leasing na drogi samochód przed 2019 rokiem, nie utracą prawa do wyższych kosztów podatkowych, przysługujących im jeszcze na podstawie starych przepisów, obowiązujących do końca 2018 r.

Należy jednak zwrócić uwagę, co zostanie zmienione!

 • Nie powinno być problemu interpretacyjnego z tymi zmianami w umowach leasingowych, które ograniczają się li tylko do prolongaty lub okresowego zawieszenia spłaty.
 • Indywidualna analiza przypadku przez urząd skarbowy, będzie miała raczej miejsce gdy zmiana w harmonogramie leasingowym będzie wynikiem czasowego obniżenia raty dla umowy zawartej przed 2019 rokiem.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o kryzys oraz problemy związane ze spłacaniem leasingu (FAQ)

Kto może złożyć wniosek o pomoc w leasingu dla firm transportowych?

Minimalna wartość przychodów za rok 2019 powinna wynosić co najmniej 4 mln zł by Twoja firma transportowa mogła złożyć wniosek o refinansowanie.

Co zrobić z leasingiem w czasie pandemii koronawirusa?

Odroczyć spłaty rat leasingu.
Obniżyć raty leasingu.
Wydłużyć czasu trwania umowy.
Przenieść umowę leasingu na inny podmiot.
Wykupić podmiotu od leasingodawcy.
Zerwać umowę i zwrócić przedmiot.

Leasing drogich aut a covid?

KAS poinformował, że konsekwencją zmiany harmonogramu spłat na skutek COVID-19 dla leasingów sprzed 2019 r. nie będzie utrata prawa do wyższych kosztów podatkowych.

Gdzie złożyć wniosek o tarczę antykryzysową dla samozatrudnionych?

Wnioski dla samozatrudnionych można składać pod tym linkiem.

Gdzie złożyć wniosek o tarczę antykryzysową dla mikrofirm?

Wnioski dla firm mikro można składać pod tym linkiem.

Gdzie złożyć wniosek o tarczę antykryzysową dla małych i średnich firm?

Wnioski dla firm MŚP można składać pod tym linkiem.

Gdzie złożyć wniosek o tarczę antykryzysową dla dużych firm?

Wnioski dla dużych przedsiębiorstw można składać pod tym linkiem.

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Alior Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Alior Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Millennium Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Millennium Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w mBanku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w mLeasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Banku Pekao?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Pekao Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Santander Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Santander Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w EFL?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w EFL złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w ING Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w ING Lease złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w PKO Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w PKO Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w BNP Parisbas?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w BNP Parisbas Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Idea Getin Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Idea Getin Leasing złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Volkswagen Banku?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w VW Banku złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Santander MultiRent?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Santander MultiRent złożysz tutaj!

Gdzie zawieszenie spłaty leasingu w Impuls Leasing?

Wniosek o odroczenie lub obniżenie rat leasingu w Impuls Leasing złożysz tutaj!