Leasing start up: Leasing dla nowych firm

Tutaj zamówisz leasing na start w 30 sek. Zapytanie o leasing dla nowej firmy wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

PONIŻEJ ZAPOZNASZ SIĘ Z INTERESUJĄCĄ CIĘ TREŚCIĄ. PAMIĘTAJ PRZY TYM, ŻE U NAS:

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Start up leasing. Czy leasing jest potrzebny dla nowych firm?

Bez względu na rodzaj leasingu, który wybierzesz by sfinansować zakup środka trwałego niezbędnego do prowadzenia Twojej firmy – korzyści podatkowe i finansowe będą wyższe, niż gdy wybierzesz zakup tego przedmiotu za gotówkę lub kredyt bankowy.

Optymalizacja podatkowa jest najwyższa w przypadku leasingu. Do tego dochodzi podstawowa zasada rachunkowości, która jasno precyzuje, że jeśli koszt użytkowania kapitału obcego (w tym przypadku leasingu) jest tańszy, niż kapitału własnego to należy korzystać z finansowania zewnętrznego.

Nie dziwi zatem fakt, że leasing jest najczęściej wybieraną formą finansowania przez polskie firmy. Co ważne, może być też często jedyną opcją rozwoju dla startupów, którym trudno pozyskać inne finansowanie zewnętrzne. Czyżby leasing dla startupów był jedynym słusznym wyborem w sferze zakupów do firmy, szczególnie dla świeżo upieczonych przedsiębiorców?

Pomożemy Ci w złożeniu wniosku o leasing dla startupów oraz w wyborze najkorzystniejszej oferty leasingu. Mamy bowiem dostęp do ofert wielu firm leasingowych. Wiemy, które z nich są bardziej skore udzielać start up leasingu a które mniej. Wypełniając prosty formularz o leasing dasz sobie szansę na znalezienie optymalnej oferty na leasing na start Twojej nowej firmy.

Wszystkiego o leasingu oraz o tym, czy ta forma finansowania będzie najlepszym wyborem dla Twojego startup-u, dowiesz się z poniższego artykułu.

Podczas kilku minut, które poświęcisz na lekturę artykułu analizującego leasing dla startupów, dowiesz się mi.in o:

 • czym jest leasing i jakie są jego rodzaje,
 • co możesz wziąć w leasing na start,
 • dlaczego 63% MŚP w Polsce wybiera leasing,
 • jakie są alternatywne formy finansowania,
 • gdzie dostanę leasing na start up?

Leasing, czyli co?

Mogłoby się wydawać, że leasing to jedna z nowszych form finansowania, która jest dostępna na rynku zaledwie od kilku lat. Jeśli chodzi o Polskę, to prawda. Jednak pierwsza forma leasingu dostępna była już około 5 000 lat temu w Mezopotamii. W tamtych czasach sprawujący władzę kapłani leasingowali narzędzia i ziemię rolnikom.

Wydanie przedmiotu, narzędzia lub innego rodzaju aktywu do użytkowania, w zamian za określone wynagrodzenie stanowi sedno definicji leasingu. Innymi słowy leasing odróżnia się od innych form finansowania tym,  że “użytkownik” leasingu nie jest właścicielem użytkowanego przedmiotu w czasie trwania umowy. To jeden z atutów, który powoduje, że leasing jest tak atrakcyjny.

Leasing jest umową pomiędzy dwoma stronami. Leasingodawca wypożycza określone aktywa (leasinguje samochód, oddaje samochód dostawczy w leasing albo wyleasingowuje maszyny produkcyjne np. do recyklingu tworzyw sztucznych) leasingobiorcy w zamian za serię opłat (raty leasingowe) płaconych w okresie użytkowania przedmiotu leasingu. Leasingobiorca otrzymuje przedmiot, który może wykorzystywać do celów zarobkowych (czerpania korzyści finansowych) bez konieczności ponoszenia jednorazowo dużych wydatków na nabycie przedmiotu leasingu. W czasie użytkowania najczęściej musi je mieć ubezpieczone. W przypadku pojazdów będzie to obowiązkowe OC/AC lub dobrowolne aczkolwiek popularne ostatnio ubezpieczenie GAP. Po okresie eksploatacji przedmiot leasingowy (czyli np. ciągnik siodłowy w leasingu albo wyleasingowany samochód dostawczy czy też leasingowane sprzęt lub narzędzia budowlano-warsztatowe) można zwrócić (nie mylić z leasingiem zwrotnym) lub wykupić na własność. Pamiętać należy, iż można dokonać bardzo korzystnego wykupu auta z leasingu, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą jako osoba fizyczna!

Sformalizowaną definicję oraz regulacje leasingu znajdziemy w artykule 709 Kodeksu Cywilnego, natomiast aspekty księgowo-podatkowe w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” oraz art. 17a ustawy o podatku od osób prawnych oraz w art. 23 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe przepisy klasyfikują również rodzaje leasingu, na finansowy oraz operacyjny.

Przepisy ordynacji podatkowej wymagają by Twój leasingodawca (np. bank) przesłał zgłoszenie zawartej z Tobą umowy leasingowej do Urzędu Skarbowego, jeśli pominięto etap ofertowania a Ty sam zgłosiłeś się do banku lub firmy leasingowej po finansowanie? Za uchybienia w tym zakresie grozi sankcja również i Tobie.

Możesz tego uniknąć w bardzo prosty sposób korzystając z usług centrów leasingu, które zajmując się pośrednictwem leasingowym przeprowadzają etap ofertowania za Ciebie. Oferty zaś otrzymasz po wypełnieniu formularza leasingu online.

Leasing dla nowych firm – operacyjny czy finansowy?

Wybór formy leasingu optymalny dla Twojego przedsiębiorstwa będzie łatwiejszy, gdy poznasz podstawowe cechy rozróżniające leasing finansowy od operacyjnego. Warto je przeczytać, w szczególności, gdy Twoja firma dopiero stawia pierwsze kroki na konkurencyjnym rynku.

CechyLeasing operacyjnyLeasing finansowy
Okres– minimalny okres leasingu wynosi 40 % okresu amortyzacji przedmiotu leasingu (np. dla samochodu osobowego to 2 lata wg stawki amortyzacji 20% na rok)- brak górnej granicy czasu trwania umowy– dowolna możliwość ustalenia okresu trwania umowy leasingowej – na czas oznaczony
Amortyzacja– prawo amortyzacji po stronie firmy leasingowej– możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych po stronie leasingobiorcy  (korzyść, wyższe koszty prowadzenia dzielności, niższy wymiar podstawy opodatkowania)
VAT a leasing– w leasingu operacyjnym podatek VAT naliczany jest do każdej raty leasingowej, przy comiesięcznych fakturach od firmy leasingowej (leasing operacyjny traktowany jest jako usługa opodatkowana 23% podatkiem VAT)– podatek VAT naliczany jest jednorazowo i opłacony z góry przy zawarciu umowy (leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów).
Koszty prowadzenia działalności– leasingobiorca do kosztów może zaliczyć m.in.: opłatę wstępną, raty leasingowe, a także wydatki związane użytkowaniem przedmiotu leasingu  (w przypadku leasingu samochodu dla nowej firmy: będą to koszty paliwa, części zamienne, serwis).– leasingobiorca w koszty działalności wpisuje raty leasingowe (wyłącznie część odsetkową), odpisy amortyzacyjne oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu.
Koniec umowy leasingowej– możliwość wykupu przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę– przedmiot leasingu po zakończeniu czasu trwania umowy zostaje własnością leasingobiorcy

Powyższe zestawienia wskazuje przedsiębiorcy kierunek wyboru leasingu dla firmy. Jeśli zainteresowany jesteś leasingiem komputerów dla nowej firmy – z całą pewnością wybierzesz leasing operacyjny. Sfinansowanie zakupu linii produkcyjnej dla realizacji innowacyjnego pomysłu ekologicznej produkcji – będzie możliwy raczej z leasingiem finansowym.

W szerszym ujęciu różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym oraz pożyczką leasingową poznasz czytając artykuł na https://leasing.sos.pl/blog/operacyjny-finansowy-pozyczka-leasingowa/

Leasing dla startupów – co można sfinansować?

Brak środków finansowych na start oraz ograniczenia związane z możliwością pozyskania kredytu firmowego, stawiają często leasing jako jedyną opcję wyboru formy finansowania dla młodej firmy. Niezależnie czy będzie to leasing dla apteki, leasing w rolnictwie, zakup samochodu elektrycznego w leasingu, inwestycja w fotowoltaikę, rozbudowa parku maszynowego firmy meblarskiej, pozyskanie maszyn do obróbki metali, doposażenie w wózki widłowe lub urządzenia dla piekarni czy cukierni, leasing myjni bezdotykowej czy nawet auto-laweta w leasing.

Powodem wyboru leasingu będzie również szeroki katalog środków, które mogą stać się przedmiotem umowy leasingu dla nowych firm. Najmniej formalności napotkamy przy leasingu samochodów do 3,5 tony, w przypadku których możliwy jest leasing nawet bez wpłaty własnej. Generalnie w katalogu przedmiotów znajdą się wszystkie te pojazdy, maszyny i urządzenia produkcyjne, które są powszechnie stosowane i popularne, czyli takie, które w razie trudności w spłacaniu leasingowego zobowiązania, leasingodawca będzie mógł łatwo upłynnić.

Problem może pojawić się, gdy raczkujący przedsiębiorca chce sfinalizować zakup mało popularnych środków trwałych czy nieruchomości. Zakup “na leasing” nadal będzie możliwy, z tym że firma leasingowa będzie oczekiwała z reguły wyższego udziału własnego (około 25-30% ). Może także poprosić o ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, w formie:

 • poręczenie innej firmy lub osoby prywatnej,
 • ustanowienie hipoteki,
 • przewłaszczenie osobistego majątku.

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

Dokumenty niezbędne do leasingu dla nowych firm

Przewaga leasingu nad kredytem bankowym tkwi w prostszej procedurze przyznania oraz ograniczeniu formalności do minimum. W większości przypadków, nowo powstała firma starająca się o leasing będzie musiała przedstawić w firmie leasingowej następujący katalog dokumentów;

Przykładowo leasing samochodu ciężarowego dla jednoosobowych działalności gospodarczych, będzie wymagał przedstawienia:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, który dostępny jest do pobrania w CEIDG,
 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • dowodu osobistego.

Start up leasing dla nowej spółki z o.o. będzie natomiast wymagał następującego katalogu dokumentów do uruchomienia finansowania:

 • wypis z KRS (ważny 3 miesiące), który firma leasingowa może pobrać z ogólnodostępnych systemów,
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami lub umowa spółki z systemu s24,
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP.

Już za 15 minut…

…potrzebne Ci rzeczy mogą być Twoje!

Weź prosty i szybki leasing przez Internet!

OD RĘKI . BEZ DOKUMENTÓW . DO 100 000 ZŁ

MŚP wybiera leasing, co z kredytem firmowym?

Uproszczone procedury, korzyści podatkowe i większa dostępność dla nowych firm sprawia, że leasing w odróżnieniu do kredytu bankowego jest częściej wybieraną formą finansowania. Potwierdzeniem powyższej tezy są wyniki badania SAFE przeprowadzone przez Komisję Europejską w Krajach UE. Okazuje się, że w 2019 roku w Polsce aż 63 % firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw wybierało leasing, jako najistotniejszą formę finansowania działalności, wskazując kredyt firmowy na trzecim miejscu. Kredyty firmowe nadal pozostają ważną częścią w finansowaniu działalności, z tym że ich zaciągniecie przez firmy, które istnieją na rynku poniżej 3 miesięcy jest praktycznie niemożliwe. Cześć banków posiada ofertę kredytu dla nowych firm już od pierwszych dni prowadzenia działalności, jednak dostępne kwoty kredytowania pozwalają raczej finansować bieżącą działalność, niż dokonać zakupu inwestycyjnego, jakim może być inwestycja w najnowszy sprzęt komputerowy, oprogramowanie czy technologię, specjalistyczne maszyny i urządzenia a nawet nieruchomości.

Wybieraj okresy maksymalne np. 6 czy 7 letnie w przypadku leasingu samochodów tylko, jeśli nie planujesz skrócenia tej umowy w trakcie jej trwania a chcesz uzyskać niską ratę. Skrócenie łączy się bowiem z dodatkowymi kosztami (opłatą manipulacyjną, naliczeniem marży za przedwczesną spłatę).

Lepiej jest wybierać okresy ze „standardowego” przedziału 2-5 lat w przypadku auto leasingu i zastosować wyższy wykup. Rata jest wtedy zbliżona oraz nie grożą Ci koszty związane z ubezpieczeniem AC czy GAP, które trzeba ponosić w pełnym wymiarze mimo, że pojazd będzie miał już 6 czy 7 lat.

Gdzie szukać leasingu dla nowej firmy?

Firm leasingowych w Polsce jest kilkanaście, dodatkowo oferty leasingu mają w swoich portfelach banki komercyjne. Dostaniemy je również w firmie, w której planujemy zakupić samochód osobowy, autobus, maszynę budowlaną, sprzęt IT, wyposażenie apteczne czy urządzenia niezbędne w prowadzeniu działalności rolniczej lub leśnej. Zwróćmy jednak uwagę, że czas poświęcony na samodzielne poszukiwanie idealnej oferty, czy złożenie wielu zapytań ofertowych do kilkunastu firm może skutecznie zniechęcić do dokonania ostatecznego wyboru. Co więcej, firmy, które sprzedają samochody lub inne środki trwałe współpracują najczęściej tylko z jedną firmą leasingową a to przekłada się bezpośrednio na możliwość wpadnięcia w pułapkę jednej oferty. Nie bez znaczenia jest również rodzaj przedmiotu leasingu – część firm specjalizuje się w leasingu aut, inne posiadają dobre oferty na zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania, inne z kolei na nieruchomości czy leasingu maszyn produkcyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, o czym wspominaliśmy wcześniej, że pewne kategorie przedmiotów leasingu mogą być niedostępne dla nowych firm. Kompleksową obsługę i możliwość porównania kilku ofert otrzymamy korzystając z usług firm brokerskich lub pośredników.

Oferty wielu firm uzyskasz korzystając z formularza dostępnego pod adresem: https://leasing.sos.pl/wniosek-o-leasing-online/

Korzystać z leasing start up czy nie? – Podsumowanie leasingu dla nowych firm

Z lektury niniejszego artykułu, wiesz już czym jest leasing oraz jakie zalety prezentowane są przez poszczególne jego rodzaje. Wiesz również, jakiej kategorii przedmioty możesz wziąć w start up leasing oraz przez jakie formalności będziesz musiał przejść, jeśli mieścisz się w segmencie nowych firm. Pamiętaj aby porównać oferty kilku firm. Praktycznie od ręki takie porównanie dostaniesz u specjalisty – pośrednika, mającego dostęp do ofert wielu firm leasingowych na raz.

By w pełni zdać sobie sprawę z tego czy warto korzystać z leasingu proponujemy Ci byś odpowiedział sobie na dwa podstawowe pytania:

 • Czy posiadam środki finansowe na zakup środka trwałego? (jeśli odpowiedź brzmi tak, zastanów się, czy alternatywne wykorzystanie posiadanych nadwyżek finansowych w Twojej firmie nie będzie korzystniejsze niż zakup przedmiotu leasing),
 • Czy którykolwiek bank komercyjny zaoferuje Ci kwotę kredytu, która pozwoli sfinalizować zakup przedmiotu leasingowego? (jeśli posiadasz ofertę banku – porównaj koszty kredytowe z ofertą leasingową… ostatecznie pewnie wybierzesz leasing).

Poproś też swoje biuro rachunkowe o wstępne wyliczenie ,,oszczędności podatkowych” dla leasingu. Szacunkowe koszty leasingu wyliczysz natomiast dostępnymi u nas kalkulatorami leasingu na stronie: Kalkulator leasingu.

Skoro już wiesz, że leasing to korzystne rozwiązanie dla Ciebie i Twojej nowej firmy to zadaj sobie to pytanie:

Czy przyszedł czas na start up leasing w Twojej firmie?

Jeśli tak, spróbuj przewertować oferty różnych banków i towarzystw leasingowych lub skorzystaj z naszej pomocy i wypełnij formularz leasingu online w 60 sekund.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert