Jak to jest z ubezpieczeniem w leasingu?

Tutaj zamówisz ubezpieczenie GAP do leasingu w 7 sek. Po wybraniu ceny i interesującej Cię polisy na GAP czekaj na nasz kontakt – zamówienie zrealizujemy online.

Wygodny i tani leasing w parze z najtańszym ubezpieczeniem GAP na rynku

OBLICZ GAP W 7 SEKUND!

Gwarancja najniższej ceny i szerokiego pakietu ochrony.

Odszkodowanie wypłacane Tobie a nie leasingodawcy.

Procedura ubezpieczenia on-line, minimum formalności.

Ubezpieczenie w leasingu samochodu firmowego, motocykla, ciągnika siodłowego, naczepy, autobusu, maszyny…

Leasing postrzegany jest zazwyczaj jako opcja bardziej opłacalna od kredytu bankowego, gdyż jest korzystniejszy finansowo i podatkowo. Przez to jest bardziej atrakcyjny niż zaciąganie kredytu na zakup samochodu, maszyny czy urządzenia potrzebnego w firmie. Decydując się na leasing należy pamiętać jednak o konieczności zabezpieczenia dzierżawionego mienia, a tym samym o dodatkowych opłatach z nim związanych. Takie zabezpieczenie wymusza na leasingobiorcy umowa leasingu. W zależności od typu mienia mowa tu o ubezpieczeniu komunikacyjnym lub majątkowym, którego koszt należy uwzględnić w księgach firmowych po stronie wydatków.

Koszt ubezpieczenia przy leasingu

Poniższe zestawienie prezentuje średnie stawki roczne ubezpieczenia w leasingu w zależności od przedmiotu leasingu (jako procent od wartości zabezpieczanego mienia):

Maszyny produkcyjne0,25-1%Nowy samochód3-5%
Maszyny rolnicze0,5-1%Używany samochód5-10%
Sprzęt przenośny2-5%Motocykl5-10%
Sprzęt stacjonarny0,4-1,5%Nowy ciągnik siodłowy3-4%
Sprzęt budowlany0,5-1%Naczepa, przyczepa1-2%
Ubezpieczenia majątkowe vs Ubezpieczenia komunikacyjne

Do kosztów ubezpieczenia większości maszyn doliczyć należy dodatkowo koszt OC (dotyczy np. wózków widłowych, ładowarek czy kombajnów), podobnie jak do ubezpieczenia komunikacyjnego leasingowanego samochodu, ciężarówki czy motocykla doliczyć trzeba koszt AC. Dlaczego? Otóż ubezpieczenie samochodu w leasingu musi być kompletne: nie wystarczy samo OC. W umowie leasingu operacyjnego auta wymagane jest zazwyczaj autocasco, czyli ochrona pojazdu i jego wyposażenia na wypadek kradzieży oraz ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem spowodowanym przez kierowcę, czynniki zewnętrzne, osoby trzecie lub zwierzęta. Składki OC leasingowanego samochodu można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu. Nawet po zmianach w leasingu od 2019 r. ubezpieczenie OC leasingu, jako obowiązkowe może być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast składki AC jedynie do określonej kwoty a więc do tej, która stanowi proporcję kwoty nowego limitu wynoszącego 150 tys. zł do wartości auta.

W przypadku samochodów osobowych, transportu ciężkiego czy motocykli często wymagane jest dodatkowo ubezpieczenie GAP, które rozliczane jest na takiej samej zasadzie jak ubezpieczenie AC. GAP nie jest obowiązkowy, jednak z uwagi na swoją niską cenę jest coraz częściej wybierany przez leasingobiorców. Pozwala bowiem uzyskać odszkodowanie w wartości 100% pojazdu wg jego ceny podanej na fakturze zakupu.

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

Po co ubezpieczać leasing samochodu, ciągnika, naczepy, autobusu czy motocykla?

Ubezpieczenie mienia będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, w tym najmu długoterminowego leży w interesie obu stron. Leasingodawcę zabezpiecza ono na wypadek ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu leasingu celem otrzymania rekompensaty za szkodę, gdy taki przypadek zajdzie. Z kolei leasingobiorcy w analogicznym przypadku polisa oszczędzi sporo wydatków, gdyż nie musi on naprawiać czy pokrywać kosztów zniszczenia leasingowanego przedmiotu z własnej kieszeni. Pamiętając, że jednocześnie musi on przecież opłacać raty w leasingu nawet wówczas gdyby dzierżawiony przedmiot był niesprawny. Dlatego też możliwość otrzymania odszkodowania jest niezwykle ważna. Poza obowiązkowym przy leasingu samochodów ubezpieczeniem OC i AC – możesz je w prosty i szybki sposób wyliczyć i zamówić tutaj – ważne jest jeszcze ubezpieczenie GAP, które nie jednemu już leasingobiorcy „uratowało kieszeń”. GAP bowiem gwarantuje, że np. na wypadek kradzieży otrzymasz wypłatę różnicy pomiędzy wartością fakturową wyleasingowanego pojazdu, a wartością rynkową tego pojazdu z dnia kradzieży lub szkody całkowitej.

Wypłatę z ubezpieczenia GAP zamówionego na leasing.sos.pl otrzymasz Ty, nie zaś Twój leasingodawca czy kredytodawca! Odszkodowanie zasili Twój budżet, z którego będziesz mógł np. zakupić nowy pojazd lub spłacić pozostałe należności leasingowe.

Pamiętaj, że pułapką w GAP doliczanym do rat leasingu jest nie tylko wysoka cena GAP-u oferowana przez banki i firmy leasingowe ale fakt, że za Twoje pieniądze leasingodawca ubezpiecza własny pojazd, który przecież oddaje Tobie w leasing, ewentualnie w kredyt.

Jak ubezpieczyć auto, ciągnik, naczepę lub motocykl w leasingu?

Firma leasingowa, będąc właścicielem przedmiotu leasingu, może dyktować warunki jego ubezpieczenia, toteż decydując się na leasing należy wykupić ubezpieczenie leasingu spełniające konkretne, wskazane przez leasingodawcę wymagania. Warto to wiedzieć przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego leasingowanego przedmiotu.

Co do zasady mamy dwie główne opcje zawarcia umowy ubezpieczenia:

  1. u leasingodawcy;
  2. u zewnętrznego agenta.

Wariant pierwszy jest obecnie powszechnie dostępny, bowiem firmy czy brokerzy leasingowi niemal zawsze proponują zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z umową w leasingu. Jest to niewątpliwie wygodne dla leasingobiorcy a może okazać się też bardziej korzystne niż wariant drugi, choć nie zawsze. Wygodne – bo załatwia wszystko w jednym miejscu i za jednym zamachem; Korzystne – bo z reguły dzięki umowom między firmami leasingowymi a ubezpieczycielami składka za polisę może być niższa niż ta jaką otrzymałby bezpośrednio u ubezpieczyciela. Warto jednak sprawdzić cenę u zewnętrznego agenta. Np. na naszym portalu udostępniamy kalkulator ubezpieczenia GAP, który wylicza bardzo konkurencyjne ceny składek GAP w stosunku do tych, oferowanych w pakietach przez największych leasingodawców.

Staraj się ustalać ilość rat o 1 lub 2 miesiące mniejszą niż wynikałoby to z przeliczenia miesięcy dla pełnego roku. Np. jeśli planujesz leasing na 4 lata a więc na 48 miesięcy zastanów się czy nie lepiej będzie zdecydować się na leasing na 47 lub nawet 46 miesięcy. Dlaczego?

Ubezpieczenia z reguły zawierane są na okresy pełnych 12 miesięcy. Zatem, jeśli umowa leasingu skończy się w 47 miesięcy pozostaniesz z przedmiotem leasingu ubezpieczonym jeszcze przez 1 miesiąc i będziesz mógł wtedy zacząć spokojnie szukać ubezpieczenia (na czas po jego wykupie) w zakresie, który Tobie odpowiada a nie Twojemu leasingodawcy.

Często klienci mają „swoich” ubezpieczycieli, z którymi współpracują od lat – co wtedy?

Jeśli jednak leasingobiorca ma duże zniżki na ubezpieczenie, zwłaszcza na ubezpieczenie komunikacyjne, to zdecydowanie warto porównać koszty ubezpieczenia oferowane przez firmę leasingową z kosztami jakie ubezpieczyciel może zaproponować bezpośrednio. W przypadku posiadania dużych zniżek, np. za dotychczasowe lata bezszkodowej jazdy, najprawdopodobniej oferta na rynku okaże się bardziej atrakcyjna od oferty leasingodawcy. Różnica w cenie ubezpieczenia używanego samochodu o wartości 70-80 tys. zł potrafi sięgnąć nawet 2 tys. zł, dlatego warto dokonać porównania, a następnie ponawiać je co roku przed końcem polisy.

Jeśli leasingobiorca uzna, że chce ubezpieczyć przedmiot leasingu sam, na korzystniejszych warunkach niż oferowane przez firmy leasingowe, to powinien się liczyć z potencjalnym dodatkowym kosztem: tzw. odstępstwem. Trzeba go dodatkowo zapłacić firmie leasingowej, ale nie jest to wysoka kwota. Na ogół jest niewspółmiernie niższa od osiągniętych w ten sposób oszczędności. To dobre i coraz powszechniejsze rozwiązanie, pozwalające na coraz większe obniżanie kosztów firmowych dzięki leasingowi operacyjnemu, który zapewnia spore oszczędności podatkowe sam w sobie.

Co z leasingiem maszyn budowlanych, leasingiem maszyn leśnych czy rolniczych i ich ubezpieczeniem?

W przypadku maszyn różnego typu – zarówno budowlanych czy leśnych, jak i tych bardziej zaawansowanych np. maszyn do produkcji plastiku – sprawa ubezpieczenia ma się jedynie odrobinę inaczej i także istnieją dwie opcje:

  1. umowa ubezpieczenia generalnego pomiędzy ubezpieczycielem a leasingodawcą;
  2. umowa ubezpieczenia indywidualnego dla leasingowanej maszyny przez leasingobiorcę.

Pierwszy wariant jest rozwiązaniem spotykanym najczęściej i bodaj najwygodniejszym dla obu stron. Polega on na tym, że leasingodawca jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym, zaś leasingobiorca nie jest w ogóle stroną umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu! Jest jednak zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków, jakie umowa ubezpieczenia do leasingu na niego nakłada, gdyż jest korzystającym z przedmiotu w leasingu na mocy umowy leasingu operacyjnego.

Drugim wariantem jest ubezpieczenie indywidualne, czyli opisywany wcześniej wybór ubezpieczenia na rynku otwartym: bezpośrednio u ubezpieczyciela bądź agenta. Leasingobiorca zobowiązany jest wówczas do samodzielnego podpisania polisy (z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub agentem) o takim zakresie jaki jest wymagany przez leasingodawcę. W przypadku leasingowanych maszyn są to najczęściej tzw. ubezpieczenia All risk. Obejmuje ono wszystkie rodzaje ryzyka w jednej polisie: mienie, sprzęt elektroniczny, szkody zewnętrzne i wewnętrzne, błąd operatora, awarię maszyn itd., a nierzadko także pokrycie kosztów sprzeniewierzenia czy kradzieży leasingowanej maszyny lub urządzenia.

Podsumowanie kluczowych kwestii w ubezpieczeniu leasingu

  • Przedmiot leasingu musi być zawsze ubezpieczony i to osobno tj. również w sytuacji gdy leasingobiorca posiada składniki majątku firmowego ubezpieczone w ramach odrębnej polisy firmowej.
  • Ubezpieczenie leasingu maszyn czy wyleasingowanego samochodu musi obejmować pełen zakres ryzyk.
  • Ubezpieczenie przy leasingu to dodatkowy koszt, który zwykle nie jest ujęty w ofercie leasingu. Należy jednak o nim pamiętać i się z nim liczyć: im dłuższy leasing na samochód czy maszynę, tym większy koszt ubezpieczenia.
  • Przedmiot leasingu można ubezpieczyć u leasingodawcy lub we własnym zakresie. W przypadku ubezpieczenia zewnętrznego leasingodawcy pobierają (choć nie ma tu reguły) opłatę ok. 200-300 zł netto rocznie.
  • Ubezpieczenie leasingodawcy można opłacić jednorazowo lub w ratach leasingu. Za ubezpieczenia zewnętrzne płaci się jednorazowo lub w wybranych ratach (kwartalnych, półrocznych).