Przewaga dla przemysłu drzewnego i meblarskiego


Maszyny i narzędzia branży drzewnej i meblarskiej

Producenci maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego a także firmy z szeroko rozumianego przemysłu tartacznego, obróbki drewna i produkcji meblarskiej muszą angażować środki finansowe by rozwijać swoją działalność. Z tym faktem trudno się nie zgodzić. Jednak czy zawsze słusznie firmy te sięgają po kredyt czy – co gorsza – gotówkę by sfinansować potrzebne inwestycje i zakupy? Z odpowiedzią na to pytanie często bywa problem. Jednak – naszym zdaniem – niesłusznie. Dlaczego?

Jak najlepiej sfinansować inwestycje?

Zadaj sobie teraz te trzy proste pytania:

 1. Czy uważasz, że finansowanie potrzebnych Ci maszyn i urządzeń powinno się odbywać bez znacznego angażowania wolnej gotówki firmowej?
  TAK czy NIE
 2. Czy uważasz, że lepiej pozostawiać do dyspozycji własnej firmy nadmiary gotówki na wypadek nieprzewidzianych inwestycji i wydatków w przyszłości?
  TAK czy NIE
 3. Czy uważasz, że lepiej przeznaczać zapasy gotówki na inwestycje, na które trudniej uzyskuje się finansowanie zewnętrze?
  TAK czy NIE

Jeśli przynajmniej na dwa pytania odpowiedź zabrzmiała TAK to znaczy, że jesteś przedsiębiorcą, który myśli przyszłościowo i chce racjonalnie, z zachowaniem podstawowych praw rachunku ekonomicznego rozwijać swoją firmę. Wie, że bez inwestycji w maszyny i urządzenia się nie obejdzie i trafnie szuka optymalnego rozwiązania, które w przemyśle meblarskim czy drzewnym zapewni mu leasing operacyjny niezbędnych maszyn i urządzeń, narzędzi czy całych linii technologicznych.

Bezplatna porownywarka leasingow

ZAMÓW LEASING NA SWOICH WARUNKACH

Odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą porównać oferty towarzystw leasingowych. Proces jest szybki i prosty oraz nie wpływa na ocenę zdolności finansowej Twojej lub Twojej firmy.

Dlaczego leasing maszyn i urządzeń w branży drzewnej i meblarskiej?

Nie bez przyczyny już co trzeci polski przedsiębiorca sięga po leasing, który jest najtańszą i najszybszą formą finansowania inwestycji w maszyny i urządzenia czy linie technologiczne. W skali Europy odsetek korzystających z leasingu przedsiębiorców jest jeszcze większy! Wpływ na to ma fakt, iż w Polsce jest to stosunkowo nowa forma finansowania zewnętrznego a przyzwyczajenia do drogiego kredytu czy wydatków gotówkowych, nie mających uzasadnienia ekonomicznego są nader trwałe. Atrakcyjność leasingu operacyjnego dostrzega jednak wielu przedsiębiorców i należycie wykorzystuje jego walory. A przyczyn ku temu jest co najmniej kilka.

Niech przemówią fakty:

 • prostota zaciągania (przy leasingu urządzeń o wartości do 50 tys. zł – wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia, bez zbędnych zaświadczeń i dokumentów) i z reguły niższe oprocentowanie leasingu;
 • mniejsza biurokracja i wymagania dotyczące zabezpieczeń przy zaciąganiu leasingu;
 • dwu- a nawet trzy- krotnie szybsze generowanie kosztów firmowych, które prowadzą do znacznych oszczędności podatkowych w trakcie trwania umowy leasingu;
 • możliwość ominięcia amortyzacji przy leasingu operacyjnym i elastyczne podejście leasingodawców do potrzeb przedsiębiorców;
 • negatywny wpływ kredytu na ocenę sytuacji majątkowej zaciągającego, utrudniającą skorzystanie z finansowania zewnętrznego w przyszłości.

Gdzie po leasing maszyn i narzędzi do obróbki drewna i produkcji mebli?

Niezależnie co chcesz sfinansować: pilarkę, frezarkę, okleiniarkę, profilarkę czy też linię montażową mebli, pojazdy do transportu i przeładunku czy też roboty i automatykę – leasing operacyjny to pretendent do zajęcia pierwszego miejsca w wyścigu o Twój wybór w zakresie finansowania zewnętrznego Twojego przedsiębiorstwa.

Czy wiesz, że…

znajomość branży leasingowej i wewnętrznych procedur banków oraz firm leasingowych to klucz do wyboru właściwego leasingodawcy? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych. Dzięki temu zapewnisz Twojej firmie większą skuteczność uzyskania szybkiego i możliwie najtańszego leasingu.

Warto zauważyć a przede wszystkim zrozumieć, że leasing dokładnie tego samego przedmiotu u różnych leasingodawców może się wiązać z innymi warunkami i wysokością kosztów po stronie leasingobiorcy. Dlatego absolutnie koniecznym jest rozpatrzenie co najmniej kilku różnych ofert leasingowych. Szukanie jednak ofert leasingu na własną rękę wśród tylu dostępnych instytucji finansowych jest bezsprzecznie czasochłonne. Z pomocą przychodzą centra leasingowe, w których sprawdzisz oferty wszystkich firm obsługujących leasing na potrzebne Ci maszyny, urządzenia czy linie technologiczne składając tylko jedno zapytanie!

W S.O.S. Leasing poszukujemy ofert tam, gdzie wstępna analiza kondycji finansowej Twojej firmy rokuje na najlepsze warunki leasingowe. Zapewniamy przeprowadzenie negocjacji leasingowych w Twoim imieniu tam, gdzie szansa na najlepszy leasing jest największa.

Adam Drzas zaprasza do SOS po leasing

ZAMÓW OFERTY OD WIELU FIRM.

Firmy leasingowe same zaproponują warunki.
Ja pomogę Ci w trafnym i szybkim wyborze najlepszej z nich.