Ogólne Warunki Ubezpieczenia GAP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) Ubezpieczyciel informuje, iż: – przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń określone są w: par. 2, par. 3.1, par. 3.3, par. 3.4, par. 5.1, par. 5.2, par. 5.7, par. 5.8, par. 6.5, par. 7.1, par. 8.7, par. 10, par. 11.1, par. 11.6 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz zapisami par. 2, par. 4.1, par. 5.1 szczególnych warunków ubezpieczenia; – ograniczenia lub…

Dalej

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MINI

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Gap MINI podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap MINI (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU. Par. 2 DEFINICJE 1. Na potrzeby ubezpieczenia Gap MINI przyjęto następujące definicje: 1.1. Szkoda całkowita: 1.1.1. każda szkoda wynikająca z jednego zdarzenia losowego…

Dalej

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MAX

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Auto/Moto Gap MAX podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Auto/Moto Gap MAX (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU. Par. 2 DEFINICJE 1. Na potrzeby ubezpieczenia Auto/Moto Gap MAX przyjęto następujące definicje: 1.1. Szkoda całkowita: każda szkoda wynikająca z jednego…

Dalej

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MAX AC

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Auto/Moto Gap MAX AC podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Auto/Moto Gap MAX AC (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU. Par. 2 DEFINICJE 1. Na potrzeby ubezpieczenia Auto/Moto Gap MAX AC przyjęto następujące definicje: 1.1. Szkoda całkowita: każda szkoda…

Dalej

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Truck/Tir/Bus MAX

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Gap Truck/Tir/Bus MAX podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU. Par. 2 DEFINICJE 1. Na potrzeby ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX przyjęto następujące definicje: 1.1. Szkoda całkowita: każda szkoda wynikająca z jednego…

Dalej

Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Truck/Tir/Bus MAX AC

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ubezpieczenie Gap Truck/Tir/Bus MAX AC podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX AC (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia. 2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU. Par. 2 DEFINICJE 1. Na potrzeby ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX AC przyjęto następujące definicje: 1.1. Szkoda całkowita: każda szkoda…

Dalej