Dowód osobisty w umowach finansowych kredytu, leasingu lub pożyczki

Tutaj zamówisz leasing w 30 sek. Zapytanie o leasing potrzebnego przedmiotu wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

PONIŻEJ ZAPOZNASZ SIĘ Z INTERESUJĄCĄ CIĘ TREŚCIĄ. PAMIĘTAJ PRZY TYM, ŻE U NAS:

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Dowód osobisty w usługach leasingowych i nie tylko

Wiele nieporozumień, choćby w relacji z instytucjami finansowymi, jakie wywołało wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikało z często zbyt pochopnych wniosków wyciągniętych z tego dokumentu. RODO stało się narzędziem do walki ze wszystkim, co związane z danymi osobowymi… a przecież nie temu miało to służyć.

Zauważmy na przykład, że zdarzają się takie absurdy, jak zgłoszenie o usunięcie danych z bazy PESEL, co oczywiście nie jest możliwe… ale ktoś taki wniosek niestety wyciągnął z RODO.

Wiadomo, zwracajmy uwagę na to, gdzie i jak przekazujemy dane. Pamiętajmy jednak, że nie będziemy w stanie funkcjonować we współczesnym świecie, jeśli nie będziemy chcieli takich danych w ogóle udostępniać – zatamujemy sobie po prostu drogę do wielu usług, jakie oferuje nam rynek.

Powszechna jest świadomość a przede wszystkim możliwość zaciągania kredytów czy brania pożyczek „na dowód osobisty”. Jest to bardzo wygodna i przystępna forma finansowania. Często zawierana na odległość a co gorsza, ze złym zamiarem, powoduje, że na nasz dowód osobisty ktoś może pokusić się o chwilówkę. Jeśli robimy to my, świadomie – wszystko praktycznie gra. Jeśli nieświadomie – bo np. kiedyś przekazaliśmy skan naszego dowodu jakiejś osobie lub firmie i nie pamiętamy jakiej – możemy stać się nieświadomym pożyczkobiorcą.

Tak, taki błąd może się nam zdarzyć. Ale wtedy zapytajmy samych siebie: czy jednak dobrze pilnowaliśmy swoich dokumentów? Czy od razu zgłosiliśmy ich zaginięcie na policję? Czy odnotowaliśmy sobie gdzie już przekazaliśmy nasz dowód osobisty drogą elektroniczną? Nie? Czy teraz będziemy szukali winnego poza naszą osobą?

Dlatego pamiętajmy by prewencyjnie stosować zabiegi takie, które nie narażą nas na szwank. Jeśli musimy przekazać dane z dowodu osobistego drogą on-line to zróbmy to „z głową”.

Zawieranie umów finansowych na dowód osobisty

Miejmy zawsze na uwadze, że do zawierania umów o charakterze finansowym np. umowy leasingu pozabankowego dowód osobisty jest praktycznie zawsze konieczny i wymagany. Należy go przesłać lub okazać w banku, przedłożyć firmie leasingowej np. przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, pokazać go u pożyczkodawcy.

Należy wierzyć, że RODO podniosło w tej kwestii świadomość konsumentów jednocześnie nie powodując wylania dziecka z kąpielą. RODO nie zakazuje bowiem zaciągania pożyczek, kredytów albo występowania np. o leasing transportu ciężkiego, o leasing aut dostawczych, o leasing elektronarzędzi, o leasing na maszyny meblarskie, o leasing motocykla czy o leasing dla rolnictwa tylko z tego powodu, że instytucji finansowej trzeba przekazać pewne dane osobowe. Bez nich nie jest możliwe zawarcie jakiejkolwiek umowy z firmą finansującą. Istotne staje się to, w jaki sposób przekazujemy dane z naszego dowodu osobistego z chwilą, kiedy występujemy o finansowanie zewnętrzne potrzeb własnych lub naszej firmy?

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

Co stanowią przepisy w kwestii dowodu osobistego?

Do kopiowanie dowodów osobistych, poza policją czy strażą graniczną uprawnione są z mocy prawa również banki oraz inne instytucje finansowe. Prawo bankowe pozwala przetwarzać informacje zawarte na dokumentach osób fizycznych dla celów udzielania pożyczek, kredytów czy np. leasingu na maszyny budowlane, leasingu na ciągniki siodłowe, leasingu na maszyny do piekarni i cukierni lub leasingu dla aptek. Przepisy te mają „pierwszeństwo” przed RODO – nie bójmy się zatem korzystać z tych usług z tego tylko względu.

Dlatego należy przyjąć, iż samo kopiowanie dowodu osobistego np. przez hotele czy firmy telekomunikacyjne jest rzeczą nielegalną. W RODO bowiem akcentuje się zasadę minimalizacji danych, która nakłada na administratora tych danych obowiązek przetwarzania tylko tych danych, które są niezbędne dla danego celu. Nie wszystkie dane z dowodu są przecież potrzebne w hotelu!

Inaczej wygląda sprawa, gdy chodzi o kwestie finansów. Np. w przypadku występowania o leasing na autobus czy autokar przez jednoosobową działalność gospodarczą, osoba fizyczna musi przekazać dane z dowodu osobistego. Inaczej nie będzie możliwe jej zweryfikowanie i zawarcie z nią umowy leasingowej. Przy czym przekazuje te dane firmie świadomie, wiedząc, iż firma leasingowa musi dochować obowiązku poufności wynikającego choćby z RODO.

Dla potwierdzenia tożsamości wystarczające jest okazanie dowodu osobistego i potwierdzenie tożsamości przez osobę, której okazanie nastąpiło. Z uwagi jednak na fakt, iż w przypadku realizacji umów na odległość – szczególnie przy ocenie wniosków leasingowych – niezbędnym jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawców; należy przyjąć, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych powinien uznać za dopuszczalne wykonywanie kopii lub skanów dowodów osobistych lub paszportów w celach udostępnienia ich m.in. firmom i brokerom leasingowym.

W jaki sposób przekazywać dane z dowodu osobistego?

Przekazując dokument z widoczną stroną zawierającą imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zameldowania, zamazujmy wszelkie inne dane znajdujące się na dokumencie; w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. Pamiętajmy, że kserokopia dokumentu prawnie potwierdzającego tożsamość powinna zawierać klauzulę „potwierdzam zgodność z oryginałem”, „dokument aktualny na dzień DD.MM.RRRR” oraz własnoręczny podpis.

Dowód osobisty w umowach finansowych

Choć kopiowanie czy skanowanie dowodów osobistych niesie istotne ryzyko, szczególnie w kwestii kradzieży tożsamości to przekazanie skanu dowodu osobistego tak, jak pokazuje to powyższy obrazek, powinno wystarczyć. W momencie osobistego podpisywania np. umowy leasingowej na maszyny rolnicze i tak okażemy dowód do wglądu i potwierdzenia go przez firmę udzielającą finansowania.

Należy przy tym uwzględnić fakt, iż firmy, będące pośrednikiem finansowym, nałożyły na siebie szereg obowiązków w zakresie ochrony prywatności swoich klientów i dbałości o bezpieczeństwo powierzonych im danych osobowych. Stąd też należy przyjąć, iż jakiekolwiek ryzyko związane z przekazania kopii czy skanu dowodu osobistego jest w tym przypadku ograniczone do minimum. Powinna to gwarantować również polityka prywatności, która akcentuje kwestie bezpieczeństwa w trakcie przekazywania i przetwarzania danych z chwilą występowania o leasing.

Czy planujesz pozyskać leasing dla swojej firmy?

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert