Przewodnik dla początkujących leasingobiorców

Tutaj zamówisz leasing w 30 sek. Zapytanie o leasing na Twój przedmiot wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Co to jest leasing …dla początkujących?

To umowa cywilnoprawna pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansujący – leasingodawca zobowiązuje się oddać określoną rzecz do używania i pobierania z niej pożytków na określony czas korzystającemu – leasingobiorcy, w zamian za wynagrodzenie płatne w ratach przez określony czas. 

Leasing to rozwiązanie, które wspiera rozwój biznesu, pozwala sfinansować inwestycje i jednocześnie daje możliwość zachowania płynności finansowej. Co więcej, to narzędzie mogą wykorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i początkujący przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres stosowania tej formy finansowania jest szeroki i można go uzyskać szybciej niż kredyt w banku. A to jeszcze nie koniec zalet!

Aby uniknąć problemów z przepisaniem ubezpieczenia OC/AC z leasingodawcy na siebie powinieneś wybierać nieparzyste okresy leasingu – np. 35 a nie 36 miesięcy albo 47, nie zaś 48 miesięcy. Ubezpieczenia są wydawane na okresy 12 miesięczne. Dzięki krótszemu o jeden miesiąc okresowi trwania umowy leasingowej będziesz mieć opłacony jeden miesiąc ubezpieczenia z góry. Po wykupie auta z leasingu ubezpieczyciel nie będzie stwarzał już problemów z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ciebie czy Twoją firmę, co mogłoby mieć miejsce jeszcze miesiąc wcześniej.

Kto może otrzymać leasing?

Korzystającym (inaczej leasingobiorcą) może być przedsiębiorca – zarówno duża korporacja, jak i osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą czy przedsiębiorstwa typu start up, a także osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, choć – należy podkreślić, że leasing konsumencki dopiero raczkuje w naszym kraju. 

Według danych Związku Leasingodawców Polskich struktura klientów firm leasingowych przedstawia się następująco:

 • 50,5% – mikrofirmy (klienci o obrotach do 5 mln zł),
 • 27,9% – część małych firm, firmy średnie i duże (klienci o obrotach powyżej 20 mln zł),
 • 21% – małe firmy (klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł),
 • 0,5% – klienci indywidualni,
 • 0,04% – sektor publiczny.

Największą grupę, która korzysta z tej formy finansowania stanowią zatem mikro i małe firmy (71,5% spośród wszystkich podmiotów).  

Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora rat leasingu operacyjnego samochodów osobowych, którym obliczysz spodziewaną wysokość raty miesięcznej oraz rzeczywisty koszt leasingu wyrażony wysokością oprocentowania leasingu. Sprawdź teraz!

Co może być przedmiotem leasingu?

Zarówno nieruchomości komercyjne, w tym np. leasing na myjnie bezdotykowe, jak i rzeczy ruchome czyli:

W teorii właściwie wszystko, co może przyczynić się do rozwoju biznesu. Potrzeby wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności i Twoich aktualnych potrzeb. 

W praktyce najczęściej przedmiotem leasingu są:

 • 49,1% – pojazdy lekkie,
 • 25,2% – transport ciężki,
 • 24,0% – maszyny i urządzenia, w tym leasing IT,
 • 1,0% – nieruchomości,
 • 0,7% – inne.

Cały czas największym powodzeniem wśród leasingobiorców cieszą się samochody – wykorzystywane zarówno w celach reprezentacyjnych albo jako narzędzie pracy kurierów czy przedstawicieli handlowych. Auto-leasing to prawie 50% całego rynku leasingowego w Polsce!

Gdzie szukać leasingu?

Rynek leasingu B2B cały czas się rozwija. Finansowanie można uzyskać zarówno w firmie specjalizującej się wyłącznie w takiej formie działalności, jak również w banku, ale także u pośredników leasingowych. Czym kierować się przy wyborze firmy? Bezpieczeństwem transakcji, renomą firmy, ofertą, kosztami. Według badania “Leasing Index” zrealizowanych na zlecenie BZ WBK Leasing najwięcej, bo aż 35% przedsiębiorców z sektora MŚP, zwraca uwagę na cenę przy wyborze firmy leasingowej. Powoli rośnie również wpływ innych czynników: dopasowanie oferty do potrzeba klientów czy przejrzyste i bezpieczne warunki umowy.

Samodzielne porównanie wszystkich ofert jest czasochłonne, dlatego lepiej oddać się w ręce specjalistów: pośredników czy brokerów leasingowych. Profesjonalne doradztwo i dostęp do szerokiego wachlarza ofert pomoże znaleźć propozycję finansowania najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i przede wszystkim najbardziej korzystną cenowo. 

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

Jak działa leasing?

Jest to umowa wzajemna, dwustronnie zobowiązująca i odpłatna. Bez względu na rodzaj leasingu jego istotą jest przekazanie korzystającemu w użytkowanie przedmiotu umowy w zamian za raty płatne miesięcznie. Po zakończeniu umowy, użytkowana rzecz może trafić na preferencyjnych warunkach do leasingobiorcy.

Na jaki okres można podpisać umowę?

Czas trwania umowy ustalany jest indywidualnie i zależy zwykle od przedmiotu umowy. 

Można wyróżnić:

 • leasing krótkoterminowy – gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 3 lat,
 • leasing średnioterminowy – trwa od 3 do 10 lat,
 • leasing długoterminowy – powyżej 10 lat.

Okres, na jaki zostanie zawarta umowa ma znaczenie w szczególności w przypadku leasingu operacyjnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przypadku okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji użytkowanej rzeczy. 

Jakie dokumenty są potrzebne do leasingu?

Wymagane dokumenty można podzielić na dwa rodzaje: identyfikujące wnioskodawcę i pozwalające określić jego zdolność do regulowania zobowiązań – czyli finansowe.

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia tożsamości:

 • dowód osobisty – w przypadku spółki prawa handlowego dokument przedstawia osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji, w przypadku spółki cywilnej może być potrzebna jeszcze umowa spółki,
 • numer NIP/REGON przedsiębiorcy,
 • wypis z KRS czy CEiDG.

Dokumenty finansowe – w zależności od firmy trzeba przedstawić:

 • bilans i rachunek zysków i strat – dla firm prowadzących pełną księgowość,
 • PIT-36 i podsumowanie Książki Przychodów i Rozchodów, 
 • PIT-28 za ubiegły rok do osób rozliczających się ryczałtem.

Finansujący może żądać jeszcze innych dokumentów – w szczególności w przypadku wątpliwości, co do zdolności do terminowego regulowania zobowiązań przez wnioskodawcę. Firmy leasingowe coraz częściej sprawdzają dotychczasową historię kredytową swoich klientów w BIK. Opóźnienie czy zaniechanie spłaty wcześniejszych zobowiązań może skutkować nawet odmową zawarcia umowy. 

Do wypełniania będzie potrzebny jeszcze podpisany wniosek o leasing oraz specyfikacja rzeczy, które mają być przedmiotem leasingu.

Udając się do banku możesz liczyć tylko na ofertę tego jednego banku. Bez możliwości porównania go w szerszym kontekście i wiedzy, co jeszcze oferuje rynek. Nie opieraj się też na rankingach leasingowych bo porównywanie leasingów nie ma uzasadnienia praktycznego. Z prostej przyczyny – każdy leasing jest analizowany osobno a czynniki, które wpłyną na ostateczny jego koszt nie zależą tylko od warunków, które oferuje bank (marża banku za udzielenie + WIBOR). Cena leasingu zależy od zdolności do zaciągania zobowiązań przez potencjalnego leasingobiorcę oraz od przedmiotu leasingu, jego stanu oraz ceny. Stąd właśnie prawdziwe rankingi leasingów bankowych nie istnieją i odradzamy Ci z nich korzystanie.

By mieć możliwość wyboru najtańszego albo najkorzystniejszego leasingu (tani, nie zawsze oznacza korzystny!) warto kierować się do pośredników leasingowych, którzy mają rozeznanie w większej liczbie ofert niż tylko jednego banku. Znając sytuację leasingobiorcy są w stanie dla niego wyszukać na raz kilka ofert i wskazać najkorzystniejszy leasing. Możesz to sprawdzić wysyłając już teraz zapytanie o leasing online.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing?

Uwiarygodnić spłatę zobowiązania. Można wyróżnić dwie procedury oceny ryzyka prowadzone przez firmy leasingowe: uproszczoną i standardową (pełną).

W ramach tej pierwszej, zakres potrzebnych dokumentów ograniczony został do minimum – przede wszystkim do tych potwierdzających tożsamość. Firmy leasingowe mają swoje sposoby, żeby uzyskać pełny obraz zdolności kredytowej klienta, pomimo niewielkich formalności – służy temu historia w BIK czy czas prowadzonej działalności. Procedura uproszczona zwykle wystarczy, żeby wziąć samochód w leasing na firmę.

Przy pełnej procedurze należy uwiarygodnić swoją zdolność do spłaty zobowiązań przy pomocy dokumentów finansowych. Pełniejsza ocena jest prowadzona w przypadku większego ryzyka dla leasingodawcy np. przy finansowaniu nieruchomości, ciężkiego sprzętu czy specjalistycznych maszyn.

Jakie są rodzaje leasingu?

Przepisy podatkowe wprowadzają rozróżnienie na leasing operacyjny i finansowy. W zależności od wybranego rodzaju finansowania, możesz liczyć na określone korzyści.  

Leasing operacyjny będzie miał miejsce wówczas, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • umowa została zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
 • suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej czy prawnej.

W przypadku tej formy finansowania przedmiot umowy pozostaje przez cały jej okres własnością leasingodawcy. 

Leasing finansowy ma miejsce, kiedy spełnione będą łącznie następujące przesłanki:

 • umowa została zawarta na czas oznaczony,
 • suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej  przedmiotu umowy,
 • i wreszcie, umowa zawiera zapis, że odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał korzystający. 

Który leasing jest korzystniejszy operacyjny czy finansowy?

Obie formy mają swoje wady i zalety, choć bardziej popularny i częściej stosowany jest leasing operacyjny – z uwagi na korzyści podatkowe i prostotę rozliczeń oraz rozłożony w czasie VAT.

W przypadku leasingu operacyjnego zyskasz możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego i pełnej opłaty leasingowej: kapitałowo-odsetkowej do kosztów uzyskania przychodów, ale odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, bo środek trwały cały czas pozostaje jego własnością. Podatek VAT jest płacony proporcjonalnie wraz z każdą opłatą. 

W ramach leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu będzie tylko opłata w części odsetkowej oraz odpisy amortyzacyjne. Przedmiot umowy jest ewidencjonowany w księgach korzystającego, a po zakończeniu umowy leasingodawca przenosi na niego własność użytkowanej rzeczy – zwykle po zapłacie ostatniej raty. Minusem jest to, że podatek VAT należy zapłacić od całości transakcji już na początku umowy. 

Ubezpieczenie GAP wliczane jest często do raty leasingu przez największych na rynku leasingodawców. Jeśli wystąpiłeś o leasing do PKO Leasing, Alior Leasing, Pekao Leasing, Santander Leasing, mLeasing, IdeaGetin Leasing czy Millennium Leasing sprawdź czy GAP nie został ukryty w racie leasingu?!

Zwróć na to uwagę bo GAP u tych leasingodawców jest najczęściej drogi a dokupując go indywidualnie możesz sporo zyskać. Składki GAP wyliczysz i zamówisz w kalkulatorze cen ubezpieczenia GAP.

Ile to kosztuje?

Wysokość miesięcznych rat jest uzależniona od początkowego wkładu własnego leasingobiorcy. Im więcej zapłacisz na początku, tym raty będą niższe. 

Oprócz tego trzeba się przygotować na:

 • czynsz inicjalny – zwykle od 10 do 20% wartości przedmiotu umowy,
 • ubezpieczenie – zawsze obowiązkowe OC/AC w przypadku pojazdów oraz dobrowolne ubezpieczenie GAP,
 • koszt rejestracji – w przypadku pojazdów koszty przerzucane są na korzystającego. 

Leasing czy kredyt – co wybrać?

Jeśli chcesz:

 • zachować wysoką zdolność kredytową, 
 • uzyskać finansowanie bez czasochłonnych formalności,
 • odnieść korzyści podatkowe (uzależnione od rodzaju leasingu),
 • negocjować warunki finansowania,
 • i cenisz prostotę rozwiązań,

wybierz leasing. 

Kredyt jest podobny w skutkach do leasingu finansowego – w zakresie amortyzacji czy podatku VAT. Sprawdzi się, jeśli masz w planach przedterminową spłatę zobowiązania czy środki finansowe zamierzasz przeznaczyć na zakup starszego, używanego przedmiotu (w ramach leasingu preferowane są rzeczy ruchome nowe). 

Podsumowanie

W prowadzeniu biznesu pomagają proste rozwiązania, które dają wymierne korzyści. Dzięki umowie leasingu możesz szybko, bez nadmiernych formalności, sfinansować firmowe zakupy. Zaangażowany kapitał jest niewielki, dzięki temu rozwój czy modernizacja firmy może być prowadzona bez zachwiania jej płynności finansowej. Leasing nie wpływa bezpośrednio na zdolność kredytową, dlatego nie zamyka drogi do uzyskania takiej formy finansowania w przyszłości. Dodatkowo umożliwia optymalizację podatkową – dzięki możliwości zaliczenia comiesięcznych rat do kosztów uzyskania przychodu. Kluczowy jest wybór odpowiedniego rodzaju leasingu, który pozwoli na osiągnięcie największych korzyści.

Czy chcesz wygodnie sięgnąć po leasing?

Skorzystaj z naszego formularza dla leasing online.

Zapewniamy dostęp do wielu banków oraz towarzystw leasingowych. Wieloletnia współpraca z partnerami finansowymi pozwala nam na negocjowanie korzystnych warunków dla naszych klientów. Wstępną kalkulację leasingu przygotujemy zaraz po kontakcie z Tobą.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert